Sammenlikning av metoder for fosterovervåkning

Studiens formål er å sammenlikne to forskjellige metoder for å påvise oksygenmangel hos fosteret under fødsel.

CTG-laktat versus STAN-studien

Under fødsel brukes fosterlydsovervåkning for å vurdere om fosteret har det bra. I en del fødsler trengs det tilleggsinformasjon til denne overvåkningen. Det brukes 2 forskjellige metoder på norske sykehus. Den ene måten analyserer de elektroniske impulsene i fosterets hjerte ved hjelp av en liten elektrode festet på fosterets hode. Den andre måler melkesyrenivået i fosterets blod ved hjelp av en liten blodprøve fra fosterets hode. Studiens formål er å sammenlikne de to metodene.

Mer informasjon om studien:

REK

Hvem kan delta?

Alle som tildeles fødeplass på Ullevål blir i utgangspunktet inkludert i studien, men kun hos de som føder etter uke 36 og har hatt behov for ekstra fosterlydsovervåkning underveis i fødselsen vil de elektroniske signalene bli hentet ut og analysert.

De som ikke ønsker å delta i studien kan reservere seg ved å sende inn reservasjonslappen som de har fått tilsendt sammen med tildelingen av fødeplass hos oss.

Se vedlagte pasientinformasjon med reservasjonsmulighet på ulike språk i listen under 

Pasientinformasjon-OSLO-studien-arabisk.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-klinisk/Documents/Pasientinformasjon-OSLO-studien-arabisk.pdfPasientinformasjon-OSLO-studien-arabisk.pdf
Pasientinformasjon-OSLO-studien-engelsk.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-klinisk/Documents/Pasientinformasjon-OSLO-studien-engelsk.pdfPasientinformasjon-OSLO-studien-engelsk.pdf
Pasientinformasjon-OSLO-studien-fransk.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-klinisk/Documents/Pasientinformasjon-OSLO-studien-fransk.pdfPasientinformasjon-OSLO-studien-fransk.pdf
Pasientinformasjon-OSLO-studien-norsk.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-klinisk/Documents/Pasientinformasjon-OSLO-studien-norsk.pdfPasientinformasjon-OSLO-studien-norsk.pdf
Pasientinformasjon-OSLO-studien-polsk.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-klinisk/Documents/Pasientinformasjon-OSLO-studien-polsk.pdfPasientinformasjon-OSLO-studien-polsk.pdf
Pasientinformasjon-OSLO-studien-somali.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-klinisk/Documents/Pasientinformasjon-OSLO-studien-somali.pdfPasientinformasjon-OSLO-studien-somali.pdf
Pasientinformasjon-OSLO-studien-spansk.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-klinisk/Documents/Pasientinformasjon-OSLO-studien-spansk.pdfPasientinformasjon-OSLO-studien-spansk.pdf
Pasientinformasjon-OSLO-studien-tysk.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-klinisk/Documents/Pasientinformasjon-OSLO-studien-tysk.pdfPasientinformasjon-OSLO-studien-tysk.pdf
Pasientinformasjon-OSLO-studien-urdu.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-klinisk/Documents/Pasientinformasjon-OSLO-studien-urdu.pdfPasientinformasjon-OSLO-studien-urdu.pdf

Hva innebærer studien?

Ønsker du å delta blir de elektriske signalene i barnets hjerte underveis i fødselen hentet ut fra fosterlydsovervåkningen i etterkant av fødselen.

Det får ingen praktiske konsekvenser for deg som skal føde om du ønsker å delta i studien eller ikke. Fødselen blir håndtert på nøyaktig samme måte uavhengig av om du deltar eller ikke.

Kontaktinformasjon

Studien gjøres kun på Ullevål, men i samarbeid med leger/forskere fra Haukeland Universitetssykehus og Rikshospitalet.

Sjekkliste for henviser - detaljer om deltakelse i studien

detaljer om deltakelse i studien

Å delta i en klinisk studie er ingen rettighet. Det blir stilt strenge krav til hvem som blir valgt ut til å delta.

For at du skal bli vurdert som deltaker i en klinisk studie, må vanligvis din behandlende lege sende en forespørsel til det sykehuset som er ansvarlig for studien. Du må også passe inn i de kriteriene som forskerne har satt for å velge ut pasienter til sine studier.

Om kliniske studier

  • Ekspertpanelet gir råd ved alvorlig livsforkortende sykdom

    Ekspertpanelet skal hjelpe de aller sykeste pasientene med kort tid igjen å leve. Disse pasientene kan få en ny og grundig vurdering av behandlingsmulighetene sine, etter at all etablert behandling er prøvd.

  • Vilkår og rettigheter ved deltakelse i kliniske studier

    Deltar du i en klinisk studie, har du blant annet rett til å trekke deg, få innsyn i hvilke opplysninger som er registrert på deg, og bli informert om eventuelle endringer i studien

  • Hva er kliniske studier?

      Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene...

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.