HELSENORGE

Fødselsforberedende filmer på flere språk

Oslo universitetssykehus (OUS) og Akershus universitetssykehus (Ahus) har i samarbeid med Norske kvinners sanitetsforening laget flerspråklige filmer som tar for seg graviditet, fødsel og barseltid. 

Illustrasjonsbilde

Filmene er spesielt rettet mot personer med minoritetsbakgrunn, men kan være nyttig for alle som skal føde. 


Materialet er delt opp i syv korte filmer som inneholder informasjon om de ulike fasene før, under og etter fødsel:​​

  • ​Svangerskapsomsorg
  • Fødselsforberedelser
  • Fødsel
  • Barseltiden – den første tiden hjemme
  • Barseltiden – den førstetiden hjemme
  • Familieplanlegging​

​Det er også en kort film som omhandler kvinnelig kjønnslemlestelse.Filmene er laget med norsk tale, og er dubbet til engelsk, somali, urdu og ukrainsk. Språkene arabisk og tigrinja vil komme i løpet av høsten 2022.​​​

Mer likeverdig fødselstilbud

Jordmødrene Kari Skolseg og Signe Larsson ved Ahus har vært tett involvert i prosjektet og lagt ned en stor innsats i å skrive manus og lage filmene, sammen med Maja Garnaas Kielland (avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester, OUS) og Marit Stene Severinsen (NKS). 

Foto av Jordmor Signe Larsson
- Forskning viser at det er høyere risiko for komplikasjoner i forbindelse med svangerskap-, fødsel og barseltid for minoritetskvinner som føder i Norge. De oversatte filmene skal bidra til å forbygge disse utfordringene, forteller jordmor Signe Larsson.  


- Vi ønsker at filmene skal hjelpe minoritetskvinner til å få en økt forståelse av det norske helsevesenet, når de skal oppsøke hjelp og hvilke rettigheter de har knyttet til svangerskap, fødsels- og barselomsorg, sier hun. 

Filmene skal være et verktøy for helsepersonell og minoritetskvinner, som på lang sikt kan gi en økt helsekompetanse og et mer likeverdig helsetilbud tilbud til minoritetskvinner.