HELSENORGE

Ansatte ved Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Ansatte i NK-TSB
Bli kjent med oss som jobber i Nasjonal kompetansetjeneste TSB. Her finner du en oversikt over hvem vi er og hva vi jobber med. Nederst på siden finner du vår referansegruppe.


Foto Guri Spilhaug 

Guri Spilhaug | Leder

E-post: gurspi@ous-hf.no  
Telefon: 480 82 665

Guri er lege og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Hun kom fra allmennmedisin til rusfeltet i 1990 og har arbeidet mange steder innenfor fagfeltet: lege i ulike sykehusavdelinger, leder i Kirkens Bymisjon, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og Helse Sør-Øst RHF, spesialrådgiver i Legeforeningens fagavdeling og medisinskfaglig rådgiver i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i OUS fra 2008.

Guri er leder av Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM), en fagmedisinsk forening i Legeforeningen.

 


Ane Høivik Robberstad

​Ane Høivik Robberstad | Administrasjonskonsulent

E-post: ahoeiv@ous-hf.no
Telefon: 954 63 484

So
m administrasjonskonsulent jobber Ane med lederstøtte og bistår prosjektlederne i alle tjenestens prosjekter. Hun studerer i tillegg økonomi. Ane har erfaring fra organisering av operasjonsvirksomhet ved Ullevål Sykehus.​

 

​​Fotoav Jelena Durisic  

Jelena Durisic | Administrasjonskonsulent

I permisjon frem til oktober 2024
E-post: jelste@ous-hf.no  

Jelena
 er utdannet sykepleier, har bachelor i offentlig administrasjon og ledelse med fordypning i sosiologi og tilleggsutdanning i organisasjonslæring. Hun har tidligere jobbet innen somatikk og psykisk helsevern i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Som administrasjonskonsulent jobber Jelena med lederstøtte og bistår prosjektledere i alle tjenestens prosjekter.​

 

Anette Mikalsen 

Anette Mikalsen | Kommunikasjonsrådgiver

E-post: anemik@ous-hf.no
Telefon: 905 16 389

Anette har master i samfunnskommunikasjon og har studert visuell kommunikasjon, samfunnsfag, sosiologi og organisasjonsledelse. Hun har jobbet med markedsføring, kommunikasjon og PR innen både event management, politikk, IT og i kursbransjen. I kompetansetjenesten er hun webredaktør, SoMe-ansvarlig og jobber med kommunikasjonsrådgivning.

 

Foto av Eva Sørlie 

Eva Sørlie | Spesialrådgiver og opplæringsansvarlig

E-post: esoerl@ous-hf.no  
Telefon: 932 07 001

Som opplæringsansvarlig jobber Eva for å spre kunnskap innen rus- og avhengighetsbehandling med utgangspunkt i NK-TSBs satsinger. Vår ambisjon er å tilpasse innhold og format til målgruppene våre, og ha en praktisk vinkling for å skape gjenkjenning og relevans til egen hverdag.

Eva er siviløkonom med spesialisering innen organisasjonspsykologi og med tilleggsutdanning i sosiologi og rus og avhengighet. Eva har bred erfaring med planlegging, utforming og implementering av opplæring i store virksomheter.

 

 Hilde Harwiss

Hilde Harwiss | Spesialrådgiver og prosjektleder

E-post: hiharw@ous-hf.no
Telefon: 911 06 658

Hilde er utdannet sosionom med videreutdanning i rus, sosiolog og har master i ledelse (strategi og prosjekt). Hilde har arbeidet i kommunal helse- og sosialtjeneste, og har lang erfaring med rus- og avhengighetsbehandling. I kompetansetjenesten er hun spesialrådgiver med ansvar for høringssvar, rapporteringer og strategisk planlegging. Hun er i tillegg prosjektleder for prosjektene Hindre drop-out fra rusbehandling og Nasjonalt nettverk for ledere i TSB.

 

Foto av Karoline Rollag 

Karoline Rollag | Spesialrådgiver og prosjektleder

E-post: karoro@ous-hf.no
Telefon: 926 54 867

Karoline er utdannet sykepleier, med videreutdanning i helseledelse og i veiledning. Hun har jobbet både klinisk som sykepleier og som leder i rus- og avhengighetsbehandling siden 1996. Hun har erfaring fra analyse av aktivitetsdata og pasientstrøm innen TSB på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. I kompetansetjenesten er hun spesialrådgiver og prosjektleder for prosjektet TSB i Norge.

 

Foto av Margrethe Aaen Erlandsen 

Margrethe Aaen Erlandsen | Prosjektleder

E-post: maaerl@ous-hf.no
Telefon: 952 28 994

Margrethe er utdannet sykepleier, har bachelor i administrasjon og organisasjonsvitenskap og master i helseledelse. I tillegg har hun videreutdanning i digitalisering, innovasjon og forretningsmodeller. Hun har tidligere jobbet innen rusbehandling og psykisk helsevern i kommunehelsetjenesten. I kompetansetjenesten er hun prosjektmedarbeider i prosjektene Nasjonalt nettverk for ledere i TSB og TSB i Norge.

 

Foto av Christine Wisløff ​

​Christine Wisløff | Prosjektleder

E-post: chrwis@ous-hf.no  
Telefon: 980 88 485

Christine er utdannet sykepleier med spesialisering innen psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet, samt fysisk aktivitet som integrert del av behandling. Hun har jobbet med poliklinisk behandling av avhengighet siden 2005. Er i dag engasjert som prosjektleder for Steroideprosjektet. Som medarbeider i prosjektet skal hun behandle pasienter og koordinere arbeidet med nasjonal behandlingsveileder for pasienter som bruker anabole androgene steroider (AAS).

 


Ann-Kristin Selmer

​​Ann-Kristin Selmer | Rådgiver

​E-post: anselm@ous-hf.no

Ann-Kristin er rådgiver i Steroideprosjektet. Hun er blant annet utdannet bedriftsøkonom, og har jobbet i næringslivet i ulike administrative- og HR-roller i store deler av livet. Har bachelor i Livsstilsendring og Folkehelse, og er nå i gang med master i Klinisk helsearbeid, med fordypning i sammensatte helsetilstander. Ann-Kristin brenner for personorientert, helsefremmende arbeid og nettverksbygging. Hun kom inn i OUS som IPS Metodeveileder for Hekta på jobb i RusForsk, og har jobbet klinisk med individuell jobbstøtte i tverrfaglig team på OUS sine poliklinikker og døgnenheter. 

 


Foto av Marie Jørstad

Marie Lindvik Jørstad | Prosjektmedarbeider

I permisjon frem til februar 2024
E-post: lindvm@ous-hf.no

Marie har en bachelor i kultur og kommunikasjon med fordypning i psykologi og master i helse- og sosialpsykologi. Hun ble kjent med og interessert i fagområdet anabole steroider underveis i masteren, og skrev masteroppgaven sin på anabole steroider og psykopatologi. Hun har jobbet som prosjektmedarbeider i St​eroideprosjektet siden 2016, hvor hun jobber med kompetansespredning og forskning. Hun har særlig ansvar for nettverket for klinikere med interesse for anabole steroider, kampanjen
Steroidelab og forskning.

 

Foto av Merete Taksdal 

Merete Taksdal | Prosjektleder

E-post: mertak@ous-hf.no
Telefon: 976 66 483

Merete er spesialsykepleier i anestesi, har en cand.mag-utdanning med sosialantropologi og etikk, og mastergrad i folkehelsevitenskap. Hun er veileder i flerkulturelt helsearbeid og har lang erfaring fra internasjonal helse innen både akuttmedisin og langsiktig folkehelsearbeid. Merete har jobbet med opplæring av helsepersonell og legfolk for å bedre overlevelse blant utsatte pasientgrupper. Hun har også en deltidsstilling på rusakuttmottaket i OUS. I kompetansetjenesten er Merete engasjert som prosjektleder for Somatisk​ helse og rus-prosjektet som skal sikre bedre ruskartlegginger i somatiske akuttmottak.

 


Referansegruppe illustrasjonsbilde 

Referansegruppe for Nasjonal kompetansetjeneste TSB

​Nasjonal kompetansetjeneste TSBs referansegruppe har representanter fra TSB i alle regioner (helseforetak og private avtaleparter), bruker- og pårørendeorganisasjoner samt forsknings- og øvrige kompetansemiljøer. Den består av:

 • Randi Mobæk, Helse Stavanger (leder av referansegruppen)
 • Tordis Stokke, CRUX Kalfaret behandlingssenter Helse Vest
 • Kristin Holum Smedsrud, St. Olavs hospital
 • Trond Ljøkjell, KoRus Midt
 • Bjørn Stensrud, Nasjonal kompetansetjeneste ROP
 • Thomas Clausen, Senter for​ rus- og avhengighetsforskning (SERAF)
 • Frode Nordhelle, Sørlandet sykehus
 • Tone Helene Bergly, Tyrili
 • Ruben Sletteng, Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Erik Torjussen, A-larm
 • Michael Lindholm, Ivareta​


Fant du det du lette etter?