HELSENORGE
Nydalen

DPS Nydalen, Gullhaugveien

Nydalen DPS er lokalisert tre steder. Poliklinikken og dermed all poliklinisk virksomhet ved Nydalen DPS er lagt til Gullhaugveien 12.  

Nydalen DPS tilbyr spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser/problemer. Vi tilbyr vurdering, utredning, samtaleterapi, medikamentell behandling og krisehjelp. Tilbudet gis individuelt eller i gruppe. Opptaksområdet er bydelene Bjerke, Nordre Aker og Sagene. DPS-et har samarbeide med førstelinjetjenesten i alle tre bydeler.

Fant du det du lette etter?