Prestetjenesten

Sykehusprestene har solid kompetanse og erfaring for hvor viktig tro, livssyn og livshistorie blir i møte med sykdom og død. De bistår gjerne med samtale og veiledning i ulike menneskelige, åndelige og eksistensielle spørsmål.

Les mer om Prestetjenesten

Prestetjenesten

Innleggelsen på sykehus kan sette i gang mange tanker og følelser hos pasienter og pårørende. I en god og helhetlig behandling er OUS opptatt av å møte hele mennesket.

Sykehusprestene er lyttende medmennesker og fagpersoner med taushetsplikt som kan:

  • Hjelpe til med å sortere i et mangfold av tanker og følelser      
  • Bidra til trygghet i en endret og/eller truende livssituasjon
  • Gi råd når sykdom og død blir utfordrende i nøre relasjoner 
  • Etter ønske bidra med velsignelse, bønn og stille omtanke
  • Bistå med seremonier, særlig ved livets avslutning
  • Bistå med undervisning og veiledning i aktuelle spørsmål
  • Formidle kontakt til representant for tros- og livssynssamfunn.

For rom for tro- og livssynsritualer, se under det enkelte sykehus (nederst på siden under Steder).
 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Ullevål: 22 11 82 22 ( 08.30-15.30)
Ullevål og Gaustad vakttelefon : 22 11 80 01 etter kl 15.30
 
Gaustad: 22 92 34 31 (dagtid)
 
Rikshospitalet, Aker og Radiumhospitalet vakttelefon: 95 78 24 76
Aker sykehus (dagtid) 22 89 44 28
Radiumhospitalet (dagtid) 22 93 59 23
Rikshospitalet (dagtid) 23 07 05 11
 
Telefon
Sentralbord: 915 02 770
Sykehusprestene har beredskap hele døgnet. Sentralbordet eller personalet kan formidle kontakt til vakthavende prest.
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.