HELSENORGE

Steroideprosjektet

Steroideprosjektet utvikler og formidler kunnskap om behandling av pasienter som bruker anabole-androgene steroider.


Kort om Steroideprosjektet

Fokuset i helsetjenestene på bruk av anabole-androgene steroider (AAS) er relativt nytt. Det var først i 2013 behandlingsansvaret for denne pasientgruppen ble tildelt TSB. Steroideprosjektet utvikler og formidler kunnskap om behandling av pasienter som bruker AAS, og ble opprettet som et svar på utfordringer mange klinikere opplever i møte med denne bruker-/pasientgruppen.

Prosjektet arbeider for målet om at brukere av anabole steroider med helseproblemer og deres pårørende skal få kunnskapsbasert og god behandling uansett hvor i landet de bor. Prosjektledelsen bistår med veiledning til helsepersonell, brukere, pårørende og andre som ønsker mer informasjon om anabole steroider og behandling.

Kontakt

E-post: steroider@ous-hf.no 
Telefon og SMS: 469 59 791


Christine Wisløff

Christine Wisløff, prosjektleder

Marie Lindvik Jørstad

Marie Lindvik Jørstad, prosjektmedarbieder


Aktuelt om anabole steroider og behandling

Fant du det du lette etter?