HELSENORGE

Anabole steroider og behandling

Behandlingsansvaret for brukere av anabole steroider ligger hos tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Her finner du ressurser og opplæringsmateriell om anabole steroider som kan være nyttig for deg som jobber klinisk.

En person holder en treningsmanual.

Nettverk for klinikere med interesse for anabole steroider

Et nasjonalt nettverk skal hjelpe klinikere å utveksle kunnskap og erfaringer om anabole steroider på kryss og tvers av landet, slik at kompetansen økes lokalt og nasjonalt. 

Det arrangeres årlige nettverkssamlinger i Oslo, hvor du oppdateres på ny forskning og diskuterer med andre klinikere.

Les mer om nettverket og samlingene ​her

Bilde fra nettverkssamling 2019

Bilde fra nettverkssamling høsten 2019. Foto: Tone Øiern​

​Forskning på anabole steroider og behandling

I forskningssammenheng er anabole steroider, og særlig behandling ved slik bruk, et relativt nytt fenomen både nasjonalt og internasjonalt. Her får du en oversikt over forskningen som er gjort av en fors​kningsgruppe på anabole steroider​ ved Oslo universitetssykehus. 

For å gjøre forskningen mer tilgjengelig for alle, finner du også oppsummeringer av forskningsartikler.

Les mer om forskningen

​E-læring om anabole steroider

I nettkurset "Anabole steroider – bli bedre forberedt til å møte brukerne" lærer du hvordan du, som fagpersonell, best kan møte personer som bruker eller har brukt anabole steroider. Varighet er omtrent 40 minutter. 

Ta e-læringen: Anabole steroider - bli bedre forberedt til å møte brukerne

Veiledning og undervisning

Ta kontakt med Steroideprosjektet dersom det er behov for kunnskap om anabole steroider og behandling på ditt arbeidssted. De tilbyr også veiledning på telefon dersom du ønsker råd i forbindelse med en pasient som bruker anabole steroider. Begge deler er kostnadsfritt. Telefon: 469 59 791 og e-post: steroider@ous-hf.no.​

​Skriftlig materiell​

Faktaark om virkningsmekanismer, håndbok i diagnostikk og behandling, samt veiledningsbrosjyrer til fastleger og Nav, finner du under. Ta kontakt med Steroideprosjektet på telefon 469 59 791 eller e-post steroider@ous-hf.no ​​dersom du heller ønsker dette tilsendt i fysisk format.​

Aktuelt om anabole steroider og behandling

Fant du det du lette etter?