Arbeidsplassen vår

Som ansatt ved Oslo universitetssykehus blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Her finner du noen av Norges ledende eksperter innenfor sine felt og personer med lang erfaring innenfor de forskjellige fagmiljøene. Samtidig har vi til enhver tid flere hundre ansatte under opplæring eller videreutdanning. Fordi vi er et universitetssykehus har forskning, innovasjon og utdanning en særlig viktig plass hos oss.

Hos oss er du sikret store faglige utfordringer med spennende teknologi. Hvert år rekrutterer vi over 5000 nye medarbeidere. Vi har stillinger innenfor de fleste medisinske fagfelt. Vil du bruke din kompetanse til å redde liv og helse ved Oslo universitetssykehus? Da bør du ta en kikk på våre ledige stillinger.

Vi tar dessverre ikke i mot åpne søknader, men vi har til enhver tid flere stillinger utlyst under "Våre ledige stillinger".

Våre ledige stillinger

Viktig informasjon til nyansatte

Vårt nyansattprogram

Vårt lederprogram

Møt noen av våre ansatte

Information in English

Ekstravakt eller fast ansatt via Personalformidling

Ønsker du en fleksibel jobb med utfordrende og variert arbeid som gir deg bred erfaring og god faglig kompetanse?

Personalformidling er Oslo universitetssykehus sin interne bemanningsseksjon. Vi formidler pleiepersonell til hele Oslo universitetssykehus for kortere eller lengre oppdrag.

Som ansatt i Personalformidling får du erfaring fra flere fagfelt, kompetanseutvikling samt en variert og fleksibel arbeidsdag. Vi ansetter spesialsykepleiere, sykepleiere, jordmødre, helsefagarbeidere/hjelpepleiere, pleiemedhjelpere, helsesekretærer, sekretærer og HR-konsulenter. Du kan ansettes i fast stilling eller som timebetalt ekstravakt. 

Du kan jobbe som følgende:

Fast ansatt i bemanningspool
I bemanningspool ansettes spesialsykepleiere, sykepleiere, jordmødre, helsesekretærer, sekretærer og HR-konsulenter i 100 % fast stilling. Vi ansetter også sykepleierstudenter, medisinstudenter og psykologstudenter i 22 % fast stilling som pleiemedhjelper. Dette er en fleksibel stilling som det skal være mulig å kombinere med studier. 

Timebetalt ekstravakt
Personalformidling rekrutterer og ansetter timebetalte ekstravakter til stillingsgruppene; spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere/hjelpepleiere og pleiemedhjelpere. Vi har kontinuerlige utlysninger for stilling som timebetalt ekstravakt i Personalformidling. 

Hvordan søke jobb hos Personalformidling

For å kunne jobbe via Personalformidling har vi følgende krav til kvalifikasjoner hos våre ansatte. For pleiemedhjelpere, medisinstudenter og sykepleiestudenter er dette:

 • Pleiemedhjelpere: 600 timers pleieerfaring fra sykehus/sykehjem (dette må dokumenteres med tjenestebevis før eventuelt intervju)
 • Medisinstudenter/sykepleierstudenter under utdanning: 600 timers pleieerfaring fra sykehus/sykehjem (dette må dokumenteres med tjenestebevis før eventuelt intervju)
 • Sykepleierstudenter etter 3. semester: 200 timer pleieerfaring fra sykehus/sykehjem (dette må dokumenteres med tjenestebevis før eventuelt intervju)
 • Sykepleiestudenter 6. semester: Bekreftelse på studieforløp
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Ønsker du å benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller?
Søk nå og ta del i arbeidshverdagen ved landets største sykehus! Når du jobber via oss, vil du være en ressurs ved både akutte og planlagte behov.

Se ledige stillinger hos Personalformidling (webcruiter.no)

Ved spørsmål - kontakt Personalformidling på følgende e-post:

Personalformidling@ous-hf.no

Barnehage

Det er Norlandia, Kanvas og Trygge barnehager som drifter Oslo universitetssykehus sine barnehager. Alle ansatte i Oslo universitetssykehus HF kan søke plass i barnehagene. Sykehusansatte har prioritet før andre søkere. 
Søknad for Kanvas barnehageplass (kanvas.no)  
Søknad for FUS barnehageplass (fus.no)

 

Bedriftsidrettslag

Vær en aktiv medarbeider med OUSBIL! Bedriftsidrettslaget har nær 1000 medlemmer fordelt på et stort antall grupper og aktiviteter.

Les mer om bedriftsidrettslaget

Bedriftskorene

Oslo universitetssykehus har fire ulike bedriftskor: Coradium (Radiumhospitalets blandede kor), Cordis Vocalis (Ullevål sykehus' damekor), Corruso (for ansatte innen rusfeltet) og
Rikshospitalets kor. 
 

 • Coradium - Radiumhospitalets blandede kor
  Dirigent: Jan Tariq Rui-Rahman
  Øvelser:  Tirsdag fra 16.45 - ca 19.00 i Seminarrom 1, K-bygget (Institutt for Kreftforskning), Radiumhospitalet.
  Kontakt oss: marius.bjorbu@gmail.com, Mobil: 404 34 575
  Hjemmeside: www.coradium.no

 

 

 • Corruso - Blandakor for ansatte innen rusfeltet
  Dirigent: Ingeborg Aasland
  Øvelser: Tirsdager mellom 17 og 19 i Velferdsetatens lokaler i Storgata 51
  Kontaktperson: ulla.kiberg@ous-hf.no

 

OUS som ekspertsykehus

Med kunnskap og innovasjon bidrar Oslo universitetssykehus til stadig bedre pasientbehandling og tjenester til både pasienter og pårørende. Ekspertsykehuset er først og fremst en blogg hvor du møter en rekke av våre eksperter, og får innsikt i våre innovasjons- og forskningsprosjekter. Hver måned setter vi et nytt tema på agendaen og belyser dette med ulike historier.

Les mer om Ekspertsykehuset

Fant du det du lette etter?