HELSENORGE

Skattefradrag for gaver til forskning

Gaver til forskning gitt via Fondsstiftelsen, gir rett til skattefradrag for giveren. Når gaven i et kalenderår utgjør mer enn kr 10 000, kan fradraget utgjøre inntil 10 prosent av skatteyters inntekt i det året gaven er gitt.

Gaver gitt til sykehuset via Barnestiftelsen​​ gir dessverre ikke rett til skattefradrag for giverern.​

For at giver skal få fradrag må vi i Fondsstiftelsen rapportere gaven til skattemyndighetene. Pengegaven vil bli innrapportert til Skattedirektoratet for gjeldende inntektsår dersom vi mottar ønske om det med fødselsnummeret (11 sifre) eller organisasjonsnummeret til giver innen årets siste dag.

Rett til fradrag for gaver gitt til forskningsformål står i skatteloven § 6-42 og i skattemeldingen under Tilskudd til vitenskapelig forskning (post 3.3.7)/tema gave og arv.

Fant du det du lette etter?