HELSENORGE
Storgata i Oslo sentrum

Legevakten i Storgata 40

Legevakten er delt– skadelegevakt, psykiatrisk legevakt og allmennlegevakt. Oslo universitetssykehus drifter skadelegevakten og psykiatrisk legevakt. Oslo kommune drifter allmennlegevakten. Du trenger ikke å ringe før du skal til skadelegevakten – møt opp og trekk en kølapp.

Ved akutt fare for liv og helse, ring 113.

Fant du det du lette etter?