Forskningsprosjekt

UNG Face IT

Utprøving av et online intervensjonsprogram for ungdom med utseenderelaterte utfordringer.

​Et pilotprosjekt ble gjennomført 2016-2018, finansiert av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD).

Forskningsmidler til et større prosjekt ble bevilget fra Norges forskningsråd i oktober 2018, slik at programmet nå kan prøves ut mer systematisk og på et større utvalg.

Pilotprosjektet ble utført i samarbeid med brukerorganisasjoner som Debra Norge, Iktyoseforeningen og Norsk Craniofacial Forening. Disse foreningene er nå også involvert i den større studien, i tillegg til mange andre foreninger. Deniz Zelihić er ansatt i prosjektet som PhD-kandidat. Johanna Kling er ansatt i en post doc-stilling knyttet til prosjektet.

Her kan du lese prosjektbeskrivelsen på engelsk:

Mer informasjon om prosjektet kan du lese på prosjektes hjemmeside:


Prosjektperiode: mars 2019 - september 2023


Prosjektansvarlig:
Kristin Billaud Feragen
E-post: krifer@ous-hf.no

Fant du det du lette etter?