Styremøter i OUS - alle saksdokumenter

Vi samler alle saksdokumenter i ett felles dokument for hvert styremøte i listen under.

2019

Styremøte 2019-12-18 styresaker.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2019/Styremøte 2019-12-18 styresaker.pdfStyremøte 2019-12-18 styresaker.pdf
Styremøte 2019-12-12 Styresaker, samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/PublishingImages/Styremøte 2019-12-12 Styresaker, samlefil.pdfStyremøte 2019-12-12 Styresaker, samlefil.pdf
Styremøte 2019-12-12 Styresaker, samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2019/Styremøte 2019-12-12 Styresaker, samlefil.pdfStyremøte 2019-12-12 Styresaker, samlefil.pdf
Styremøte 2019-12-10 Styresaker, samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2019/Styremøte 2019-12-10 Styresaker, samlefil.pdfStyremøte 2019-12-10 Styresaker, samlefil.pdf
Styremøte 2019-11-13 Styresaker, samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2019/Styremøte 2019-11-13 Styresaker, samlefil.pdfStyremøte 2019-11-13 Styresaker, samlefil.pdf
Styremøte 2019-11-01 styresaker, samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2019/Styremøte 2019-11-01 styresaker, samlefil.pdfStyremøte 2019-11-01 styresaker, samlefil.pdf
Styremøte 2019-09-26 Styresaker, samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2019/Styremøte 2019-09-26 Styresaker, samlefil.pdfStyremøte 2019-09-26 Styresaker, samlefil.pdf
Styremøte 2019-08-26 Styresaker, samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2019/Styremøte 2019-08-26 Styresaker, samlefil.pdfStyremøte 2019-08-26 Styresaker, samlefil.pdf
Styremøte 2019-06-24 Styresaker samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2019/Styremøte 2019-06-24 Styresaker samlefil.pdfStyremøte 2019-06-24 Styresaker samlefil.pdf
Styremøte 2019-06-14 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2019/Styremøte 2019-06-14 Samlefil.pdfStyremøte 2019-06-14 Samlefil.pdf
Styremøte 2019-06-05 Styresak 2019-39-06 Drøftingsprotokoll 3.6.2019 Konseptfase Aker og Gaustad 20190605.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2019/Styremøte 2019-06-05 Styresak 2019-39-06 Drøftingsprotokoll 3.6.2019 Konseptfase Aker og Gaustad 20190605.pdfStyremøte 2019-06-05 Styresak 2019-39-06 Drøftingsprotokoll 3.6.2019 Konseptfase Aker og Gaustad 20190605.pdf
Styremøte 2019-06-05 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2019/Styremøte 2019-06-05 Samlefil.pdfStyremøte 2019-06-05 Samlefil.pdf
Styremøte 2019-05-10 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2019/Styremøte 2019-05-10 Samlefil.pdfStyremøte 2019-05-10 Samlefil.pdf
Styremøte 2019-03-28 Samlefil styresaker.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2019/Styremøte 2019-03-28 Samlefil styresaker.pdfStyremøte 2019-03-28 Samlefil styresaker.pdf
Styremøte 2019-02-15 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2019/Styremøte 2019-02-15 Samlefil.pdfStyremøte 2019-02-15 Samlefil.pdf

2018

Styremøte 2018-12-14 Styredokumenter_Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2018/Styremøte 2018-12-14 Styredokumenter_Samlefil.pdfStyremøte 2018-12-14 Styredokumenter_Samlefil.pdf
Styremøte 2018-12-06 styresak 2018-77-09 Uttalelse til konseptrapport fra sentralt arbeidsmiljøutvalg.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styremøte 2018-12-06 styresak 2018-77-09 Uttalelse til konseptrapport fra sentralt arbeidsmiljøutvalg.pdfStyremøte 2018-12-06 styresak 2018-77-09 Uttalelse til konseptrapport fra sentralt arbeidsmiljøutvalg.pdf
Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-78-00 Protokoll 6. desember 2018.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-78-00 Protokoll 6. desember 2018.pdfStyremøte 2018-12-06 Styresak 2018-78-00 Protokoll 6. desember 2018.pdf
Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-08 Protokoll fra drøfting med arbeidstakerorganisasjonene.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-08 Protokoll fra drøfting med arbeidstakerorganisasjonene.pdfStyremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-08 Protokoll fra drøfting med arbeidstakerorganisasjonene.pdf
Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-07 Risikovurdering av gjennværende virksomhet etter etappe 1 2018.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-07 Risikovurdering av gjennværende virksomhet etter etappe 1 2018.pdfStyremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-07 Risikovurdering av gjennværende virksomhet etter etappe 1 2018.pdf
Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-06 ØLP 2019-2062 Nullalternativet.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-06 ØLP 2019-2062 Nullalternativet.pdfStyremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-06 ØLP 2019-2062 Nullalternativet.pdf
Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-05 vedlegg 1_2_3 ØLP 2019-2062_Konseptfase Aker Gaustad.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-05 vedlegg 1_2_3 ØLP 2019-2062_Konseptfase Aker Gaustad.pdfStyremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-05 vedlegg 1_2_3 ØLP 2019-2062_Konseptfase Aker Gaustad.pdf
Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-04 ØLP 2019-2062 Konseptfase Aker- Gaustad.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-04 ØLP 2019-2062 Konseptfase Aker- Gaustad.pdfStyremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-04 ØLP 2019-2062 Konseptfase Aker- Gaustad.pdf
Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-03 Tilleggsutredning - Innplassering av LSA og PUA på Aker 2018.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-03 Tilleggsutredning - Innplassering av LSA og PUA på Aker 2018.pdfStyremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-03 Tilleggsutredning - Innplassering av LSA og PUA på Aker 2018.pdf
Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-02 Ekstern kvalitetssikring KSK_Videreutvikling av Aker og Gaustad.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-02 Ekstern kvalitetssikring KSK_Videreutvikling av Aker og Gaustad.pdfStyremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-02 Ekstern kvalitetssikring KSK_Videreutvikling av Aker og Gaustad.pdf
Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-01 Videreutv av Aker og Gaustad_Konseptrapp med skisseprosjektrapp Aker og Gaustad.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-01 Videreutv av Aker og Gaustad_Konseptrapp med skisseprosjektrapp Aker og Gaustad.pdfStyremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-01 Videreutv av Aker og Gaustad_Konseptrapp med skisseprosjektrapp Aker og Gaustad.pdf
Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-00 Konseptrapport Aker og Gaustad.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-00 Konseptrapport Aker og Gaustad.pdfStyremøte 2018-12-06 Styresak 2018-77-00 Konseptrapport Aker og Gaustad.pdf
Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-76-02 Protokoll styremøte 25.10.2018.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-76-02 Protokoll styremøte 25.10.2018.pdfStyremøte 2018-12-06 Styresak 2018-76-02 Protokoll styremøte 25.10.2018.pdf
Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-76-01 Innkalling og sakliste.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-76-01 Innkalling og sakliste.pdfStyremøte 2018-12-06 Styresak 2018-76-01 Innkalling og sakliste.pdf
Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-76-00 Sakliste styremøte.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøte 2018-12-06/Styremøte 2018-12-06 Styresak 2018-76-00 Sakliste styremøte.pdfStyremøte 2018-12-06 Styresak 2018-76-00 Sakliste styremøte.pdf
Styremøte 2018-12-06 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2018/Styremøte 2018-12-06 Samlefil.pdfStyremøte 2018-12-06 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-10-25 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2018/Styremøte 2018-10-25 Samlefil.pdfStyremøte 2018-10-25 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-10-25 styresak 74 med vedlegg.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2018/Styremøte 2018-10-25 styresak 74 med vedlegg.pdfStyremøte 2018-10-25 styresak 74 med vedlegg.pdf
Styremøte 2018-09-27 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2018/Styremøte 2018-09-27 Samlefil.pdfStyremøte 2018-09-27 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-09-05 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2018/Styremøte 2018-09-05 Samlefil.pdfStyremøte 2018-09-05 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-06-21 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2018/Styremøte 2018-06-21 Samlefil.pdfStyremøte 2018-06-21 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-05-15 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2018/Styremøte 2018-05-15 Samlefil.pdfStyremøte 2018-05-15 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-04-25 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2018/Styremøte 2018-04-25 Samlefil.pdfStyremøte 2018-04-25 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-03-22 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2018/Styremøte 2018-03-22 Samlefil.pdfStyremøte 2018-03-22 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-02-16 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2018/Styremøte 2018-02-16 Samlefil.pdfStyremøte 2018-02-16 Samlefil.pdf
Styremøte 2018-01-24 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2018/Styremøte 2018-01-24 Samlefil.pdfStyremøte 2018-01-24 Samlefil.pdf

2017

Styremøte 2017-12-15 Styresak 2017-72-01 Rapportvedlegg.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2017/Styremøte 2017-12-15 Styresak 2017-72-01 Rapportvedlegg.pdfStyremøte 2017-12-15 Styresak 2017-72-01 Rapportvedlegg.pdf
Styremøte 2017-12-15 Styresak 2017-72-00 Rapportering per november 2017.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2017/Styremøte 2017-12-15 Styresak 2017-72-00 Rapportering per november 2017.pdfStyremøte 2017-12-15 Styresak 2017-72-00 Rapportering per november 2017.pdf
Styremøte 2017-12-15 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2017/Styremøte 2017-12-15 Samlefil.pdfStyremøte 2017-12-15 Samlefil.pdf
Styremøte 2017-10-26 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2017/Styremøte 2017-10-26 Samlefil.pdfStyremøte 2017-10-26 Samlefil.pdf
Styremøte 2017-09-29 Samlefil 20170929.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2017/Styremøte 2017-09-29 Samlefil 20170929.pdfStyremøte 2017-09-29 Samlefil 20170929.pdf
Styremøte 2017-08-28 Styresaker samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2017/Styremøte 2017-08-28 Styresaker samlefil.pdfStyremøte 2017-08-28 Styresaker samlefil.pdf
Styremøte 2017-06-22 Styresaker, Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2017/Styremøte 2017-06-22 Styresaker, Samlefil.pdfStyremøte 2017-06-22 Styresaker, Samlefil.pdf
Styremøte 2017-05-24, Samlefil, uten vedlegg til sakene 37,38,39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2017/Styremøte 2017-05-24, Samlefil, uten vedlegg til sakene 37,38,39.pdfStyremøte 2017-05-24, Samlefil, uten vedlegg til sakene 37,38,39.pdf
Styremøte 2017-05-24, Samlefil vedlegg til styresak 39.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2017/Styremøte 2017-05-24, Samlefil vedlegg til styresak 39.pdfStyremøte 2017-05-24, Samlefil vedlegg til styresak 39.pdf
Styremøte 2017-05-24, Samlefil for vedlegg til styresak 38.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2017/Styremøte 2017-05-24, Samlefil for vedlegg til styresak 38.pdfStyremøte 2017-05-24, Samlefil for vedlegg til styresak 38.pdf
Styremøte 2017-05-24, Samlefil for vedlegg til styresak 37.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2017/Styremøte 2017-05-24, Samlefil for vedlegg til styresak 37.pdfStyremøte 2017-05-24, Samlefil for vedlegg til styresak 37.pdf
Styremøte 2017-05-04 samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2017/Styremøte 2017-05-04 samlefil.pdfStyremøte 2017-05-04 samlefil.pdf
Styremøte 2017-03-22 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2017/Styremøte 2017-03-22 Samlefil.pdfStyremøte 2017-03-22 Samlefil.pdf
Styremøte 2017-02-17 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2017/Styremøte 2017-02-17 Samlefil.pdfStyremøte 2017-02-17 Samlefil.pdf

​2016

Styremøte 2016-12-15 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2016/Styremøte 2016-12-15 Samlefil.pdfStyremøte 2016-12-15 Samlefil.pdf
Styremøte 2016-10-27 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2016/Styremøte 2016-10-27 Samlefil.pdfStyremøte 2016-10-27 Samlefil.pdf
Styremøte 2016-09-29 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2016/Styremøte 2016-09-29 Samlefil.pdfStyremøte 2016-09-29 Samlefil.pdf
Styremøte 2016-06-23 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2016/Styremøte 2016-06-23 Samlefil.pdfStyremøte 2016-06-23 Samlefil.pdf
Styremøte 2016-05-26 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2016/Styremøte 2016-05-26 Samlefil.pdfStyremøte 2016-05-26 Samlefil.pdf
Styremøte 2016-04-28 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2016/Styremøte 2016-04-28 Samlefil.pdfStyremøte 2016-04-28 Samlefil.pdf
Styremøte 2016-03-17 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2016/Styremøte 2016-03-17 Samlefil.pdfStyremøte 2016-03-17 Samlefil.pdf
Styremøte 2016-01-28 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2016/Styremøte 2016-01-28 Samlefil.pdfStyremøte 2016-01-28 Samlefil.pdf

2015

Styremøte 2015-12-17 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2015/Styremøte 2015-12-17 Samlefil.pdfStyremøte 2015-12-17 Samlefil.pdf
Styremøte 2015-10-28 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2015/Styremøte 2015-10-28 Samlefil.pdfStyremøte 2015-10-28 Samlefil.pdf
Styremøte 2015-09-25 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2015/Styremøte 2015-09-25 Samlefil.pdfStyremøte 2015-09-25 Samlefil.pdf
Styremøte 2015-06-25 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2015/Styremøte 2015-06-25 Samlefil.pdfStyremøte 2015-06-25 Samlefil.pdf
Styremøte 2015-04-30 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2015/Styremøte 2015-04-30 Samlefil.pdfStyremøte 2015-04-30 Samlefil.pdf
Styremøte 2015-04-09 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2015/Styremøte 2015-04-09 Samlefil.pdfStyremøte 2015-04-09 Samlefil.pdf
Styremøte 2015-02-13 Samlefil.pdfhttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/styremoter-i-ous/Documents/Styremøter 2015/Styremøte 2015-02-13 Samlefil.pdfStyremøte 2015-02-13 Samlefil.pdf

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Fant du det du lette etter?