HELSENORGE

Finn diagnose

 

 

– Vi er godt rustet for framtiden
«Hele landet» deltok på årets nettverksmøte om primære immunsviktsykdommer
Aagenæs syndrom
Aarskog syndrom
Alagilles syndrom
Alports syndrom
Alvorlig immunsvikt og uventet spedbarnsdød
Anbefalinger for diagnostikk og oppfølging av individer med Gorlins syndrom
Andres blikk har stor betydning for hvordan man opplever seg selv
Androgent insensitivitetssyndrom (AIS)
Aniridi
Anorektale misdannelser (ARM)
Ansatte ved Senter for sjeldne diagnoser
Antistoffsvikt
Apert syndrom
Bardet-Biedl syndrom
Barn trenger støtte i en rekke utfordringer når forelderen har Huntingtons sykdom
Barns opplevelser av møte med tverrfaglig team
Barrierer må brytes for å hjelpe barn i familier med Huntingtons sykdom
BAY 81-8973 kan brukes i behandling av barn med hemofili A
Behandling av blødersykdom har gitt høyere levealder
Behov for mer forskning på enkelte kraniofaciale grupper
Betydningen av erting for selvfølelsen og emosjonelle vansker hos barn og ungdom
Blæreekstrofi og epispadi
Blødersykdommer
Bredt engasjement om primære immunsviktdiagnoser
Brukerforeninger
Cleidocranial dysplasi
Craniofacial mikrosomi (OAVS)
Crouzon syndrom
Currarino syndrom
Derfor er det ekstra krevende å være foreldre til et barn med en sjelden diagnose
Det er ekstra krevende å være foreldre til et barn med en sjelden diagnose
Det subjektive selvbildet: Hvilke faktorer påvirker vårt syn på eget utseende?
Diett og livskvalitet hos tidligbehandlede voksne med PKU i Norge
Du blir trolig lurt av Fitbit-klokken din
Ektodermale dysplasier
E-læringskurs for fagpersoner
En gjennomgang av forskningslitteraturen om medfødt binyrebarksvikt og seksuell orientering
En undersøkelse om å vokse opp i en familie der en av foreldrene har Huntington sykdom (HS)
Endring i helserelatert livskvalitet over tid hos individer med Fabry sykdom
Epidermolysis bullosa (EB) - alvorlig form
Epidermolysis bullosa (EB) - mild/moderat form
Et sunt kosthold er viktig for personer med primær immunsvikt
Etterlyser en mer helhetlig forståelse av kjønn
Fabry sykdom
Fagocyttdefekter
Faktor I-mangel
Faktor VII-mangel (Proconvertinmangel)
Faktor V-mangel

Dinn en sjelden diagnose
Fant du det du lette etter?