Oppfølgingsbehov i sårbare perioder og perspektiver på kirurgi på kjønnsorgan

Å leve med en variasjon i kroppslig kjønnsutvikling (DSD)

Hensikten med studien er å få økt kunnskap om hvordan det er å leve med en diagnose som innebærer en variasjon i kroppslig kjønnsutvikling (DSD: disorders of sex development).

Fire forskjellige kjønnsvariasjoner tegnet på asfalt
Studien bruker kvalitativ metode for å få en dyp kunnskap om hvordan det er å leve med en diagnose som innebærer en variasjon i kroppslig kjønnsutvikling. Foto: Shutterstock

​Spesielt er vi interessert i å lære mer om hva som kan være sårbare perioder i livet og perspektiver på kirurgisk behandling av kjønnsorgan. Studien bruker kvalitativ metode for å få en dyp kunnskap om temaene, det vil i dette tilfelle si intervjuer med ungdom/unge voksne og foreldre. Dette håper vi kan bidra til at overgangsperioden fra barn til voksen på sikt kan bedres og øke fokuset på andre sårbare perioder i livet. Kirurgi på kjønnsorgan til barn er et tema som diskuteres mye internasjonalt. Ved å sette fokus på dette håper vi å bidra til økt kunnskap om konsekvenser av kirurgi, informasjonsbehov til foreldrene, åpenhet rundt tematikken og beste tidspunkt for kirurgi.

Fant du det du lette etter?