HELSENORGE

Motiverende intervju i rusbehandling

Motiverende intervju (MI) er en anbefalt samtaleform for pasienter med rusmiddelproblemer. Her finner du ressurser til bruk i opplæring om MI, inkludert et e-læringskurs som gir deg eksempler og øvelser.

Behandler og pasient i samtale

Motiverende intervju anbefales som metode i samtale med pasienter/brukere med rusmiddelproblemer (se Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet, kap 4.2). Metoden ble utviklet av psykologene William Richard Mille og Stephen Rollnick på 80-tallet. Behandlere i både polikliniske, ambulante, dag- og døgntilbud i TSB bruker i dag MI som metode i stor grad.

Ta kurs om bruk av MI i endring av rusmiddelbruk her​​​​

Hva er​ motiverende intervju?

Motiverende intervju (MI) kan defineres som en samarbeidsbasert samtaleform med mål om å styrke personens egen motivasjon for, og forpliktelse til, endring.​

MI har mye til felles med andre samtaleteknikker og terapiretninger, men det som er unikt for MI er at det er en systematisering av gode teknikker, og nødvendige grunnholdninger, som kan bidra til endring gjennom samtale.

E-læring om motiverende intervju

E-læringskurset «Motiverende intervju» er utviklet av klinikere ved Seksjon ruspoliklinikker, Avdeling rus- og avhengighetsbehandling i Oslo universitetssykehus. I kurset følger du ambivalente Anders, som etter press fra sin tidligere samboer, motvillig har gått med på å snakke med noen om sitt forhold til rusmidler. Gjennom kurset får du kunnskap, eksempler og øvelser som viser hvordan MI kan brukes i praksis. Kurset er utviklet som en del av TSB-skolen.

Ta kurset i motiverende interjvu

Skjermbilde fra kurs om motiverende intervju

E-læringskurset om motiverende intervju er innlemmet som en del av TSB-skolen, som gjennom blant annet digitale kurs gjør ny og eksisterende kunnskap tilgjengelig for alle i TSB.

Lærebøker om motiverende intervju

Bokomslaget til boken Motiverende samtale

Miller W.R. & Rollnick S. (2016) Motiverende samtale – Støtte til endring. Oslo: Fagbokforlaget.​


Bokomslaget til boken Motiverende intervju
Barth T., Børtveit T. & Prescott P. (2013) Motiverende intervju – Samtaler om endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.
Det finnes flere bøker på dansk, svensk og engelsk: 

Se KORUS Sør sin samling av litteratur om MI

Nettressurser om motiverende intervju

Helsedirektoratet har en temaside om MI med ulike opplæringsressurser. På temasiden finner du blant annet:

På Nasjonal kompetansetjeneste ROP (NKROP) sin nettressurs "Snakk om rus" finner du kartleggingsverktøy, filmer og annet læringsmateriell. Her finner du også en egen ressurs om motiverende intervju med de grunnleggende prinsippene og kliniske eksempler.​

Gå til Motiverende intervju på «Snakk om rus» (NKROP)

De regionale kompetansesentrene innen rusfaglig kompetanse (KORUS) har også ulike nettressurser (i tillegg til tilbud om kurs – se under), blant annet:

Kurs og veiledning om motiverende intervju

De regionale kompetansesentrene innen rusfaglig kompetanse (KORUS) tilbyr ulike former for opplæring, veiledning og nettverk for kursholdere/ressurspersoner i MI. Ta kontakt med kompetansesenter i din region for å undersøke muligheter for lokale bidrag til opplæring og veiledning. 

Finn nettsiden til KORUS i din region her​

​Er det MI du faktisk bruker?​

KORUS Bergen har, på oppdrag fra Helsedirektoratet, utviklet metodikk for å analysere hvor godt du anvender MI. Du kan sende inn en samtale i lydfil eller transkript, og få tilbakemelding i form av en MI-analyse. Du får tilbakemelding og veiledning i hvor godt du anvender metoden. Tjenesten som har til hensikt å bistå fagpersoner til å utvikle seg til å bli gode MI-utøvere og opprettholde fagkompetanse i MI.

Til MI-analyse (KORUS Bergen)​


​​

Fant du det du lette etter?