HELSENORGE

Ruxolitinib for steroidrefraktær, kronisk transplantat-mot-vert-sykdom

Utprøvende behandling med ruxolitinib/Jakavi, sammenliknet med best tilgjengelig behandling hos deg med steroidrefraktær kronisk transplant-mot-vert-sykdom etter allogen stamcelletransplantasjon. Dette er en internasjonal studie hvor rundt 324 pasienter fra ulike land vil delta.

Om studien

Formålet med studien er å sammenlikne legemiddelet ruxolitinib/Jakavi med den beste tilgjengelige behandlingen.

Sjansen for at du får den ene behandlingen mot den andre behandlingen er like stor, og det er helt tilfeldig hvilken gruppe du havner i.

Utprøvingen er åpen, noe som vil si at både du og legen vil vite hvilken behandling som gis.

Om du kommer i gruppen der du mottar den beste tilgjengelige behandlingen og studielegen vurderer det til at du ikke har fått nok effekt i løpet av 24 uker, kan du ha mulighet til å bytte til ruxolitinib-gruppen.

Lenker til relevant informasjon

ClinicalTrials.gov

Hvem kan delta?

Du med steroidrefraktær kronisk transplant-mot-vert-sykdom kan delta i studien.

Hva innebærer studien?

Dersom du samtykker i å delta i utprøvingen, blir du bedt om å komme til sykehuset opptil 23 ganger under behandlingsperioden. Behandlingsperioden kan vare opptil 3 år.

Besøkene innebærer blant annet legeundersøkelser, blod- og urinprøvetaking samt måling av lungekapasitet, høyde, vekt, kroppstemperatur, blodtrykk og puls. Du blir også bedt om å svare på tre spørreskjemaer angående pasientens livskvalitet på hvert besøk.

Vær oppmerksom

Det er mulig at behandlingen i denne studien kan hindre eller bremse sykdomsutviklingen. Det er likevel ikke sikkert at deltagelse i utprøvingen vil gi pasienten noen direkte fordeler. Som ved all annen behandling kan det oppstå bivirkninger.

Kontaktinformasjon

Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Kontaktinformasjon
Oslo universitetssykehus, Avdeling for blodsykdommer

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta. For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.
Fant du det du lette etter?