HELSENORGE

Nytt senter gir håp om nye behandlingsmetoder til flere pasientgrupper

Oslo universitetssykehus etablerer nå Senter for avansert celleterapi (ACT). Senteret skal støtte kliniske studier på avansert celleterapi og gir håp om nye behandlingsmetoder til flere pasientgrupper. Det er kommet i stand gjennom en større donasjon på 50 millioner kroner.

Fra venstre: seksjonsleder Dag Josefsen ved Seksjon for celleterapi, seksjonsleder Johanna Olweus ved Seksjon for kreftimmunologi, og forskningsleder Karl-Johan Malmberg ved Senter for avansert celleterapi.

​Celleterapi er et fagområde i rask utvikling hvor det har kommet flere nye behandlinger de siste årene. CAR-T var den første teknologien innen kombinert celle- og genterapi som ble tatt i bruk som standard behandling, og er i Norge godkjent til behandling av leukemi hos barn og unge. Fagområdet åpner for fundamentalt nye behandlingsmetoder for sykdommer som det tidligere ikke har vært behandling for, men også for nye behandlinger av kroniske sykdommer.

Nå etableres Senter for avansert celleterapi (ACT) som et nasjonalt senter ved Radiumhospitalet.

- Det nye senteret får stor betydning for muligheten til å gjennomføre kliniske studier på dette området i Norge, sier klinikkleder Sigbjørn Smeland ved Kreftklinikken.

OUS og UiO har en betydelig forsknings- og innovasjonsaktivitet innen celleterapi, med sikte på å gå i gang med kliniske studier.

Gjør det mulig å teste ut nye lovende behandlinger
- Vi har mye lovende forskning på området genterapi, og ønsker å kunne tilby celle- og genterapi til norske pasienter gjennom kliniske studier. Dette senteret gjør det mulig for oss å teste ut nye lovende behandlinger i hovedsak for ulike kreftformer, og se om vi kan få tilsvarende gode resultater som vi tidligere har sett med CART-T ved leukemi og lymfekreft, sier seksjonsleder Johanna Olweus ved Seksjon for kreftimmunologi.

 

Donasjon på 50 millioner kroner
Kreftklinikken har de siste årene jobbet sammen med et donorkonsortium bestående av Svanhild og Arne Musts fond, Kreftforeningen og Radforsk om strategisk utvikling av celleterapiområdet i OUS. Dette har utløst en donasjon på inntil 50 millioner kr til etablering og oppbygning av Senter for avansert celleterapi.

- Dette gir oss en enestående mulighet til å få fram ny behandling til norske pasienter gjennom kliniske studier, sier Olweus.

Senter for avansert celleterapi (logo-eng).jpg 

Senteret blir tilført 6-7 stillinger og vil først bygge opp kompetanse på genoverføring til humane celler for kliniske forsøk under GMP (Good manufacturing practice) og deretter på virus-produksjon som vil opereres som kjernefasilitetstjenester. - Etableringen av en dedikert kjernefasilitet for celle- og genterapi er en milepæl for oss, og forplikter oss til å levere tjenester på topp internasjonalt nivå, sier Dag Josefsen, leder ved Seksjon for celleterapi.

Karl-Johan Malmberg, forskningsleder for senteret, ser etableringen av senteret som et viktig steg på veien mot en felles nasjonal infrastruktur for å lage avanserte medisinske produkter som både kan gjøre avansert celleterapi tilgjengelig for norske pasienter, og også skape et grunnlag for innovasjon og næringslivsamarbeid.

- Vi håper at vi i løpet av to år kan være i gang med å behandle pasienter gjennom kliniske studier med utgangspunkt i senteret, sier Olweus.

Prosjektavtalen mellom OUS og donorkonsortiet ble signert av adm. dir. Bjørn Atle Bjørnbeth for OUS den 1.3.21.

Se også:

Kreftforeningen: Revolusjonerende satsing (2.5.2021)

For nærmere informasjon:

Nettsidene til Senter for avansert celleterapi

OUS strategisk forskningsområde for celleterapi

Seksjon for celleterapi (på forskningssidene ous-research.no)

Seksjon for kreftimmunologi (på forskningssidene ous-research.no)

Avdeling for kreftbehandling (på forskningssidene ous-research.no)

Institutt for kreftforskning (på forskningssidene ous-research.no)

Les mer om fremtidens pasientbehandling:
Regional utviklingsplan 2035 - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no)