Bilde av to ansatte

Velkommen med på laget!

Velkommen som ny medarbeider ved Norges største medisinfaglige miljø! Vi er veldig glade for å ha fått deg med på laget, og gleder oss til du skal begynne. Når du begynner hos OUS blir du en viktig brikke i et stort puslespill som tilsammen både øker livskvalitet og redder liv for Norges befolkning hver dag. Vi er avhengig av at hver eneste ansatt gjør en så god jobb som mulig for å kunne oppfylle vårt viktige samfunnsoppdrag, og nå blir din innsats et verdifullt bidrag til dette!

Vårt nyansattprogram "ny@OUS"

Ved vårt sykehus skal alle nyansatte gjennom et nyansattprogram kalt "ny@ous" bestående av kurs som er relevant for den jobben man skal gjøre. Er du ekstravakt eller vikar skal du også gjennomføre "ny@ous".

Påmelding til alle kurs skjer i Læringsportalen. For å få din kursaktivitet ved Oslo universitetssykehus registrert skal du logge på med ditt brukernavn som du får i en epost så snart vi har mottatt din signerte arbeidskontrakt.

Obligatoriske e-Læringskurs

Noen kurs er obligatoriske for alle nyansatte ved OUS, uavhengig av stilling og yrkesgruppe. Det finnes kurs som er tilgjengelig før du starter i jobb. Innen tre måneder etter tiltredelse skal det dessuten gjennomføres ytterligere obligatoriske kurs. Kursene gir en god og nødvendig innføring i viktige temaer som alle nyansatte bør kjenne til.

Kurslenkene nedenfor sender deg direkte til kurset etter at du har logget inn i vår læringsportal

Kurs tilgjengelig før første arbeidsdag

eLæringskurs innen tre måneder

Opplæring i kliniske systemer

 

Dersom du skal arbeide med oppgaver knyttet til klinisk dokumentasjon eller pasientadministrasjon, skal du i tillegg til de overnevnte kursene gjennomføre kurs i systemene DIPS og mulig MetaVision samt Talegjenkjenning. En viktig årsak til dette er at datasystemene er i stadig utvikling og oppdaterte ferdigheter i kliniske systemer er helt avgjørende for pasientsikkerheten.   

 • e-læringskurs kliniske systemer
 • klasseromskurs kliniske systemer

Selv om du har brukt systemene før, er det svært sannsynlig at det har tilkommet ny funksjonalitet siden sist du fikk opplæring. Ditt nye arbeidssted ved OUS kan også ha andre rutiner og arbeidsmetoder enn du er vant til. Det er derfor viktig med felles opplæring i klinisk IKT. Det finnes flere kurs avhengig av stilling og yrkesgruppe du hører til. Kursene er rollestyrt og du avtaler med din leder hvilke kurs du skal gjennomføre.

Kurskatalog - 2018

Sentral nyansattdag

I løpet av dine første tre måneder hos oss, skal du delta på vår nyansattdag. (Dagen er ikke obligatorisk for ekstravakter/timelønnede/studenter)

Her får du lære om arbeidsmiljø og kultur, og om praktiske oppgaver du må kunne for å utføre jobben riktig. Du får høre ledere og ansatte fortelle om hva som inspirerer dem med å jobbe ved OUS og hvordan du kan bidra til å oppnå sykehusets visjon

- Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Påmelding til nyansattdagen

Program

Nyansattdagen holdes i store auditorium på Rikshospitalet. Dørene åpnes kl 0745  
   

 • 08.00 – 08.05 Velkommen
 • 08.05 – 08.35 Oslo universitetssykehus ved konstituert administrerende direktør Morten Reymert
 • 08.35 – 08.55 En pasienthistorie ved Martin Lieungh 
 • 08.55 – 09.00 Blodbanken orienterer

 • 09.00  09:15 Pause Kaffe/te i Glassgaten

 • 09.15 – 10.00 Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid ved Anders Baalsrud og Thomas Jørgensen Riiser

 • 10.00 10:15 Pause

 • 10.15 – 11.00 Arbeidsmiljø ved Jill Jahrman

 • 11:00 – 11.30 Lunsj - det blir servert enkel matpakke, husk å gi beskjed om allergier
 • 11.30 – 12.05 Personvern og taushetsplikt ved Vibekke Eggen Berg
 • 12.05 – 12.30 Mangfold og likeverdige helsetjenester ved Camilla Holt Hasle

 • 12.30 – 12.45 Pause

 • 12.45 – 13:15 Forskning, innovasjon og utdanning ved Matthias Kolberg
 • 13:15 – 13.45 Rusbehandling nytter ved Asle Enger
 • 13.45 – 14:00 Avslutning

Kommende nyansattdager

Våren 2020
Torsdag 30. januar, Store auditorium, Rikshospitalet
Onsdag 11. Mars, Store auditorium, Rikshospitalet
Onsdag 3. juni, Store auditorium, Rikshospitalet

 


Dette er hva deltagere fra nyansattdagen 12. september 2018 hadde å si om dagen:

Ordsky fra nyansattdagen 12 september

 

Når du har signert kontrakt med Oslo universitetssykehus vil du motta en epost med ditt brukernavn. Når du har fått denne kan du:

1. Gå inn på: http://kurs.helse-sorost.no/

2. Klikk på Innlogging
3. Klikk på Glemt passord - Du skal ikke registrere ny bruker.
4. Velg foretak, legg inn brukernavn og  velg å motta passordinformasjon via SMS (Du skal ikke registrere ny bruker)

Dersom du logger deg på via en smarttelefon må du huske å tillate popupvindu i instillingene dine. 

Det er viktig at du følger denne instruksjonene for hvordan du skal logge inn i Læringsportalen. Hvis du oppretter en egen bruker i Læringsportalen vil nemlig ikke resultatene av e-læringskursene bli synlige i sykehusets systemer, og du kan bli nødt til å gjennomføre kursene på nytt.

Spørsmål?

Se egen informasjonsside om Læringsportalen.

Vær en aktiv medarbeider med OUSBIL! Bedriftsidrettslaget har nær 1000 medlemmer fordelt på et stort antall grupper og aktiviteter.

Les mer om bedriftsidrettslaget

Oslo universitetssykehus har fire ulike bedriftskor: Coradium (Radiumhospitalets blandede kor), Cordis Vocalis (Ullevål sykehus' damekor), Corruso (for ansatte innen rusfeltet) og
Rikshospitalets kor. 

 • Coradium - Radiumhospitalets blandede kor
  Dirigent: Jan Tariq Rui-Rahman
  Øvelser:  Tirsdag fra 16.45 - ca 19.00 i Seminarrom 1, K-bygget (Institutt for Kreftforskning), Radiumhospitalet.
  Kontakt oss: marius.bjorbu@gmail.com, Mobil: 404 34 575
  Hjemmeside: www.coradium.no
 • Corruso - Blandakor for ansatte innen rusfeltet
  Dirigent: Ingeborg Aasland
  Øvelser: Tirsdager mellom 17 og 19 i Velferdsetatens lokaler i Storgata 51
  Kontaktperson: ulla.kiberg@ous-hf.no

Informasjon om parkering, priser, kart og lignende finner du på vårt intranett. Kjøp av elektronisk parkeringstillatelse kan du gjøre via Webbasert betalingsløsning - Cale Permit eller via easypark appen.


Slik gjør du som ansatt i appløsning - Easypark:

 • Last ned appen til EasyPark ved å søke etter «easypark» på enten Google Play eller Appstore , og følg anvisning for registrering i løsningen (kun første gang).
 • Denne løsningen gjelder ikke avtale om helg/helligdag - benytt Cale permit sin løsning. 
 • Obs: egen takstgruppe for ansatte ved OUS: 30010

ID-kort

Du vil motta et skjema av din leder som du fyller ut og leverer på ID kontoret.
Husk; kortet skal bæres til enhver tid. Kortet er personlig og skal aldri lånes bort.

Tilganger

Dersom du skal ha tilgang til PC, ta kontakt med Sykehuspartner. Du må oppgi brukernavn og
personnummer. Brukernavnet ditt finner du i velkomstbrevet du mottok fra HR og personal, evt ta kontakt med din nærmeste leder.

Kart

Lurer du på hvor du kan parkere, om det finnes kiosk på området eller apotek i nærheten? Alle sider om avdelinger, steder eller behandlinger har et avsnitt med "Praktisk informasjon".

Gå til avdelinger og behandlingssteder A-Å

Kart over Ullevåll sykehusKart over RikshospitaletKart over RadiumhospitaletKart over Gaustad SykehusKart over AkerKart over SSEKart over Mortensrud

OUS som ekspertsykehus

Med kunnskap og innovasjon bidrar Oslo universitetssykehus til stadig bedre pasientbehandling og tjenester til både pasienter og pårørende. Ekspertsykehuset er først og fremst en blogg hvor du møter en rekke av våre eksperter, og får innsikt i våre innovasjons- og forskningsprosjekter. Hver måned setter vi et nytt tema på agendaen og belyser dette med ulike historier.

Les mer om Ekspertsykehuset

Lønnsansiennitet

Beregning av lønnsansiennitet er aktuelt for yrkesgrupper som følger lønnssatser i overenskomstene ved Oslo universitetssykehus. Er du usikker på om dette vil gjelde for deg, kan du spørre din nærmeste leder. 

For at vi skal kunne beregne korrekt lønnsansiennitet, må du som nyansatt sende dine arbeidsattester/tjenestebevis samlet sammen med meldeskjema til Sakarkiv sakarkiv@ous-hf.no snarest mulig. Beregning av din lønnsansiennitet foretas etter at arbeidskontrakt/rammeavtale er signert. Dersom Sakarkiv mottar dette etter tre måneder etter tiltredelse, gjøres lønnsansienniteten gjeldende fra den dato disse mottas av helseforetaket.

Beregningen baserer seg på:

 • Alt offentlig og privat arbeid etter fylte 18 år
 • Førstegangstjeneste/verneplikt
 • Fødselsattest barn/omsorgsarbeid med inntil 3 år
 • Fravær uten lønn i forbindelse med nedkomst og adopsjon medregnes med inntil 2 år i lønnsansienniteten
 • Fagarbeider med avlagt fagprøve får verdiskapningsdelen av læretiden medregnet i lønnsansiennitet

Tjenestebevis/arbeidsattester skal vise start- og sluttdato, samt hvor mye du har jobbet i prosent eller antall timer.  Det gis ikke lønnsansiennitet for flere arbeidsforhold i samme tidsrom.
Lønnansiennitetsdato fastsettes til den 1. i måneden. Dersom lønnsansiennitet ikke beregnes, vil tiltredelsesdato settes som ansiennitetsdato.

For mer informasjon, se våre retningslinjer:Fant du det du lette etter?