Ny Sikkerhetspsykiatri

Nettsidene til Ny Sikkerhetspsykiatri er under arbeid og ferdigstilles i løpet av 2020.

OUS ønsker å samle regional sikkerhet, lokal sikkerhet og psykisk utviklingshemming/autisme med sikkerhetsbehov i en felles enhet.

Staus for prosjektet juni 2020 er at konseptfasen er ferdig og Stortinget har vedtatt finansiering. Kostnadsrammen for prosjektet er 1,4 milliarder kroner.

Regional sikkerhetsavdeling er plassert i et 100 år gammelt bygg på Dikemark som er grundig dokumentert som lite hensiktsmessig for oppgaven - både når det gjelder pasientbehandling og -trivsel, arbeidsmiljø, driftsøkonomi og samfunnsvern. Planer og tegninger for nytt bygg for regional sikkerhetspsykiatri har pågått siden 1980-tallet, og idé- og konseptfase (2015-17) konkluderte med plassering på Ila i Bærum kommune. Reguleringsprosessen har pågått siden 2017 med flere høringer og langvarig saksbehandling.
 
Ila Nord er anbefalt fra Planutvalget i Bærum kommune. Endelig behandling skal være over sommeren/tidlig høst.
 
Et vedtak forutsetter avklaringer med Løvenskiold (om salg av tomt), Fylkesmannen og Klima- og miljødepartementet (om justering av markagrensa), Bærum kommune og Norges Skytterforbund (om reguleringssak for komprimert anlegg på Løvenskioldbanen).
 
Grunnet lang saksbehandling og høy reguleringsrisiko har HSØ og OUS (vinterhalvåret 2019-20) derfor igangsatt en tilleggsvurdering av alternative lokaliseringer for Ny Sikkerhetspsykiatri. Dersom prosessen med endelig reguleringsplan i Bærum kommune stopper opp, har man et alternativ som man må komme tilbake til.

Les også om prosjektet på Helse Sør-Øst sin hjemmeside.

Spørsmål om prosjektet? Kontaktpersoner i Nye OUS finner du her.

Følg oss på Facebook og bli med på reisen til Nye OUS.

Fant du det du lette etter?