HELSENORGE

Dette er TSB

Introduksjon til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), juridiske og faglige føringer, kompetanse-/forskningsmiljøer og brukerorganisasjoner.


Denne nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Fant du det du lette etter?