HELSENORGE

Ny leder ved Senter for sjeldne diagnoser

Heidi Glosli er den nye lederen for Senter for sjeldne diagnoser (SSD).

Heidi Glosli er barnelege og overlege. I 2015 etablerte hun Klinisk Forskningspost Barn (KFPB). Foto: Anniken Sanna, OUS.

Glosli er barnelege og overlege ved Oslo universitetssykehus. Hun er spesialist innen kreft og blodsykdom hos barn. I 2014 begynte hun i en 40% stilling ved Senter for sjeldne diagnoser. Her har hun hatt ansvaret for diagnostisering, behandling og oppfølging av barn med ulike former for blødersykdom. Hun er også medlem av klinisk etisk komité ved sykehuset.

God og moderne behandling

I 2015 etablerte Glosli Klinisk Forskningspost Barn (KFPB) ved Oslo universitetssykehus. Forskningsposten utfører industrisponsede studier og bistår andre forskere med gjennomføring av kliniske studier for barn og ungdom. Målet til forskningsposten er å få flere legemidler godkjent for barn og ungdom, og at sykehuset kan tilby god og moderne behandling av oppdaterte klinikere.

Satsningen har vært vellykket og det har vært en kraftig økning i antall kliniske studier for barn og unge i løpet av årene etter 2015.

Den nye nasjonale sjeldenstrategien i fokus

Første mai tiltrer hun stillingen som leder for Senter for sjeldne diagnoser.

Hva tenker du om den nye rollen din ved SSD?

 Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben og ønsker å være en god og samlende leder for SSD, sier Glosli.

Hva er dine framtidsambisjoner for SSD?

 Senteret har ansvar for mange, men små pasientgrupper. Ambisjonen er at SSD skal være et velfungerende senter som løser oppgavene på en god måte. SSD skal også være en god og inkluderende arbeidsplass. Både helsepersonell og brukere som trenger våre tjenester skal føle seg godt ivaretatt. 

Første sak på agendaen som leder?

 Det blir å sette seg inn i hva den enkelte driver med og få god oversikt over alle de diagnosene vi har ansvar for. Deretter vil jeg sammen med resten av teamet sørge for at SSD knytter seg tettere opp til de ulike fagmiljøene ved sykehuset, i tråd med anbefalingene i den nye nasjonale sjeldenstrategien.

Fant du det du lette etter?