Helsenorge

Informasjon til oppdragsgivere

Informasjon til politi og påtalemyndighet.

Foto: Shutterstock

Begjæring om rettsmedisinsk obduksjon

Begjæring og mandat samt relevante dokumenter sendes til seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin via Altinn, organisasjonsnummer 918 029 265. Viktig informasjon informeres om i beslutningen, eller lastes opp som eget dokument og ikke gjennom meldingsfeltet i Altinn.

Angi om Kripos er anmodet om bistand eller om egne krimteknikere skal delta. Angi tilgjengelig kontaktperson med telefonnummer i begjæringen.

Journalopplysninger

Vedlegg pasientjournalopplysninger i alle tilfeller der behandling er gitt ved aktuell hendelse, dette inkluderer både skadebehandling og/eller aktuell sykdomsbehandling.

Blodprøve 

Husk å be om at såkalt innkomstblodprøve (dvs. blodprøve sikret ved innleggelse) sikres for videre rettspatologisk analyse ved Avdeling for rettsmedisinske fag. Dette er nødvendig der rus- og medikamentpåvirkning er viktig å avklare.

Saksgang ved rettsmedisinsk obduksjon

Det foretas som hovedregel inntil 6 obduksjoner daglig og sakene prioriteres etter type hendelse og når oppdraget ble tildelt. Dagens obduksjonslan legges før kl. 08.00 og administreres av obduksjonsleder. 

Foreløpig rapport

Foreløpig rapport sendes gjeldende politidistrikt samme dag som utført obduksjon.

Endelig konklusjon

Endelig obuksjonsrapport kan ta opp til 3 måneder grunnet ventetid på tilleggsanalyser. Kontakt oss ved behov for avklaringer underveis.

Ved spesielle behov

Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin kan kontaktes for informasjon eller ønske om prioritering av saker. Dersom det for politiet er spesielle behov som ikke kan vente til neste virkedag, er det mulig å kontakte oss utenom åpningstid via det samme nummeret til seksjonen.

Frigivelser etter rettsmedisinsk obduksjon

Frigivelser sendes til seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin via Altinn eller e-post så snart som mulig eller når etterforskningen tillater det. Ved bruk av Altinn kan ordet "frigivelse"  og vårt RM-nummer tydelig fremkomme i emnefeltet, samt i selve dokumentet.

For ID-saker ber vi om at frigivelsen vedlegges kopi av ID-rapport, eller at det i frigivelsen opplyses om hva identifiseringen er basert på. Dersom frigivelse forekommer før ID-bekreftelse, må dette tydelig spesifiseres i frigivelsen.


 


 


 


 


 

Fant du det du lette etter?