Koronastudien

Risiko for å bli smittet av koronavirus i Norge

Oslo universitetssykehus undersøker hvordan koronaviruset sprer seg i Norge og inviterer alle til å delta.

Om studien

logo
Alle voksne i Norge, uavhengig av bosted, kan delta i denne elektroniske spørreskjemaundersøkelsen om risikofaktorer for å få koronavirus i Norge. 

Hensikten med denne vitenskapelige studien er å lære mer om koronaviruset (COVID-19) sine smitteveier. Vi vet at viruset overføres med dråper, men ingen vet hvor vi faktisk blir smittet. Vi vil undersøke om det er på T-banen, på fest, på handletur eller hjemme vi får koronavirus. Ved å sammenlikne svarene til de som har koronavirus med de som ikke har viruset kan vi finne ut dette.

I spørreskjemaet er det spørsmål som kartlegger mulige risikofaktorer for å få koronavirus. Dette gjelder for eksempel dine reisevaner, hvor mange personer du treffer hver dag, dine handlevaner og hvem du bor sammen med. I tillegg er det spørsmål om hvem du omgås, om du kan ha vært syk med koronavirus, om du er testet og om du har risikofaktorer for å bli syk av koronaviruset.

Studien er godkjent av REK (nummer 124170), Personvernombudet ved OUS og at den er registrert på ClinicalTrials NCT04320732.

Studien ønsker å få inn så mange deltakere som mulig.

Signer samtykkeskjema

Hvem kan delta?

Alle voksne i Norge kan delta, uavhengig av bosted.

For å gjennomføre studien trenger vi at mange friske personer melder seg, så vi kan sammenlikne svarene deres med de som har viruset.

I tillegg ønsker vi spesielt at noen grupper melder seg:

  • Personer som har koronaviruset
  • Personer som har blitt testet for koronaviruset
  • Personer som tror de har symptomer på koronaviruset
  • Personer i karantene eller hjemmeisolasjon
  • Ansatte i helsesektoren
  • Pasienter på norske sykehus

For øvrig inviteres enkelte grupper spesielt inn i studien med en SMS. Det er gjennom disse at vi sikrer å ha et akseptabelt antall av de som er testet for coronavirus og til nå har vi 250 caser og 1900 kontroller av slike.

Hva innebærer studien?

Studien er en såkalt case-control studie og jo flere som deltar jo mer får vi vite om viruset.

For å lære mer om viruset vil noen få deltakere også bli invitert til å avgi ekstra prøver og bli testet for  koronavirus. Deltakere kan også få oppfølgingsskjema for å se hvordan det gikk med dem.

Det tar 10-15 minutter å fylle ut spørreskjemaet. Før dette må du signere et elektronisk samtykkeskjema.

Du melder deg på studien ved å logge deg inn med BankID/MinID og lese og signere samtykkeskjemaet elektronisk.

Signer samtykkeskjema

Vær oppmerksom

Ved å delta i studien og ved å spre informasjon om studien til flest mulig bidrar du til at vi kan lære mer om hvilke tiltak som faktisk kan hjelpe mot spredning av koronaviruset.

Den største ulempen med å delta er at spørreskjemaet tar 10-15 minutter å fylle ut.

Noen få vil også bli spurt om de i tillegg kan bidra med en blodprøve eller å la seg teste for koronavirus, men dette er helt frivillig.

Se også den relaterte "Transtudien" - Forebygging av covid-19 med tran

Kontaktinformasjon

Studien ledes av lege og forsker Arne Søraas ved Avdeling for mikrobiologi i Oslo universitetssykehus.

Kontakinformasjon: Arne.Vasli.Lund.Soraas@rr-research.no
Mobil: 90652904

Studien gjøres også i samarbeid med Seksjon for miljø og arbeidsmedisin.

Du finner mer informasjon om studien i samtykkeskjemaet. Der er også kontaktinformasjon til studien hvis du har flere spørsmål.

Fant du det du lette etter?