HELSENORGE
Koronastudien

Risiko for å bli smittet av koronavirus i Norge

Oslo universitetssykehus undersøker hvordan koronaviruset sprer seg i Norge og inviterer alle til å delta.

Om studien

logo
Alle voksne i Norge, uavhengig av bosted, kan delta i denne elektroniske spørreskjemaundersøkelsen om risikofaktorer for å få koronavirus i Norge. 

Hensikten med denne vitenskapelige studien er å lære mer om koronaviruset (COVID-19) sine smitteveier. Vi vet at viruset overføres med dråper, men ingen vet hvor vi faktisk blir smittet. Vi vil undersøke om det er på T-banen, på fest, på handletur eller hjemme vi får koronavirus. Ved å sammenlikne svarene til de som har koronavirus med de som ikke har viruset kan vi finne ut dette.

I spørreskjemaet er det spørsmål som kartlegger mulige risikofaktorer for å få koronavirus. Dette gjelder for eksempel dine reisevaner, hvor mange personer du treffer hver dag, dine handlevaner og hvem du bor sammen med. I tillegg er det spørsmål om hvem du omgås, om du kan ha vært syk med koronavirus, om du er testet og om du har risikofaktorer for å bli syk av koronaviruset.

Studien er godkjent av REK (nummer 124170), Personvernombudet ved OUS og at den er registrert på ClinicalTrials NCT04320732.

Studien ønsker å få inn så mange deltakere som mulig.

Signer samtykkeskjema

Hvem kan delta?

Alle voksne i Norge kan delta, uavhengig av bosted.

For å gjennomføre studien trenger vi at mange friske personer melder seg, så vi kan sammenlikne svarene deres med de som har viruset.

I tillegg ønsker vi spesielt at noen grupper melder seg:

  • Personer som har koronaviruset
  • Personer som har blitt testet for koronaviruset
  • Personer som tror de har symptomer på koronaviruset
  • Personer i karantene eller hjemmeisolasjon
  • Ansatte i helsesektoren
  • Pasienter på norske sykehus

For øvrig inviteres enkelte grupper spesielt inn i studien med en SMS. Det er gjennom disse at vi sikrer å ha et akseptabelt antall av de som er testet for coronavirus og til nå har vi 250 caser og 1900 kontroller av slike.

Hva innebærer studien?

For de fleste innebærer studien at de fyller ut elektroniske spørreskjema. De første og viktigste skjemaene tar omtrent 2 minutter per skjema (3-4 skjema). Senere vil du få tilsendt et større skjema om bakgrunnsinformasjon som tar omtrent 10 minutter å fylle ut. Det er alltid mulig å melde seg ut av studien ved å til den elektroniske samtykkeportalen: https://consent-portal.tsd.usit.no/

Du melder deg på studien ved å logge deg inn med BankID/MinID og lese og signere samtykkeskjemaet elektronisk.

Enkelte deltakere vil også bil inivert til å avgi en eller flere blodprøver/neseprøver eller andre biologiske prøver. Dette kommer i tillegg til spørreskjema og det er som alt annet selvfølgelig helt frivillig.

Signer samtykkeskjema

Vær oppmerksom

Ved å delta i studien og ved å spre informasjon om studien til flest mulig bidrar du til at vi kan lære mer om hvilke tiltak som faktisk kan hjelpe mot spredning av koronaviruset.

Den største ulempen med å delta er at spørreskjemaet tar 10-15 minutter å fylle ut.

Noen få vil også bli spurt om de i tillegg kan bidra med en blodprøve eller å la seg teste for koronavirus, men dette er helt frivillig.

Se også den relaterte "Transtudien" - Forebygging av covid-19 med tran

Kontaktinformasjon

Studien ledes av lege og forsker Arne Søraas ved Avdeling for mikrobiologi i Oslo universitetssykehus.

Kontakinformasjon: Arne.Vasli.Lund.Soraas@rr-research.no
Mobil: 90652904

Studien gjøres også i samarbeid med Seksjon for miljø og arbeidsmedisin.

Du finner mer informasjon om studien i samtykkeskjemaet. Der er også kontaktinformasjon til studien hvis du har flere spørsmål.

Fant du det du lette etter?