Persontilpasset blodtrykksbehandling

I studien følges blodtrykksutviklingen tett over seks måneder, med fem kontrollbesøk hos helsepersonell og et sjette etter tre år fra studiestart. Du får en grundig hjerteundersøkelse, samt fyller ut spørreskjemaer som skal kartlegge årsaker til høyt blodtrykk.

Persontilpasset antihypertensiv behandling: en multidisiplinær tilnærming til pasienter med ukontrollert høyt blodtrykk

Målet med studien er å undersøke hvordan vi kan bedre behandlingen av deg med ukontrollert høyt blodtrykk. Du som har ukontrollert høyt blodtrykk har helsemessig nytte av å normalisere blodtrykket ditt, for på sikt å minske risiko for komplikasjoner som slag, hjerteinfarkt, nyresykdom og demens.

Lenker til relevant informasjon

Forskningsgruppen

Hvem kan delta?

De viktigste kriteriene for deltakelse er:

• Du må være over 18 år
• Du må ha høyt blodtrykk
• Du må bruke 2 eller flere blodtrykksmedisiner (enten i forskjellige piller eller kombinert i én pille)

Du kan ikke delta dersom:

• Du er gravid
• Du har alvorlig nyresvikt

Hva innebærer studien?

Deltar du i prosjektet følges du tett i 6 måneder, samt med et kontrollbesøk 3 år etter studiestart.

I prosjektet innhentes blodtrykksresultater, opplysninger om hvilke medikamenter du bruker, eventuelle bivirkninger fra medikamenter, blod- og urinprøveresultater, resultater fra ultralyd av hjertet, elektrokardiogram, relevant sykehistorie og spørreskjemaopplysninger.

Du som oppfyller studiens kriterier for deltakelse fordeles ved loddtrekning i en av to grupper, som adskiller seg ved ulik oppfølgning. 

Vær oppmerksom

Deltar du i studien er du med på å øke kunnskapen om hvordan vi kan forbedre oppfølgingen av de med høyt blodtrykk.

Vi kan ikke garantere blodtrykkskontroll (<140/90 mm Hg) etter 6 måneder, men dersom blodtrykket fortsatt er høyt henvises du til videre oppfølging av fastlegen eller spesialisthelsetjenesten.

Deltakelse i studien adskiller seg fra vanlig klinisk praksis ved at du innkalles til ekstra besøk, samt at det gjøres ekstra undersøkelser. Alle undersøkelser som gjøres, slik som blodtrykk, elektrokardiogram og ultralyd av hjertet, er utvendige undersøkelser som ikke medfører noen kjent risiko eller ubehag.

Det kan oppleves som en ulempe å måtte ta blodprøver, samt måle blodtrykk.

Kontaktinformasjon

Delta i studien?
Studien gjennomføres ved Oslo universitetssykehus,  Ullevål.

Kontaktinformasjon
Dersom du har ukontrollert høyt blodtrykk og tilfredsstiller ovenstående kriterier for å delta, kan du ta kontakt med Enhet for indremedisinsk forskning på telefon 22 11 93 38 (man-fre kl. 08.00-15.30).

Fastleger og privatpraktiserende spesialister kan sende henvisning i posten til adressen:

Oslo universitetssykehus, Ullevål
Enhet for indremedisinsk forskning, 
Postboks 4950 Nydalen,
0424 Oslo.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?