HELSENORGE

Informasjon til oppdragsgivere

Informasjon til politi og påtalemyndighet.

Bilde av blodprøver
Foto: Shutterstock

Begjæring om rettsmedisinsk obduksjon

Følgende dokumenter sendes til seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin via Altinn, organisasjonsnummer 918 029 265: (Viktig informasjon informeres om i beslutningen, eller lastes opp som eget dokument og ikke gjennom meldingsfeltet i Altinn)

 • Begjæring om rettsmedinsk obduksjon med mandat
 • ​​Anmeldelse
 • Relevante avhør
 • ​Illustrasjonsmappe
 • Pasientjournalopplysninger der behandling er gitt ved aktuell hendelse, skade og/eller sykdomsbehandling.
 • Dersom aktuelt, be om at innkomstblodprøve (dvs. blodprøve sikret ved innleggelse) sikres for videre rettspatologisk analyse ved Avdeling for rettsmedisinske fag. Dette er nødvendig der rus- og medikamentpåvirkning er viktig å avklare.

Angi om Kripos er anmodet om bistand eller om egne krimteknikere skal delta. Angi tilgjengelig kontaktperson med telefonnummer i begjæringen.

​Saksgang ved rettsmedisinsk obduksjon

Det foretas som hovedregel inntil 6 obduksjoner daglig og sakene prioriteres etter type hendelse og når oppdraget ble tildelt. Dagens obduksjonslan legges før kl. 08.00 og administreres av obduksjonsleder. 

Foreløpig rapport sendes gjeldende politidistrikt samme dag som utført obduksjon. Endelig obuksjonsrapport kan ta opp til 3 måneder grunnet ventetid på tilleggsanalyser. Kontakt oss ved behov for avklaringer underveis.

Ved spesielle behov

Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin kan kontaktes for informasjon eller ønske om prioritering av saker. Dersom det for politiet er spesielle behov som ikke kan vente til neste virkedag, er det mulig å kontakte oss utenom åpningstid via det samme nummeret til seksjonen.

​​Frigivelser etter rettsmedisinsk obduksjon

Frigivelser sendes til seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin via Altinn eller e-post så snart som mulig eller når etterforskningen tillater det. Ved bruk av Altinn kan ordet "frigivelse"  og vårt RM-nummer tydelig fremkomme i emnefeltet, samt i selve dokumentet.

For ID-saker ber vi om at frigivelsen vedlegges kopi av ID-rapport, eller at det i frigivelsen opplyses om hva identifiseringen er basert på. Dersom frigivelse skal skje før ID-bekreftelse, må dette tydelig spesifiseres i frigivelsen.​​​​​

​​Begjæring om klinisk rettsmedisinsk underøkelse, dødstedsundersøkelse, åstedsundersøkelse eller sakkyndig uttalelse.

Følgende dokumenter sendes til seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin via Altinn, organisasjonsnummer 918 029 265:

 • Rettslig anmodning med beskrivelse av mandat
 • Anmeldelse
 • Relevante avhør
 • Illustrasjonsmappe, evt. video
 • Pasientjournal fra akutelle hendelse/skade
 • Fritakserklæring fra taushetsplikt mot helseopplysninger
 • Samtykkeerklæring for klinisk rettsmedisinsk undersøkelse eller dødstedsundersøkelse, beslutning om kroppslig undersøkelse dersom siktede ikke samtykker.
Ved klinisk rettsmedisinsk undersøkelse avtaler og koordinerer politiet undersøkelsen.
Ved dødstedsundersøkelse avtaler og koordinerer dødstedskoordinator ved rettsmedisin undersøkelsen.

Vi etterstreber å levere saker 14 dager etter at all dokumentasjon foreligger, men saksbehandlingstiden kan ofte bli lenger.

Unntak: Ved åstedsundersøkelse skal muntlig og/eller foreløpig svar foreligge og meddeles oppdragsgiver innen samme døgn.

Rutiner ved funn av benrester

Følgende dokumentasjon sendes på e-post til Seksjon for rettspatologi og klinisk rettsmedisin:

 • Fotodokumentasjon
 • Informasjon om funnsted og hendelsesforløp
 • Informasjon til kontaktperson hos politiet

Antropolog tilknyttet seksjonen vurderer om funnet er humant eller ikke. Dersom funnet skal leveres til rettsmedisinsk undersøkelse, vil antropologen og/eller rettsmedisiner, evt. også politiet foreta en undersøkelse.​

​​​
 


 


 


 


 

Fant du det du lette etter?