HELSENORGE
Forskningsprosjekt

Ung Face IT

Utprøving av et nettbasert selvhjelpsprogram for ungdom med utseenderelaterte utfordringer.

En gutt med annerledes utseende ser på sin Ipad som viser det nettbaserte selvhjelpsprogrammet Ung Face IT
Resultatene så langt viser at programmet er trygt å bruke. De som hadde best effekt av programmet, var de som slet mest med utseenderelaterte utfordringer før de prøvde programmet.

Ung Face IT er et nettbasert selvhjelpsprogram for ungdom som har en tilstand eller skade som påvirker utseendet, og som opplever at de strever med utseenderelaterte utfordringer. Målet med prosjektet er å finne ut om og hvordan Ung Face IT kan hjelpe ungdommer som synes det er utfordrende å ha et utseende eller en diagnose andre kan legge merke til.

Vi undersøker om Ung Face IT kan styrke ungdommens kroppsbilde og sosiale ferdigheter, og redusere sosial usikkerhet. Programmet er utviklet i England. I Ung Face IT-prosjektet arbeider vi med å prøve programmet i Norge med norske ungdommer. Vi samarbeider også med en forskergruppe i Nederland.

Ung Face IT er trygt å bruke

Totalt har 136 ungdommer blitt inkludert i prosjektet. Deltakerne har prøvd Ung Face IT programmet og svart på flere spørreskjemaer. Vi har også gjennomført over 50 intervjuer med deltakere og foreldre. Så langt har fem vitenskapelige artikler og en avhandling blitt publisert i Ung Face IT prosjektet.

Først og fremst viser resultatene fra prosjektet at programmet er trygt å gjennomføre. Videre viser resultatene at Ung Face IT er et nyttig verktøy for ungdom som opplever sosiale utfordringer og bidrar til å redusere sosial angst.

De ungdommene som hadde ekstra god effekt av programmet, var de som slet aller mest med utseenderelaterte utfordringer før de prøvde programmet.

Vil gjøre programmet tilgjengelig for alle

Vi har startet arbeidet med å forbedre Ung Face IT basert på tilbakemeldinger vi fått fra deltakerne i prosjektet. Planen er å ha en ny oppdatert versjon av programmet tilgjengelig for alle i løpet av 2023.

Samarbeider med 15 brukerforeninger

Et pilotprosjekt ble gjennomført 2016–2018, finansiert av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Forskningsmidler til et større prosjekt ble bevilget fra Norges forskningsråd i oktober 2018, slik at programmet nå kan prøves ut mer systematisk og på et større utvalg (2019–2023).

Pilotprosjektet ble utført i samarbeid med brukerorganisasjoner som Debra Norge, Iktyoseforeningen og Norsk Craniofacial Forening. Disse foreningene er nå også involvert i den større studien, i tillegg til mange andre foreninger (totalt 15).

Johanna Kling er ansatt i en post doc-stilling knyttet til prosjektet. Deniz Zelihić har vært ansatt i prosjektet som ph.d.-kandidat (disputas 19. oktober 2022).​

Les mer om doktorgraden til De​niz Zelihić​ her​ 

H
er kan du lese prosjektbeskrivelsen på engelsk:

Egen hjemmeside

På prosjektes hjemmeside kan du blant annet se hvordan ulike aktører, andre nettsider og media har bidratt til å spre informasjon om prosjektet: Helsesista, NRK, Ung.no, Daniel & Simen (prisvinnende YouTubere), Handikapnytt og God Morgen Norge (TV2):

Prosjektperiode

Mars 2019 til september 2023.

Prosjektansvarlige:

Kristin Billaud Feragen (ph.d., psykolog og forskningskoordinator):

Johanna Kling (post.doc.):


Forskning om Ung Face IT

Fant du det du lette etter?