Styremøter i OUS - alle saksdokumenter

Vi samler alle saksdokumenter i ett felles dokument for hvert styremøte i listen under.

2018

Styresak 2018-78-00 Protokoll 6. desember 2018 2018-12-06.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styresak 2018-78-00 Protokoll 6. desember 2018 2018-12-06.pdfStyresak 2018-78-00 Protokoll 6. desember 2018 2018-12-06.pdf
Styresak 2018-77-09 Uttalelse til konseptrapport fra sentralt arbeidsmiljøutvalg 2018-12-06.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styresak 2018-77-09 Uttalelse til konseptrapport fra sentralt arbeidsmiljøutvalg 2018-12-06.pdfStyresak 2018-77-09 Uttalelse til konseptrapport fra sentralt arbeidsmiljøutvalg 2018-12-06.pdf
Styresak 2018-77-08 Protokoll fra drøfting med arbeidstakerorganisasjonene 2018-12-06.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styresak 2018-77-08 Protokoll fra drøfting med arbeidstakerorganisasjonene 2018-12-06.pdfStyresak 2018-77-08 Protokoll fra drøfting med arbeidstakerorganisasjonene 2018-12-06.pdf
Styresak 2018-77-07 Risikovurdering av gjennværende virksomhet etter etappe 1 2018 2018-12-06.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styresak 2018-77-07 Risikovurdering av gjennværende virksomhet etter etappe 1 2018 2018-12-06.pdfStyresak 2018-77-07 Risikovurdering av gjennværende virksomhet etter etappe 1 2018 2018-12-06.pdf
Styresak 2018-77-06 ØLP 2019-2062 Nullalternativet 2018-12-06.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styresak 2018-77-06 ØLP 2019-2062 Nullalternativet 2018-12-06.pdfStyresak 2018-77-06 ØLP 2019-2062 Nullalternativet 2018-12-06.pdf
Styresak 2018-77-05 vedlegg 1_2_3 ØLP 2019-2062_Konseptfase Aker Gaustad 2018-12-06.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styresak 2018-77-05 vedlegg 1_2_3 ØLP 2019-2062_Konseptfase Aker Gaustad 2018-12-06.pdfStyresak 2018-77-05 vedlegg 1_2_3 ØLP 2019-2062_Konseptfase Aker Gaustad 2018-12-06.pdf
Styresak 2018-77-04 ØLP 2019-2062 Konseptfase Aker- Gaustad 2018-12-06.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styresak 2018-77-04 ØLP 2019-2062 Konseptfase Aker- Gaustad 2018-12-06.pdfStyresak 2018-77-04 ØLP 2019-2062 Konseptfase Aker- Gaustad 2018-12-06.pdf
Styresak 2018-77-03 Tilleggsutredning - Innplassering av LSA og PUA på Aker 2018 2018-12-06.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styresak 2018-77-03 Tilleggsutredning - Innplassering av LSA og PUA på Aker 2018 2018-12-06.pdfStyresak 2018-77-03 Tilleggsutredning - Innplassering av LSA og PUA på Aker 2018 2018-12-06.pdf
Styresak 2018-77-02 Ekstern kvalitetssikring KSK_Videreutvikling av Aker og Gaustad 2018-12-06.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styresak 2018-77-02 Ekstern kvalitetssikring KSK_Videreutvikling av Aker og Gaustad 2018-12-06.pdfStyresak 2018-77-02 Ekstern kvalitetssikring KSK_Videreutvikling av Aker og Gaustad 2018-12-06.pdf
Styresak 2018-77-01 Videreutvikling av Aker og Gaustad_Konseptrapport med skisseprosjektrapport Aker og Gaustad 2018-12-06.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styresak 2018-77-01 Videreutvikling av Aker og Gaustad_Konseptrapport med skisseprosjektrapport Aker og Gaustad 2018-12-06.pdfStyresak 2018-77-01 Videreutvikling av Aker og Gaustad_Konseptrapport med skisseprosjektrapport Aker og Gaustad 2018-12-06.pdf
Styresak 2018-77-00 Konseptrapport Aker og Gaustad 2018-12-06.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styresak 2018-77-00 Konseptrapport Aker og Gaustad 2018-12-06.pdfStyresak 2018-77-00 Konseptrapport Aker og Gaustad 2018-12-06.pdf
Styresak 2018-76-02 Protokoll styremøte 25.10.2018 2018-12-06.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styresak 2018-76-02 Protokoll styremøte 25.10.2018 2018-12-06.pdfStyresak 2018-76-02 Protokoll styremøte 25.10.2018 2018-12-06.pdf
Styresak 2018-76-01 Innkalling og sakliste 2018-12-06.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styresak 2018-76-01 Innkalling og sakliste 2018-12-06.pdfStyresak 2018-76-01 Innkalling og sakliste 2018-12-06.pdf
Styresak 2018-76-00 Sakliste styremøte 2018-12-06.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styresak 2018-76-00 Sakliste styremøte 2018-12-06.pdfStyresak 2018-76-00 Sakliste styremøte 2018-12-06.pdf
Styremøte 2018-12-14 Styredokumenter_Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-14 Styredokumenter_Samlefil.pdfStyremøte 2018-12-14 Styredokumenter_Samlefil.pdf
Styremøte 2018-12-06 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06 Samlefil.pdfStyremøte 2018-12-06 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-10-25 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-10-25 Samlefil.pdfStyremøte 2018-10-25 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-10-25 styresak 74 med vedlegg.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-10-25 styresak 74 med vedlegg.pdfStyremøte 2018-10-25 styresak 74 med vedlegg.pdf
Styremøte 2018-09-27 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-09-27 Samlefil.pdfStyremøte 2018-09-27 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-09-05 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-09-05 Samlefil.pdfStyremøte 2018-09-05 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-06-21 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-06-21 Samlefil.pdfStyremøte 2018-06-21 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-05-15 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-05-15 Samlefil.pdfStyremøte 2018-05-15 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-04-25 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-04-25 Samlefil.pdfStyremøte 2018-04-25 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-03-22 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-03-22 Samlefil.pdfStyremøte 2018-03-22 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-02-16 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-02-16 Samlefil.pdfStyremøte 2018-02-16 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-01-24 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-01-24 Samlefil.pdfStyremøte 2018-01-24 Samlefil.pdf
Protokoll styremøte 2018-9-27.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøteprotokoller 2018/Protokoll styremøte 2018-9-27.pdfProtokoll styremøte 2018-9-27.pdf
Protokoll styremøte 2018-9-05.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøteprotokoller 2018/Protokoll styremøte 2018-9-05.pdfProtokoll styremøte 2018-9-05.pdf
Protokoll styremøte 2018-6-21.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøteprotokoller 2018/Protokoll styremøte 2018-6-21.pdfProtokoll styremøte 2018-6-21.pdf
Protokoll styremøte 2018-5-15.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøteprotokoller 2018/Protokoll styremøte 2018-5-15.pdfProtokoll styremøte 2018-5-15.pdf
Protokoll styremøte 2018-4-25.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøteprotokoller 2018/Protokoll styremøte 2018-4-25.pdfProtokoll styremøte 2018-4-25.pdf
Protokoll styremøte 2018-3-22.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøteprotokoller 2018/Protokoll styremøte 2018-3-22.pdfProtokoll styremøte 2018-3-22.pdf
Protokoll styremøte 2018-2-16.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøteprotokoller 2018/Protokoll styremøte 2018-2-16.pdfProtokoll styremøte 2018-2-16.pdf
Protokoll styremøte 2018-12-14.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøteprotokoller 2018/Protokoll styremøte 2018-12-14.pdfProtokoll styremøte 2018-12-14.pdf
Protokoll styremøte 2018-12-06.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøteprotokoller 2018/Protokoll styremøte 2018-12-06.pdfProtokoll styremøte 2018-12-06.pdf
Protokoll styremøte 2018-10-25.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøteprotokoller 2018/Protokoll styremøte 2018-10-25.pdfProtokoll styremøte 2018-10-25.pdf
Protokoll styremøte 2018-1-24.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøteprotokoller 2018/Protokoll styremøte 2018-1-24.pdfProtokoll styremøte 2018-1-24.pdf

2017

Styremøte 2017-12-15 Styresak 2017-72-01 Rapportvedlegg.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2017-12-15 Styresak 2017-72-01 Rapportvedlegg.pdfStyremøte 2017-12-15 Styresak 2017-72-01 Rapportvedlegg.pdf
Styremøte 2017-12-15 Styresak 2017-72-00 Rapportering per november 2017.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2017-12-15 Styresak 2017-72-00 Rapportering per november 2017.pdfStyremøte 2017-12-15 Styresak 2017-72-00 Rapportering per november 2017.pdf
Styremøte 2017-12-15 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2017-12-15 Samlefil.pdfStyremøte 2017-12-15 Samlefil.pdf
Styremøte 2017-10-26 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2017-10-26 Samlefil.pdfStyremøte 2017-10-26 Samlefil.pdf
Styremøte 2017-09-29 Samlefil 20170929.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2017-09-29 Samlefil 20170929.pdfStyremøte 2017-09-29 Samlefil 20170929.pdf
Styremøte 2017-08-28 Styresaker samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2017-08-28 Styresaker samlefil.pdfStyremøte 2017-08-28 Styresaker samlefil.pdf
Styremøte 2017-06-22 Styresaker, Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2017-06-22 Styresaker, Samlefil.pdfStyremøte 2017-06-22 Styresaker, Samlefil.pdf
Styremøte 2017-05-24, Samlefil, uten vedlegg til sakene 37,38,39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2017-05-24, Samlefil, uten vedlegg til sakene 37,38,39.pdfStyremøte 2017-05-24, Samlefil, uten vedlegg til sakene 37,38,39.pdf
Styremøte 2017-05-24, Samlefil vedlegg til styresak 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2017-05-24, Samlefil vedlegg til styresak 39.pdfStyremøte 2017-05-24, Samlefil vedlegg til styresak 39.pdf
Styremøte 2017-05-24, Samlefil for vedlegg til styresak 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2017-05-24, Samlefil for vedlegg til styresak 38.pdfStyremøte 2017-05-24, Samlefil for vedlegg til styresak 38.pdf
Styremøte 2017-05-24, Samlefil for vedlegg til styresak 37.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2017-05-24, Samlefil for vedlegg til styresak 37.pdfStyremøte 2017-05-24, Samlefil for vedlegg til styresak 37.pdf
Styremøte 2017-05-04 samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2017-05-04 samlefil.pdfStyremøte 2017-05-04 samlefil.pdf
Styremøte 2017-03-22 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2017-03-22 Samlefil.pdfStyremøte 2017-03-22 Samlefil.pdf
Styremøte 2017-02-17 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2017-02-17 Samlefil.pdfStyremøte 2017-02-17 Samlefil.pdf

​2016

Styremøte 2016-12-15 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2016-12-15 Samlefil.pdfStyremøte 2016-12-15 Samlefil.pdf
Styremøte 2016-10-27 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2016-10-27 Samlefil.pdfStyremøte 2016-10-27 Samlefil.pdf
Styremøte 2016-09-29 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2016-09-29 Samlefil.pdfStyremøte 2016-09-29 Samlefil.pdf
Styremøte 2016-06-23 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2016-06-23 Samlefil.pdfStyremøte 2016-06-23 Samlefil.pdf
Styremøte 2016-05-26 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2016-05-26 Samlefil.pdfStyremøte 2016-05-26 Samlefil.pdf
Styremøte 2016-04-28 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2016-04-28 Samlefil.pdfStyremøte 2016-04-28 Samlefil.pdf
Styremøte 2016-03-17 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2016-03-17 Samlefil.pdfStyremøte 2016-03-17 Samlefil.pdf
Styremøte 2016-01-28 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2016-01-28 Samlefil.pdfStyremøte 2016-01-28 Samlefil.pdf

2015

Styremøte 2015-12-17 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2015-12-17 Samlefil.pdfStyremøte 2015-12-17 Samlefil.pdf
Styremøte 2015-10-28 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2015-10-28 Samlefil.pdfStyremøte 2015-10-28 Samlefil.pdf
Styremøte 2015-09-25 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2015-09-25 Samlefil.pdfStyremøte 2015-09-25 Samlefil.pdf
Styremøte 2015-06-25 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2015-06-25 Samlefil.pdfStyremøte 2015-06-25 Samlefil.pdf
Styremøte 2015-04-30 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2015-04-30 Samlefil.pdfStyremøte 2015-04-30 Samlefil.pdf
Styremøte 2015-04-09 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2015-04-09 Samlefil.pdfStyremøte 2015-04-09 Samlefil.pdf
Styremøte 2015-02-13 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2015-02-13 Samlefil.pdfStyremøte 2015-02-13 Samlefil.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.