HELSENORGE

Hindre drop-out fra rusbehandling

Her finner du verktøy og opplæringsmateriell for å hindre drop-out fra rusbehandling. Presentasjon av forskning gir deg grunnleggende kunnskap. Et e-læringskurs gir deg kjennskap til risikofaktorer for drop-out og tips til hvordan vi kan forebygge dette. Et hefte oppsummerer lokale erfaringer med å forebygge drop-out. Til slutt en nyttig sjekkliste – utformet som et tastaturunderlag!

Behandler i samtale med pasient

​Hvorfor er det viktig å hindre drop-out fra rusbehandling?

Å fullføre planlagt rusbehandling gir gode resultater og hjelper pasientene våre. Men en betydelig andel av pasenter i rusbehandling dropper ut før behandlingen er planlagt avsluttet. Dette kan få negative konsekvenser både for den enkelte pasient, pårørende og tjenestestedene. ​

Nasjonale faglige retningslinjer anbefaler at risiko for behandlingsavbrudd og tiltak for å forebygge kartlegges tidlig i behandlingsforløpet. Alle som arbeider med rusbehandling bør derfor ha kunnskap om risikofaktorene og kunne sette i gang virksomme tiltak. ​

​Hva er risikofaktorene for drop-out fra rusbehandling?

Forskning viser at de fire viktigste risikofaktorene for drop-out fra rusbehandling er:

  • Redusert kognitiv funksjon
  • Dårlig behandlingsallianse
  • Personlighetsproblematikk
  • Ung alder

Risikofaktorer illustrasjon
Kilde: Brorson m.fl. (2013)

Se Hanne H. Brorson presentere forskningsfunnene på 12 minutter eller se en kort oppsummering i en animasjon på ett minutt

E-læringskurs om å forebygge drop-out

Dette kurset er laget for alle som arbeider med rusbehandling og gir deg kjennskap til risikofaktorer for drop-out, og tips til hvordan du kan forebygge dette. Dersom du har tilgang til helseforetakenes læringsportal, kan du gjennomføre kurset der for å få det dokumentert. Hvis ikke, har du fri tilgang til kursene her.

Gjennomføringstid: Ca 30 minutter 

Ta e-læringskurset Hindre drop-out fra rusbehandling

Sjekkliste mot drop-out

Sjekklisten minner deg som helsepersonell om faktorer som har sterkest sammenheng med drop-out. Gjelder noen av risikofaktorene din pasient? Hvis ja; se kliniske tips og råd for å oppveie risikoen.

Se sjekklisten her

Sjekkliste illustrasjon 

​​Lokale erfaringer med å forebygge drop-out

I regi av prosjektet Hindre drop-out fra rusbehandling har forskere, klinkere og brukere delt kunnskap og utviklet tiltak for å hindre drop-out ulike steder i landet. Erfaringene er oppsummert i dette heftet. 

Les om oppsøkende likepersoner, milepælsmøter, mestringssamtaler, bruk av sjekklister, feedbackverktøy og mye mer i denne skriftserieutgaven fra Nasjonal kompetansetjeneste TSB.

Forside av rapport om å hindre dropout Fant du det du lette etter?