Prestetjenesten

Sykehusprestene har solid kompetanse og erfaring for hvor viktig tro, livssyn og livshistorie blir i møte med sykdom og død. De bistår gjerne med samtale og veiledning i ulike menneskelige, åndelige og eksistensielle spørsmål.

Les mer om Prestetjenesten

Prestetjenesten

Innleggelsen på sykehus kan sette i gang mange tanker og følelser hos pasienter og pårørende. I en god og helhetlig behandling er OUS opptatt av å møte hele mennesket.

Sykehusprestene er lyttende medmennesker og fagpersoner med taushetsplikt som kan:

  • Hjelpe til med å sortere i et mangfold av tanker og følelser      
  • Bidra til trygghet i en endret og/eller truende livssituasjon
  • Gi råd når sykdom og død blir utfordrende i nøre relasjoner 
  • Etter ønske bidra med velsignelse, bønn og stille omtanke
  • Bistå med seremonier, særlig ved livets avslutning
  • Bistå med undervisning og veiledning i aktuelle spørsmål
  • Formidle kontakt til representant for tros- og livssynssamfunn.


 

Kontakt

Telefon
02770
Sykehusprestene har beredskap hele døgnet. Sentralbordet eller personalet kan formidle kontakt til vakthavende prest.