HELSENORGE
Mortensrud

OUS Mortensrud

I mai 2015 fikk befolkningen i bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø et samlet behandlingstilbud innen psykisk helse og avhengighetsbehandling i et nytt bygg på Mortensrud. Det nye bygget har fått navnet OUS Mortensrud. Disse tre virksomhetene har flyttet inn i OUS Mortensrud: Søndre Oslo DPS (distriktspsykiatrisk senter), BUP Oslo Syd (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), Ruspoliklinikk Mortensrud, (tidligere på Ryen, Rupo).


Grunnet koronavirusutbruddet er det innført en rekke smitteforebyggende tiltak ved Oslo universitetssykehus. Virksomhetene som holder til på OUS Mortensrud har nå tilnærmet normal kapasitet, men en stor del av konsultasjonene gjennomføres enten per telefon eller som videokonsultasjon. For å hindre spredning av Covid-19 er det innført såkalt pretriage av alle pasienter som legges inn eller som skal møte til konsultasjon i poliklinikkene. Det innebærer at vi tar kontakt dagen før per telefon, og i tillegg spør ved oppmøte, for å avdekke om man har vært utsatt for smitte eller har symptomer som gir mistanke om smitte. De ordinære venterommene er av smittevernhensyn stengt inntil videre, og vi har tatt i bruk hovedekspedisjonen som felles venterom for alle. Du kan også lese mer på sykehusets beredskapsside, der det fortløpende legges ut informasjon til våre pasienter, ansatte, fastleger/samarbeidende helsepersonell og media.

Fant du det du lette etter?