HELSENORGE

Barneintensiv Ullevål

Barneintensiv Ullevål er en av ti seksjoner i Akuttklinikken. Vi har regionalt ansvar. Seksjonen har ansvar for kirurgiske og medisinske pasienter og har traumatologiansvar. Det vil si ansvar for alle store skader og ulykker i Helse Sør-Øst. Pasientkategoriene spenner fra hardt skadde pasienter ved ulykker til alvorlige medisinske diagnoser. I helgen har barneintensiv også ansvar for postoperative pasienter.

Fant du det du lette etter?