HELSENORGE

Akutte tjenester i TSB

Akuttbehandling i TSB inngår i den akuttmedisinske kjede og personell i TSB er en del av den akuttmedisinske beredskapen. I dag blir akutte tjenester i TSB ulikt organisert fra helseforetak til helseforetak. Les om status og erfaringer her.

Foto: Dimitri Koutsomytis

Hva er akutte tjenester i TSB?

Pasienter med rus- og avhengighetslidelser har høy dødelighet og mange har behov for akutt hjelp for å hindre alvorlig helseskade, lidelse, tap av relasjoner og funksjonssvikt. Akuttbehandling i TSB inngår i den akuttmedisinske kjede og personell i TSB er en del av den akuttmedisinske beredskapen. Nasjonale pasientforløp (tidligere pakkeforløp) for TSB tydeliggjør krav om organisering av akuttilbud i TSB som en del av en akuttmedisinsk kjede. Det faglige grunnlaget er konkretisert i Nasjonal faglig retningslinje for avrusning.

Se også: Lanserer nytt kapittel om overdoser i pakkeforløp for TSB

Hvordan er akutte tjenester i TSB organisert?

Siden 2007 har de regionale helseforetakene vært pålagt å utpeke det nødvendige antall behandlingsplasser for pasienter med behov for akutt helsehjelp (øyeblikkelig hjelp) innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Foretakene kan selv avgjøre hvor mange behandlingsplasser som skal avsettes til akutt helsehjelp og hvor de skal lokaliseres.

I dag blir akuttberedskapen i TSB ulikt organisert fra helseforetak til helseforetak. Dette viser kartet over TSB i Norge

Erfaringer med akutte tjenester i TSB

Heftet «Akutte tjenester for rusmiddelavhengige» ble utgitt i 2019 og skal gi grunnlag for diskusjon om hvordan å møte pasientenes akutte behov best mulig. Grunnlaget for heftet er erfaringer fra ansatte, pasienter og samarbeidsparter om tilbud og behov.

Åpne lenke til webversjon eller bestill trykte eksemplarer gratis fra tsb@ous-hf.no.

Forside heftet akute tjenester 


 

​​

Fant du det du lette etter?