HELSENORGE
Lovisenberggata 4 G

DPS Nydalen - Lovisenberggata 4 G

Nydalen DPS er lokalisert to steder. All døgnbehandling er lagt til Lovisenberggata 4 G.  

Nydalen DPS tilbyr spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser/problemer. Vi tilbyr vurdering, utredning, samtaleterapi, medikamentell behandling og krisehjelp. Tilbudet gis individuelt eller i gruppe. Opptaksområdet er bydelene Bjerke, Nordre Aker og Sagene. DPS-et har samarbeide med førstelinjetjenesten i alle tre bydeler.

Fant du det du lette etter?