HELSENORGE

Lærings- og mestringssenteret - barn

Lærings- og mestringssenteret - barn (LMS) har som formål å bidra til at barn og unge som har langvarig sykdom eller funksjonshemming, og deres familier skal mestre hverdagen på best mulig måte.

Fant du det du lette etter?