HELSENORGE
Diagnoseinformasjon

Mastosytose – kutan

Kutan mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et økt antall mastceller (en type hvite blodceller) i huden. Et vanlig symptom er kløe og utslett av forskjellige slag. 

Diagnoseillustrasjon

Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et økt antall mastceller. Illustrasjon: Melkeveien designkontor.

Mastocytose er en samlebetegnelse på tilstander som kjennetegnes av et økt antall mastceller (en type hvite blodceller). Slike mastcelleansamlinger kan oppstå i huden eller i andre organer. Når ansamlingene finnes kun i huden, kalles det for kutan mastocytose. Hos barn forekommer mastocytose nesten bare i den kutane formen.

Et vanlig sy​mptom er kløe og utslett av forskjellige slag, ofte som elveblest (urticaria) eller med blemmedannelse i huden. Det er også ganske vanlig å ha oppleve slapphet og slitenhet, magesmerter, kvalme og/eller diaré, konsentrasjonsproblemer og humørsvingninger og smerter i muskler og ledd.​

Les mer om behandling og oppfølging av mastocytose i hud på behandlingssidene til Oslo universitetssykehus

​Familiekurs om mastocytose

​​​Senter for sjeldne diagnoser ønsker velkommen til familiekurs om mastocytose. Kurset gir dere mulighet til å få mer kunnskap om diagnosen gjennom møte med fagpersoner og erfaringsdeling med andre i samme situasjon.

Familiekurs om mastocytose

Ressurser

Fagnettverk

Det europeiske kompetansenettverket for mastocytose, ECNM, er et samarbeidsinitiativ fra en gruppe av forskere og klinikere i Europa for å øke kunnskapen om diagnosen og behandlingen av pasienter med mastocytose.

Diagnosekriterier

Kutan mastocytose hos barn: Artikkelen inneholder kunnskap om diagnosen, symptomer, etiologi, prognose, behandling og vaksinering av barn med mastocytose. Du finner også utfyllende informasjon om kliniske tegn/karakter (Table 1) for diagnostisering av kutan mastocytose i artikkelen.

For voksne med kutan mastocytose kan det være aktuelt å utrede for systemisk mastocytose:

Du kan lese mer om systemisk mastocytose her:

Brukerorganisasjoner

The Mast Cell Disease Society er en amerikansk organisasjon for å støtte pasienter, familier og helsepersonell:

The UK Mastocytosis Support Group er den britiske støttegruppen for mennesker med mastocytose og deres familier:

Nettressurser med informasjon om kutan mastocytose

UpTodate er et omfattende, kunnskapsbasert oppslagsverk fra USA som gir rask informasjon om diagnoser, behandling og prognoser.

Socialstyrelsen er Sveriges kunnskapsmyndighet for helse-, omsorgs- og sosialtjenesten. Artikklen gir en oversikt over diagnosen. 

Orphanet er en europeisk nettressurs for informasjon om sjeldne diagnoser.

Fant du det du lette etter?