HELSENORGE

Analyseprogram rettstoksikologi

For de fleste sakskategorier (blant annet kriminalomsorgssaker, politisaker og obduksjonssaker) finnes det standard analyseprogram som er angitt på rekvisisjonsskjema/prøvetakingsinstruks.

BIlde av to hender med hansker som sprøyter noe ned i en pipette
Foto: OUS

​Standard analyseprogram er forskjellig for de ulike rekvirentkategoriene. Se prøvetakingsinstruks for de ulike rekvirentkategoriene for analyseprogram.

Prøvetakingsinstrukser Rettstoksikologi

Ved behov er det mulig å analysere på stoffer utenom standard analyseprogram.

Komponenter med faste grenser for påvirkning med sikkerhetsfradrag

Akkrediteringsomfang, Klinisk farmakologi Rettsmedisin, toksikologi

Vårt analyse​repertoar på farmakologipo​r​talen.no


 

Fant du det du lette etter?