Prestetjenesten

Sykehusprestene har solid kompetanse og erfaring for hvor viktig tro, livssyn og livshistorie blir i møte med sykdom og død. De bistår gjerne med samtale og veiledning i ulike menneskelige, åndelige og eksistensielle spørsmål.

Les mer om Prestetjenesten

Prestetjenesten

Innleggelsen på sykehus kan sette i gang mange tanker og følelser hos pasienter og pårørende. I en god og helhetlig behandling er OUS opptatt av å møte hele mennesket.

Sykehusprestene er lyttende medmennesker og fagpersoner med taushetsplikt som kan:

  • Hjelpe til med å sortere i et mangfold av tanker og følelser      
  • Bidra til trygghet i en endret og/eller truende livssituasjon
  • Gi råd når sykdom og død blir utfordrende i nøre relasjoner 
  • Etter ønske bidra med velsignelse, bønn og stille omtanke
  • Bistå med seremonier, særlig ved livets avslutning
  • Bistå med undervisning og veiledning i aktuelle spørsmål
  • Formidle kontakt til representant for tros- og livssynssamfunn.

For rom for tro- og livssynsritualer, se under det enkelte sykehus (nederst på siden under Steder). 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Ullevål: 22 11 82 22 ( 08.30-15.30)
Ullevål og Gaustad vakttelefon : 22 11 80 01 etter kl 15.30
 
Gaustad: 22 92 34 31 (dagtid)
 
Rikshospitalet, Aker og Radiumhospitalet vakttelefon: 911 70 892
Aker sykehus (dagtid) 22 89 44 28
Radiumhospitalet (dagtid) 22 93 59 23
Rikshospitalet (dagtid) 23 07 05 11
 
Telefon
Sentralbord: 91 50 27 70
Sykehusprestene har beredskap hele døgnet. Sentralbordet eller personalet kan formidle kontakt til vakthavende prest.
Fant du det du lette etter?