HELSENORGE
Forskningsprosjekt

UNG Face IT

Utprøving av et online intervensjonsprogram for ungdom med utseenderelaterte utfordringer.

En skjermdump av nettstedet UNG Face IT
Et utsnitt av nettstedet UNG Face IT.

Prosjektbeskrivelse

Ung Face IT er et nettbasert selvhjelpsprogram for ungdom som har en tilstand eller skade som påvirker utseendet, og som opplever at de strever med utseenderelaterte utfordringer. Målet med prosjektet er å finne ut hvordan Ung Face IT kan hjelpe ungdommer som synes det er utfordrende å ha et utseende eller en diagnose som andre kan legge merke til. Vi undersøker om Ung Face IT kan styrke ungdommens kroppsbilde og sosiale ferdigheter og redusere sosial usikkerhet. Programmet er utviklet i England og i Ung Face IT-prosjektet så arbeider vi med å prøve programmet i Norge med norske ungdommer. Vi samarbeider også med en forskergruppe i Nederland. ​

Et pilotprosjekt ble gjennomført 2016–2018, finansiert av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD). Forskningsmidler til et større prosjekt ble bevilget fra Norges forskningsråd i oktober 2018, slik at programmet nå kan prøves ut mer systematisk og på et større utvalg (2019–2023).

Samarbeider med 15 brukerforeninger

Pilotprosjektet ble utført i samarbeid med brukerorganisasjoner som Debra Norge, Iktyoseforeningen og Norsk Craniofacial Forening. Disse foreningene er nå også involvert i den større studien, i tillegg til mange andre foreninger (totalt 15). Deniz Zelihić er ansatt i prosjektet som PhD-kandidat. Johanna Kling er ansatt i en post Doc-stilling knyttet til prosjektet.

Rekrutteringen er avsluttet

Rekrutteringen av ungdommer til prosjektet er avsluttet og totalt har 136 ungdommer rukket å bli inkludert. Deltakerne har prøvd Ung Face IT programmet og svart på flere spørreskjemaer. Vi har også gjennomført over 50 intervjuer med deltakere og foreldre. For tiden jobber vi med informasjonen vi har samlet og har flere vitenskapelige artikler under arbeid. Så langt er  to Ung Face IT artikler blitt publisert. En handler om rekrutteringen til prosjektet og en handler om foreldrenes erfaring av å snakke med sitt barn om utseende:

«Rekruttere ungdommer med annerledes utseende til forskning: vanskelig, men ikke umulig!»

«Å snakke med ungdommer om å ha et annerledes utseende kan være vanskelig for mange foreldre»

Her kan du lese prosjektbeskrivelsen på engelsk:

Egen hjemmeside

På prosjektes hjemmeside kan du blant annet se hvordan ulike aktører, andre nettsider og media har bidratt til å spre informasjon om prosjektet: Helsesista, NRK, Ung.no, Daniel & Simen (prisvinnende YouTubere), Handikapnytt og God Morgen Norge (TV2):


Prosjektperiode

mars 2019–september 2023


Prosjektansvarlig:

Kristin Billaud Feragen
PhD, Psykolog
Forskningskoordinator
E-post: krifer@ous-hf.no

Johanna Kling
PostDdoc
E-post: johkli@ous-hf.no

Deniz Zelihić
PhD kandiadat
E-post: denzel@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?