Bilde av to ansatte

Velkommen med på laget!

Velkommen som ny medarbeider ved Norges største medisinfaglige miljø! Vi er veldig glade for å ha fått deg med på laget, og gleder oss til du skal begynne. Når du begynner hos OUS blir du en viktig brikke i et stort puslespill som tilsammen både øker livskvalitet og redder liv for Norges befolkning hver dag. Vi er avhengig av at hver eneste ansatt gjør en så god jobb som mulig for å kunne oppfylle vårt viktige samfunnsoppdrag, og nå blir din innsats et verdifullt bidrag til dette!

Vårt velkomstprogram "ny@OUS"

Ved vårt sykehus skal alle nyansatte gjennom et velkomstprogram kalt "ny@ous" bestående av kurs som er relevant for den jobben man skal gjøre. Du skal også gjennomføre "ny@ous" dersom du er ekstravakt/timebetalt.

Påmelding til alle kurs skjer i Læringsportalen. For å få din kursaktivitet ved Oslo universitetssykehus registrert skal du logge på med ditt brukernavn som du fikk i epost fra HR stab. Denne eposten sendes ut så snart du er registrert i vårt personal- og lønnssystem, personalportalen

«ny@OUS» er obligatorisk.

Ekstra opplæring i forbindelse med Covid-19

I forbindelse med den pågående pandemien skal alle ansatte (tidligere kun klinisk) gjennomføre elæringskurs i basale smittevernsrutiner i tillegg til håndhygienekurset.

Obligatoriske e-Læringskurs

Her finner du eLæringskursene som er obligatoriske for alle nyansatte ved OUS, uavhengig av stilling og yrkesgruppe. 

Kurslenkene nedenfor sender deg direkte til kurset etter at du har logget inn i vår læringsportal

Kurs tilgjengelig før første arbeidsdag

eLæringskurs innen tre måneder

Opplæring i kliniske systemer

Dersom du skal arbeide med oppgaver knyttet til klinisk dokumentasjon eller pasientadministrasjon, skal du i tillegg til de overnevnte kursene gjennomføre kurs i systemene DIPS og mulig MetaVision samt Talegjenkjenning. En viktig årsak til dette er at datasystemene er i stadig utvikling og oppdaterte ferdigheter i kliniske systemer er helt avgjørende for pasientsikkerheten.   

Selv om du har brukt systemene før, er det svært sannsynlig at det har tilkommet ny funksjonalitet siden sist du fikk opplæring. Ditt nye arbeidssted ved OUS kan også ha andre rutiner og arbeidsmetoder enn du er vant til. Det er derfor viktig med felles opplæring i klinisk IKT. Det finnes flere kurs avhengig av stilling og yrkesgruppe du hører til. Kursene er rollestyrt og du avtaler med din leder hvilke kurs du skal gjennomføre.

Alle skal gjennomføre:

I tillegg skal det gjennomføres opplæring knyttet til stillingsgruppe og rolle. Det skal avtales mellom deg og din leder hvilke kurs som skal gjennomføres. Disse kursene skal gjennomføres i løpet av dine første seks uker.

Tilgjengelige kurs finnes i kurskatalogen:

Kurskatalog - 2018

 

Nyansattdag

På grunn av Covid-19 vil det ikke arrangeres nyansattdag i 2020.

I løpet av dine første tre måneder hos oss, skal du delta på vår nyansattdag. (Dagen er ikke obligatorisk for ekstravakter/timelønnede/studenter)

Her får du lære om arbeidsmiljø og kultur, og om praktiske oppgaver du må kunne for å utføre jobben riktig. Du får høre ledere og ansatte fortelle om hva som inspirerer dem med å jobbe ved OUS og hvordan du kan bidra til å oppnå sykehusets visjon

- Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling

Påmelding til nyansattdagen

Program

Nyansattdagen holdes i store auditorium på Rikshospitalet. Dørene åpnes kl 0745  
   

 • 08.00 – 08.05 Velkommen
 • 08.05 – 08.35 Oslo universitetssykehus ved konstituert administrerende direktør Morten Reymert
 • 08.35 – 08.55 En pasienthistorie ved Martin Lieungh 
 • 08.55 – 09.00 Blodbanken orienterer

 • 09.00  09:15 Pause Kaffe/te i Glassgaten

 • 09.15 – 10.00 Pasientsikkerhet og forbedringsarbeid ved Anders Baalsrud og Thomas Jørgensen Riiser

 • 10.00 10:15 Pause

 • 10.15 – 11.00 Arbeidsmiljø ved Jill Jahrman

 • 11:00 – 11.30 Lunsj - det blir servert enkel matpakke, husk å gi beskjed om allergier
 • 11.30 – 12.05 Personvern og taushetsplikt ved Vibekke Eggen Berg
 • 12.05 – 12.35 Mangfold og likeverdige helsetjenester ved Camilla Holt Hasle

 • 12.35 – 12.45 Pause

 • 12.45 – 13:05 Forskning, innovasjon og utdanning ved Matthias Kolberg
 • 13:05 – 13.35 Rusbehandling nytter ved Asle Enger
 • 13.35 – 13:45 Avslutning

Kommende nyansattdager

På grunn av Covid-19 vil det ikke arrangeres nyansattdag i 2020. Det jobbes med alternative løsninger.

 


Dette er hva deltagere fra nyansattdagen 12. september 2018 hadde å si om dagen:

Ordsky fra nyansattdagen 12 september

 

Når du har signert kontrakt med Oslo universitetssykehus vil du motta en epost med ditt brukernavn. Når du har fått denne kan du:

1. Gå inn på: http://kurs.helse-sorost.no/

2. Klikk på Innlogging
3. Klikk på Glemt passord - Du skal ikke registrere ny bruker.
4. Velg foretak, legg inn brukernavn og  velg å motta passordinformasjon via SMS (Du skal ikke registrere ny bruker)

Dersom du logger deg på via en smarttelefon må du huske å tillate popupvindu i instillingene dine. 

Det er viktig at du følger denne instruksjonene for hvordan du skal logge inn i Læringsportalen. Hvis du oppretter en egen bruker i Læringsportalen vil nemlig ikke resultatene av e-læringskursene bli synlige i sykehusets systemer, og du kan bli nødt til å gjennomføre kursene på nytt.

Spørsmål?

Se egen informasjonsside om Læringsportalen.

Informasjon om parkering, priser, kart og lignende finner du på vårt intranett. Kjøp av elektronisk parkeringstillatelse kan du gjøre via Webbasert betalingsløsning - Cale Permit eller via easypark appen.


Slik gjør du som ansatt i appløsning - Easypark:

 • Last ned appen til EasyPark ved å søke etter «easypark» på enten Google Play eller Appstore , og følg anvisning for registrering i løsningen (kun første gang).
 • Denne løsningen gjelder ikke avtale om helg/helligdag - benytt Cale permit sin løsning. 
 • Obs: egen takstgruppe for ansatte ved OUS: 30010

ID-kort

Du vil motta et skjema av din leder som du fyller ut og leverer på ID kontoret.
Husk; kortet skal bæres til enhver tid. Kortet er personlig og skal aldri lånes bort.

Tilganger

Dersom du skal ha tilgang til PC, ta kontakt med Sykehuspartner. Du må oppgi brukernavn og
personnummer. Brukernavnet ditt finner du i velkomstbrevet du mottok fra HR og personal, evt ta kontakt med din nærmeste leder.

Kart

Lurer du på hvor du kan parkere, om det finnes kiosk på området eller apotek i nærheten? Alle sider om avdelinger, steder eller behandlinger har et avsnitt med "Praktisk informasjon".

Gå til avdelinger og behandlingssteder A-Å

Kart over Ullevåll sykehusKart over RikshospitaletKart over RadiumhospitaletKart over Gaustad SykehusKart over AkerKart over SSE

Kart over Mortensrud

Fant du det du lette etter?