HELSENORGE

Fem kjappe med Ole Bergesen

Helse Stavanger har ansatt en ny leder som skal lede utvikling, implementering og drift av registrene Kvarus og BrukerPlan. Siviløkonom Ole Bergesen tiltrer stillingen 2. august, og vi har stilt ham noen kjappe spørsmål om hans nye lederrolle i KvaRus.

– Hvilke muligheter gir jobben din som leder av Kvarus til å forbedre behandlingstilbudet til pasienter med rus- og avhengighetsproblemer?

– Mulighetene ligger i systematisert innhenting og analyse av informasjon om pasienter og behandling. Der har Sverre Nesvåg og resten av teamet lagt et godt grunnlag. Min jobb blir å bygge videre på dette. For meg blir det viktig å forstå hvordan Kvarus oppleves for behandlere og ledere. Kvarus er ikke bare er en teknisk løsning, men et felles prosjekt for rusfeltet. Målet er at det blir en vekselvirkning; KvaRus påvirker behandlingen, og Kvarus blir videreuvtiklet basert på innspill og behov.

​​Gode levekår er suksesskriteium nr 1

– Hva er suksesskriterium nr 1 i behandling av rus- og avhengighetslidelse?

– Det er fristende å si livskvalitet, men jeg mener levekår er det viktigste. Av levekårskriterier mener jeg jobb eller utdanning er spesielt viktig.
 
– Hvilken tidligere arbeidserfaring har inspirert deg mest i jobben du nå skal gjøre som leder i Kvarus?

– Erfaringen fra Universitetet i Stavanger, som jeg har vært tilknyttet siden 2014. Jeg har hatt ansvar for dataservere brukt til forskning på registerdata og forvaltet det formelle rundt prosjektporteføljen til Senter for innovasjonsforskning. Denne erfaringen gjør at jeg har god kjennskap til GDPR og forskning på norske registerdata. Tidligere har jobbet i IT-bransjen, blant annet fem år med leveranse av nettsider til bedrifter og offentlige virksomheter. Det gjør at jeg er vant til å forstå brukernes behov.

​​Tror debatten om rusreformen gir mindre skam

– Hvor er TSB om 10 år?

– Jeg tror vi vil se at debatten om rusreformen har gitt et endret syn på rus- og avhengighetslidelser. Det blir mindre tabu og skam, og større aksept for at dette er helseproblemer. Det vil påvirke hvordan samfunnet ser pasientene, og hvordan pasientene ser seg selv. For min egel del håper jeg å kunne bidra til systematisert datainnsamling og gode analyser.


​​