HELSENORGE

Postoperativ Ullevål (Akuttklinikken)

Postoperativ Ullevål behandler og overvåker postoperative pasienter etter enklere og mer kompliserte kirurgiske inngrep. Seksjonen ivaretar unntaksvis medisinske pasienter.
Vi mottar også mange traumepasienter med mindre til moderate skader. 
Pasientene ligger på avdelingen alt fra få timer til flere dager.

Seksjonen ledes av Petter Toivo Sørensen.
Fant du det du lette etter?