HELSENORGE

Postoperativ Ullevål (Akuttklinikken)

Postoperativ Ullevål er seksjonert under Postoperativ- og Intensivavdelingen, Akuttklinikken.

Primært tar vi i mot postoperative pasienter etter større og mindre gastro- og nevrokirurgisk inngrep. Avdelingen ivaretar også ortopediske, kjevekirurgisk og unntaksvis medisinske pasienter. Vi tar også i mot en stor andel mindre og moderat store traumer. Pasientene ligger på avdelingen fra få timer til flere dager og uker.  

Fant du det du lette etter?