HELSENORGE

Fosterceller i mors blod i svangerskapet

I denne studien undersøker vi forekomst av celler som overføres fra barnet til morens blod under graviditet og fødsel. Formålet er å få økt innsikt i om og hvordan fosterceller i morens blod bidrar til fremtidig hjerte- og karsykdom hos mor. I tillegg ønsker vi å få økt innsikt i hvordan svangerskapsforgiftning utvikles.

Om studien

Studier som er gjort frem til nå viser en sammenheng mellom svangerskapsforgiftning og hjerte- karsykdom hos moren. Det vi ennå ikke vet, er årsaken til at dette skjer. Vi som arbeider med FETCH undersøker om fosterceller bidrar til denne sammenhengen.

Hvem kan delta?

Vi ser etter fosterceller i blodprøver fra gravide kvinner som ble inkludert i Oslo Pregnancy Biobank under svangerskap og fødsel, og i blodprøver fra kvinner som ble med i oppfølgingsstudiene CHASE og HAPPY.

I denne studien bruker vi prøvemateriale fra kvinner som har født barn i tidsrommet mellom 2001-2017.

Prosjektet gjennomføres i perioden 2017-2020.

Hva innebærer studien?

Vi ønsker å finne ut om kvinner som har hatt svangerskapskomplikasjoner har flere fosterceller enn friske kvinner i blodet sitt, og om det er en sammenheng mellom antall fosterceller og tegn til å få hjerte- og karsykdom i fremtiden.

Fordeler og ulemper

Det er ingen direkte fordeler eller ulemper knyttet til deltakelse i FETCH. Vi håper den nye kunnskapen vi får på sikt vil kunne gi bedre behandlingsalternativer for kvinner med svangerskapsforgiftning og hjerte- karsykdom. I tillegg håper vi kunnskapen kan brukes til bedre forebygging av hjerte- og karsykdom hos unge kvinner.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med vår studielege Heidi Fjeldstad på telefon 23015836 eller E-post h.e.fjeldstad@studmed.uio.no  dersom du lurer på noe.

Her finner du utdypende informasjon om FETCH, OPB, HAPPY og CHASE-studiene (engelsk)

Fant du det du lette etter?