HELSENORGE
Diagnoseinformasjon

Mastosytose – kutan

Her finner du informasjon om kutan mastosytose som Senter for sjeldne diagnoser har samlet.

Diagnoseillustrasjon

Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et økt antall mastceller. Illustrasjon: Melkeveien designkontor.

Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et økt antall mastceller (en type hvite blodceller). Slike mastcelleansamlinger kan oppstå i huden eller i andre organer. Når ansamlingene finnes kun i huden, kalles det for kutan mastocytose. Hos barn forekommer mastocytose nesten bare i den kutane formen.

Les mer om behandling og oppfølging av mastocytose i hud på behandlingssidene til Oslo universitetssykehus

Ressurser

Fagnettverk

Det europeiske kompetansenettverket for mastocytose, ECNM, er et samarbeidsinitiativ fra en gruppe av forskere og klinikere i Europa for å øke kunnskapen om diagnosen og behandlingen av pasienter med mastocytose.

Diagnosekriterier

Kutan mastocytose hos barn: Artikkelen inneholder kunnskap om diagnosen, symptomer, etiologi, prognose, behandling og vaksinering av barn med mastocytose. Du finner også utfyllende informasjon om kliniske tegn/karakter (Table 1) for diagnostisering av kutan mastocytose i artikkelen.

For voksne med kutan mastocytose kan det være aktuelt å utrede for systemisk mastocytose:

Du kan lese mer om systemisk mastocytose her:

Brukerorganisasjoner

The Mast Cell Disease Society er en amerikansk organisasjon for å støtte pasienter, familier og helsepersonell:

The UK Mastocytosis Support Group er den britiske støttegruppen for mennesker med mastocytose og deres familier:

Nettressurser med informasjon om kutan mastocytose

UpTodate er et omfattende, kunnskapsbasert oppslagsverk fra USA som gir rask informasjon om diagnoser, behandling og prognoser.

Socialstyrelsen er Sveriges kunnskapsmyndighet for helse-, omsorgs- og sosialtjenesten. Artikklen gir en oversikt over diagnosen.

Orphanet er en europeisk nettressurs for informasjon om sjeldne diagnoser.

Fant du det du lette etter?