Lærings- og mestringssenteret - barn

Lærings- og mestringssenteret - barn (LMS) har som formål å bidra til at barn og unge som har langvarig sykdom eller funksjonshemming, og deres familier skal mestre hverdagen på best mulig måte.

Les mer om Lærings- og mestringssenteret - barn

Lærings- og mestringssenteret - barn

Den som har fått en kronisk sykdom kan ha behov for å lære mer enn teori for å mestre hverdagen. Vi samarbeider med fagpersoner, brukere og brukerorganisasjoner om å utvikle og tilrettelegge læringstilbud. Vi ønsker å gi de aktuelle familiene det de trenger av kunnskap og støtte for å mestre hverdagen på en best mulig måte. Hovedfokuset er barn som har kroniske sykdommer og eller barn som har nedsatt funksjonsevne og deres foresatte.

 

Vi arrangerer følgende kurs:

Starthjelp til foreldre til barn med funksjonsnedsettelser

Starthjelp er et kurs til dere som har barn mellom 0 og 6 år med funksjonsnedsettelser. Både kognitive og fysiske funksjonsnedsettelser, på tvers av diagnoser. Målet er at dere skal få lære mer om den nye hverdagen. Dette gjennom faglige foredrag og ved erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon.

Kontaktperson: Anita Sjøstrøm, anisjo@ous-hf.no eller Tlf: 23 02 75 52 eller 476 41 585

Starthjelp for minoritetsspråklige foreldre

Kurset er for dere som er foreldre til barn med funksjonsnedsettelser mellom 0 og 18 år. Tilbudet arrangeres to ganger i året, vekselvis på urdu, somali og andre minoritetsspråk. Kurset går over fire dager, og er gratis.

Se her for mer informasjon

Kontaktperson: Absera Teshome Koricho, abskor@ous-hf.no, Tlf. 23 01 62 71 eller 476 41585

CFS/ ME Gruppetilbud for ungdom og deres foresatte

Vi tilbyr parallelle samlinger for ungdom i alderen 13 og 18 år med CFS/ME, og deres foresatte. Dere vil få faglig og sosialt påfyll, og anledning til å utveksle erfaringer med andre i samme situasjon. Gruppene treffes seks ettermiddager.

For mer informasjon: Tlf: 23 01 57 57 eller 476 41585

Søskengrupper

Dette er et tilbud til søsken som har en bror eller søster med nedsatt funksjonsevne (kognitiv eller fysisk). I disse gruppene får søsken møte andre i samme situasjon, de får være i fokus og får faglig påfyll gjennom fastsatte temaer. Gruppene møtes fem ganger. Det blir ulike temaer hver gang. Vi har forskjellige, aldersinndelte grupper som rullerer.

For mer informasjon: Tlf: 23 01 5757 eller 476 41585

Skolestartkurs

Skolestartkurset er for foreldre som har barn med funksjonsnedsettelser som skal begynne på skolen. Her får dere lære mer om overgang fra barnehage til skole, rettigheter og fysisk tilrettelegging. Dette gjennom faglige foredrag og erfaringsutveksling med andre foreldre i samme situasjon. Kurset skal hjelpe dere til å få en bedre oversikt over hva dere trenger i forbindelse med skolestart.

Kontaktperson: Absera Teshome Koricho, abskor@ous-hf.no , Tlf: 23 01 62 71 eller 476 41585

Enuresegrupper

Barnepoliklinikken og LMS-barn og unge ved Barne- og ungdomsklinikken på Ullevål sykehus samarbeider om gruppetilbud til jenter og gutter (fra ca. 8 – 12-13 år) som tisser på seg. Målet med tilbudet er at barna mestrer å holde seg tørre, både natt og dag. De fleste barna har individuell behandling hos euroterapeut Siri Harket i forkant av gruppetilbudet.

Kontaktperson: Hilde Berge Hilde.Berge@ous-hf.no  

Minoritetsspråklige

Migrasjonshelse er et viktig faglig fokusområde i Oslo og ved Oslo universitetssykehus har mange av pasientene innvandrerbakgrunn.

LMS-barn arrangerer læringstilbud / temadager som er spesielt tilrettelagt for minoritetsspråklige foreldre. Treffene er på Ullevål sykehus og/ eller ute i bydeler hvor innvandrerkonsentrasjonen er høy. De mest populære temaene er astma og allergi, psykisk lidelse blant barn og unge, kosthold, trygder og rettigheter ved NAV, avlastning, genetisk veiledning, hjelpemidler osv.

Hvem – hva – hvor?

Vi legger alltid invitasjonen/ programmet ut på vår nettside, i tillegg til at vi sender bredt ut til nettverk.

Det å ha et funksjonshemmet barn viser seg å være svært tabubelagt for mange - og det betyr i praksis at foreldre sjelden eller aldri har snakket ordentlig med andre foreldre som er i samme situasjon som dem selv. Mye tyder på at dette er en uventet og positiv opplevelse for de som kommer. På treffene har alle foreldre god anledning til å få snakket med helsepersonell på en uformell måte.

Tolk bestilles alltid ved behov!

Sorggrupper

Sorgstøttetilbudet er et tilbud til barn, ungdom og deres pårørende etter dødsfall av nær familiemedlem/ venn - forårsaket av sykdom og brått dødsfall.

Brosjyre om sorggrupper.pdf

Her finner du mer nyttig informasjon

Les rapport om å forebygge skader og ulykker.pdf

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Bygg 95 finner du i paviljongen/ brakkene bak Barnesenteret. Inngang fra parkeringsplassen.
Telefon
23 01 57 57 eller 47 64 15 85
E-post
Rikshospitalet
Besøksadresse
Sognsvannsveien 20(Kart)
0372 Oslo
Telefon
Sentralbord 91 50 27 70 , 23 07 00 00

Arrangementer

Fant du det du lette etter?