Finn diagnose

 

 

– Vi er godt rustet for framtiden
«Hele landet» deltok på årets nettverksmøte om primære immunsviktsykdommer
Aagenæs syndrom
Aarskog syndrom
Alagilles syndrom
Alports syndrom
Alvorlig immunsvikt og uventet spedbarnsdød
Andres blikk har stor betydning for hvordan man opplever seg selv
Androgent insensitivitetssyndrom (AIS)
Aniridi
Anorektale misdannelser (ARM)
Ansatte ved Senter for sjeldne diagnoser
Apert syndrom
Bardet-Biedl syndrom
Barn trenger støtte i en rekke utfordringer når forelderen har Huntingtons sykdom
Barns opplevelser av møte med tverrfaglig team
Behandling av blødersykdom har gitt høyere levealder
Behov for mer forskning på enkelte kraniofaciale grupper
Betydningen av erting for selvfølelsen og emosjonelle vansker hos barn og ungdom
Blæreekstrofi og epispadi
Blødersykdommer
Brukerforeninger
Cleidocranial dysplasi
Crouzon syndrom
Currarino syndrom
Det subjektive selvbildet: Hvilke faktorer påvirker vårt syn på eget utseende?
Hvilke diagnoser dekker vi?
Diett og livskvalitet hos tidligbehandlede voksne med PKU i Norge
Ektodermale dysplasier
En undersøkelse om å vokse opp i en familie der en av foreldrene har Huntington sykdom
Endring i helserelatert livskvalitet over tid hos individer med Fabry sykdom
Epidermolysis bullosa (EB) - alvorlig form
Epidermolysis bullosa (EB) - mild/moderat form
Fabry sykdom
Fagperson i barnehage eller skole
Faktor I-mangel
Faktor VII-mangel (Proconvertinmangel)
Faktor V-mangel
Faktor XIII-mangel
Faktor X-mangel
Forskning på undergrupper av ulike kraniofaciale tilstander
Forskning viser: Bedre helsetilbud har redusert sykdomsbelastningen
Forskningsprosjekter ved Senter for sjeldne diagnoser
Forstyrrelser i kjønnsutviklingen (DSD)
Freeman-Sheldon syndrom
FVII genvarianter kan gi økt risiko for livstruende blødninger
Galaktosemi
Gallegangsatresi
Gentesting for Huntington sykdom er en psykisk påkjenning uavhengig av godt eller dårlig test svar
Gorlin syndrom

Dinn en sjelden diagnose
Fant du det du lette etter?