HELSENORGE

Analyse av nye syntetiske rusmidler (NPS)

Avdeling for rettsmedisinske fag, Oslo universitetssykehus, tilbyr analyse av et stort utvalg nye syntetiske rusmidler, såkalt nye psykoaktive stoffer (NPS). 

Foto: Tolletaten ved tolloverinspektør Sveinung Skjørsæter
Foto: Tolletaten ved tolloverinspektør Sveinung Skjørsæter

Vi utfører både avanserte screeninganalyser som kan påvise opptil mange tusen ulike stoffer, og spesifikke bekreftelsesanalyser mot referansestoff. Det kan også gjøres konsentrasjonsbestemmelse i prøven. Analysene kan utføres i blod, urin, spytt, beslag, og eventuelt også andre prøvemedier etter avtale.

Våre analysemetoder er under kontinuerlig utvikling, basert på hvilke stoffer som er rapportert å være i omløp både i Norge (Kripos, toll, rusnettverk), nærliggende land, og EU (EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) og Europol). Vår avdeling samarbeider med Early Warning System on NPS (EWS), og nasjonal kontaktperson for EWS i Norge er Marit Edland-Gryt ved Avdeling for rusmidler og tobakk, Folkehelseinstituttet.

Våre NPS-analyser utføres med UHPLC-QTOF/MS (væske-kromatografi kvadrupol time-of-flight/massespektrometri) og LC-MS-MS.

Hvilke NPS som er i bruk til enhver tid varierer, og det kommer stadig nye stoffer på markedet. Stoffene kan være svært potente og foreligge i lave konsentrasjoner i blod- og urinprøver. Hvordan stoffene omdannes i kroppen er ofte dårlig kartlagt.

Innsending av prøver

Ved ønske om NPS-analyse kan helsepersonell eller politi sende oss prøver med vedlagt følgebrev eller egnet utfylt rekvisisjon. Husk å sende prøver tatt tidligst mulig etter inntak (for å sikre mulighet for påvisning av aktuelle substanser). Skriv hva dere ønsker analysert. Kort om klinisk bilde. Kontaktinfo til rekvirent.

Prøvene sendes hit: 
Oslo universitetssykehus HF
Rettstoksikologi
Avdeling for rettsmedisinske fag
Postboks 495 Sentrum
0105 Oslo

Kontaktinformasjon 
Avdeling for rettsmedisinske fag, Postboks 495 Sentrum, 0105 Oslo 
Besøk og prøvelevering: Lovisenberggt. 6 
Sentralbord: 23 01 30 00 
Epost: rettstoks@ous-hf.no 


Forskning 
Aktuelle NPS-relaterte forskningsprosjekter ved Avdeling for rettsmedisinske fag finner du her: 

Nyttig informasjon​​​​​

Fant du det du lette etter?