Helsenorge
Ett sykehus - seks programmer

Nye Oslo universitetssykehus

Nye Oslo universitetssykehus er fellesnavnet på de seks bygge- og utviklingsprogrammene i sykehuset; Nye Radiumhospitalet, Storbylegevakten, Nye Aker, Nye Rikshospitalet, Ny sikkerhetspsykiatri (inkludert RSA og PUA) og OUS i Livsvitenskapsbygget. På sikt vil det opprettes et program for ivaretakelse av resterende drift på Ullevål sykehus frem til etappe to er ferdig (ca. 2035).

Helse Sør-Øst eier og leder fire av programmene i Nye OUS gjennom konseptfase, forprosjekt og byggeprosjekt. Storbylegevakten og OUS i Livsvitenskapsbygget tilhører hhv. Oslo kommune og Universitetet i Oslo.

Oslo universitetssykehus har ansvar for å sikre involvering av brukere og medarbeidere i egen organisasjon. Dette omfatter forankring av tiltak og løsninger. Videre har OUS ansvar for å utvikle organisasjonen og nye driftskonsepter og forberede for ibruktakelse og realisering av gevinster for driften. OUS har organisert oppgavene som ligger under vårt ansvar som program knyttet til hvert av de seks byggeprosjektene.

Lytt til podcasten Snakk om Nye OUS for å lære mer om våre bygge- og utviklingsprosjekter. Hver episode tar et dypdykk i deler av hvordan vi arbeider for å sikre et godt tilbud til pasienter, pårørende og ansatte i framtiden.

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

Informasjonshefte om Nye OUS 

Foto forside magasin 
Bli med på reisen til Nye OUS

Fant du det du lette etter?