HELSENORGE
Illustrasjonsbilde samhandling

Samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester

Vi skal bidra til at OUS er en offensiv, fremtidsrettet og god samarbeidspartner. Pasienter og pårørende skal oppleve likeverdige helsetjenester og trygge, forutsigbare og koordinerte forløp som brukerne har vært med å utvikle. OUS’ pasienter tar informerte valg.

Nyheter

Fant du det du lette etter?