HELSENORGE

Lærings- og mestringssenteret – barn

Lærings- og mestringssenteret – barn (LMS) har som formål å bidra til at barn og unge som har langvarig sykdom eller funksjonshemming, og deres familier skal mestre hverdagen på best mulig måte. Vi har egne sorggrupper for barn, ungdom og deres pårørende etter dødsfall av en nær pårørende eller venn.

Fant du det du lette etter?