HELSENORGE

E-læring for deg som jobber i TSB

Her finner du tilbud om relevant e-læring og andre digitale ressurser for ansatte i TSB.

De fleste kursene er gratis, men noen krever at du logger deg inn som medlem i fagorganisasjon. 


 

Foto av forside til e-læring
Aggresjon- og voldsforebygging
Kurset omfatter blant annet det etiske og juridiske rammeverket rundt håndteringen av pasienter som kan bli aggressive og voldelige, voldsrisikovurdering og voldsrisikofaktorer og hovedprinsipper for fysisk håndtering.  (Varighet ca 20 min)Forebygging og mestring av aggresjon og vold

Foto av forside til e-læring
Anabole steroider - bli bedre forberedt til å møte brukerne

Her vil du lære hvordan du, som fagpersonell, best kan møte personer som bruker eller har brukt anabole steroider. (Varighet ca 45 min)

Anabole steroider - bli bedre forberedt til å møte brukerne

Foto av forside til e-læring
Arbeidsliv og pengespillproblematikk

Et kurs som gir deg kunnskap om fenomenet pengespill, hvilke utfordringer enkelte spillere kan oppleve og hvordan spillingen kan gå utover arbeidsforholdet. Om rusmidler og spill

Foto av forside til e-læring
Barn som pårørende

Nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende (BarnsBeste) sitt elektroniske opplæringsprogram i fire deler. Laget for helsepersonell med ansvar for pasienter som er foreldre eller har omsorg for barn. (Varighet 45-60 minutter) 

Barn som pårørende

Bruker i sentrum
Bruker i sentrum
Dette e-læringskurset er basert på et undervisningsopplegg ved Univer­sitetet i Oslo, med simulering av et ansvarsgruppemøte for en bruker med utfordringer knyttet til rusavhengighet. Det skal bidra til å løfte verdien av brukermedvirkning og tverrfaglig/tverretatlig samarbeid.

Bruker i sentrum​

Foto av forside til e-læring
Brukerrepresentant i spesialisthelsetjenesten

Kurset er ment å gi deg kunnskapen du trenger som brukerrepresentant på systemnivå. Det er laget i et samarbeid mellom de regionale helseforetakene, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO) og Kreftforeningen. (Varighet ca 2 timer)Brukerrepresentant-kurs

Foto av forside til e-læring
Familiefokusert praksis - familiemodellen

Forskning og nye lovkrav gir føringer for å inkludere pårørende når en i familien sliter med rus eller psykiske problemer. Familiemodellen er et samtaleverktøy, og skal gi forståelse for familiefokusert praksis. Det er utviklet av A-hus på bakgrunn av Dr. Adrian Falkovs familiemodell.
Familiefokusert praksis - familiemodellen

Foto av forside til e-læring
Feedbackverktøy
Målet med kursserien er å formidle kunnskaper om hva det vil si å bruke et feedbackverktøy i rusbehandling, og å skape refleksjoner rundt dette. (Kursene kan også åpnes i Læringsportalen og i KS Læring, for å få registrert gjennomføring.) Kursserien består av tre deler, hver av 10-15 minutters varighet. 
Bli kjent med ORSBli kjent med SRSDilemmaer og utfordringer Dilemmaer og utfordringer II

Foto av forside til e-læring
Forskrivning av vanedannende legemidler

Kurs bygget på Helsedirektoratets nasjonale faglige veileder i bruk av vanedannende legemidler, som for eksempel benzodiazepiner. Målgruppen er i første rekke leger, men andre ansatte i TSB vil også ha nytte av kurset. Produsert av Nasjonal kompetansetjeneste ROP i samarbeid med Helsekompetanse. (Varighet ca 5-7 timer)Forskrivning av vanedannende medisiner

Foto av forside til e-læring
Hindre drop-out fra rusbehandling
Behandlere overser ofte risiko for at en pasient avbryter behandling. Hvordan blir du mer obs på denne risikoen? Nasjonal kompetansetjeneste TSBs e-læringskurs gir deg kjennskap til risikofaktorer for drop-out fra rusbehandling, og tips til hvordan vi kan forebygge drop-out  (Varighet ca 30 minutter)

Hindre drop-out fra rusbehandling

Hverdagskompetanse
Hverdagskompetanse
Blå Kors har utviklet et hverdagskompetanseprogram med fokus på praktiske og sosiale ferdigheter som er nødvendige for å få til et såkalt «vanlig liv». Her finnes digitale ressurser som kan brukes som selvhjelpsprogram og som ressurs for rusbehandling i poliklinikk eller døgninstitusjon.

Blå Kors «Hverdagskompetanse»​

Kognisjon og rusbehandling
Kognisjon og rusbehandling
Det er en klar sammenheng mellom kognitiv funksjon og risiko for drop-out fra rusbehandling. I dette kurset møter du behandlerne Sofie, Trond og Irene og lærer mer om dette.

Kognisjon og rusbehandling

Foto av forside til e-læring
KvaRus - Nasjonalt kvalitetsregister for behandling av skadelig bruk eller avhengighet av rusmidler
Innføring i hvordan du bruker KvaRus. Kurseier: Helse Vest, Helse Stavanger HF, SUS, ARA v/ Sverre Nesvåg.

Foto av forside til e-læring
Legemidler som brukes til LAR
Kurs med utgangspunkt i Forskrift om legemiddelassistert rehabilitering (LAR-forskriften), utviklet av AMBIO Helse og publisert på Helsekursportalen. Denne delen omtaler LAR-legemidlenes virkninger, bivirkninger og legemiddelform. 
Legemidler som brukes i LAR

Foto av forside til e-læring
Motiverende intervju

Helsedirektoratet har publisert fire filmer som viser ulike teknikker i motiverende intervju (MI) eller motiverende samtale som det også kalles. ​Ved MI-analyse KoRus Bergen kan du som MI-utøver sende inn samtalen din og få tilbakemelding og veiledning på bruken av metoden.
Filmer om Motiverende intervju

Ny i TSB - spillbrettet
Ny i TSB

Et spillbasert introduksjonskurs for nyansatte i TSB. I e-læringskurset får man blant annet møte noen av pasientene og bli kjent med det tverrfaglige fellesskapet i TSB. Kurset skal gi en bredere forståelse av hvilken plass TSB har i spesialisthelsetjenesten.

Ny i TSB

Foto av forside til e-læring
Samtalehuset

Samtalehuset er en interaktiv modell, hvor du kan lære mer om metoden motiverende samtale. Samtalehuset er en del av snakkomrus.no og er produsert av Nasjonal kompetansetjeneste ROP.
Samtalehuset

Snakke med barn

Snakke med barn
Snakkemedbarn.no er et digitalt opplæringsprogram om samtaler med barn, spesielt samtaler ved bekymring for om barnet er utsatt for vold eller overgrep. Nettsiden inneholder simulering av samtaler. Opplæringsplattformen er laget av de regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTSene). 

Snakkemedbarn.no


Foto av forside til e-læring
Pakkeforløp i TSB

Vestre Viken HF har laget et generelt e-læringskurs om pakkeforløp i psykisk helse og rus, og et mer spesifikt om tTSB. Kurset er beregnet for ansatte i psykisk helsevern og TSB. Det første tar ca 15 minutter å gjennomføre, det andre 25 minutter. Kurset kan tas i og utenfor HF-enes læringsportaler.
E-læring om pakkeforløp

Foto av forside til e-læring
Psykososial støtte til helsepersonell 

Å arbeide under uforutsigbarhet og kaos over tid kan utløse stress. Finnes det triks eller gode strategier for å forhindre det? RVTS Øst står bak undervisningsfilmen «Å bygge robusthet hos helsepersonell i frontlinje». Den er 18:30 minutter lang, og består av tre deler.

Undervisningsfilm: robusthet hos helsepersonell

Foto av forside til e-læring
Pårørendeprogrammet

Læringsverktøy for ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og helseforetak. Utviklet for å gi fagfolk økt kunnskap og trygghet i møte med pårørende. (Varierende lengde)
Pårørendeprogrammet

Foto av forside til e-læring
Pårørendeinvolvering

KoRus-Øst og Divisjon psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet har utviklet et nettkurs for å styrke samarbeidet mellom pårørende og helse- og omsorgstjenestene. Nettkurset er åpent tilgjengelig.
Nettkurs: Hvordan involvere pårørende?

Foto av forside til e-læring
Rushåndtering for helsepersonell

Kurs som skal gjøre deg i stand til å tolk atferd og fysiologiske tegn hos pasienten, slik at du forstår at her dreier det seg om mulig inntak av et rusmiddel. Innføringskurs for helsepersonell i både somatikk og psykisk helsevern. Kurset er utviklet ved Ahus.Rushåndtering for helsepersonell

Foto av forside til e-læring
Selvmordsrisikovurdering

Målet med dette kurset er å hjelpe deg med å styrke din kompetanse i å fange opp pasienter som viser tegn på økt selvmordsrisiko. Kurset  gir deg en innføring i hvordan du kan vurdere selvmordsrisiko og sette i gang behandlingstiltak. Utviklet av Nasjonalt senter for selvmordsforebygging. (Varighet ca 3 timer)

Kurs i selvmordsrisikovurdering

Foto av forside til e-læring
Smittevernkurs

Basisopplæring i smittevern inkluderer e-læringskurs i håndhygiene, basale smittevernrutiner og smitteisolering. Kursene er tilgjengelig for alle, også de som ikke har tilgang til helseforetakenes læringsportal i Helse Sør-Øst.

Håndhygiene Basale smittevernrutinerIsolering – reduksjon av smittespredning

Foto av forside til e-læring
Snakk om rus
Hvordan få en god samtale om bruk av  rusmidler? Nasjonal kompetansetjeneste ROP har laget en læringssafari som kan være til hjelp for deg som har behov for å bringe rus på banen der det kan være relevant. En rask safari tar ca 20 minutter.Læringssafarien Snakk om rus

E-læring somatisk helse og alkohol
Somatisk helse og alkohol
Pasienters alkoholkonsum kan bidra til en rekke helseplager og sykdommer, påvirke symptombildet og gi komplikasjoner, eller influere på effekten av legemidler. Derfor bør du som jobber klinisk ved en somatisk avdeling snakke med pasienten om alkohol. Gjennom kurset vil du få kjennskap til nyttige verktøy og metoder for å snakke om alkohol. ​​

Somatisk helse helse og alkohol

Foto av forside til e-læring
Traumeforståelse og behandling

E-læringskurset "Stø Kurs" tar for seg grunnleggende tema i traumebehandling. Det tar ca 12 timer å gjennomføre fellesdelen, 18 timer på behandlerdelen og 12 timer på miljøpersonelldelen, inkludert arbeid med spørsmål. Utviklet av RVTS Nord.
Stø kurs

Foto av forside til e-læring
Tryggere traumeterapeuter - Stabilisering i  døgnavdeling

Tema for kurset er fasemodellen for traumearbeid, stabilisering, psykoedukasjon samt ulike reguleringsteknikker. Kurset er laget for behandlere og miljøpersonale på Nedre Romerike DPS Døgn, men kan benyttes av alle som arbeider med traumatiserte pasienter, i samarbeid med Ahus og RVTS-Øst.Stabilisering i døgnavdeling​​

​​​

Fant du det du lette etter?