Lærings- og mestringssenteret - barn

Lærings- og mestringssenteret - barn (LMS) har som formål å bidra til at barn og unge som har langvarig sykdom eller funksjonshemming, og deres familier skal mestre hverdagen på best mulig måte.

Les mer om Lærings- og mestringssenteret - barn

Lærings- og mestringssenteret - barn

LMS - barn ønsker å gi de aktuelle familiene det de trenger av kunnskap og støtte for å mestre hverdagen på en best mulig måte. Hovedfokuset omfatter barn som har kroniske sykdommer og eller barn som har nedsatt funksjonsevne. Fagpersonell og brukere sidestilles ved at vi planlegger, gjennomfører og evaluerer læringstilbudene i et likeverdig samarbeid.

Våre tjenester

Den som har fått en kronisk sykdom kan ha behov for å lære mer enn teori for å mestre hverdagen. Erfarne brukere, det vil si pasienter og pårørende som vet hvordan det er å mestre sykdommen i hverdagen, sitter med kunnskap som er viktige for å bidra til læring og mestring for andre som senere har kommet i samme situasjon. Mulighetene er store for å legge til rette egnet læringsopplegg når fagfolk og erfarne brukere samarbeider likeverdig i planlegging og gjennomføring av tilbudene.

Senteret gir blant annet læringstilbud til:

  • Unge med diagnosen CFS/ME 
  • Foreldre til barn og unge med funksjonsnedsettelse
  • Starthjelp til foreldre til barn med funksjonsnedsettelser
  • Minoritetsspråklige familier
  • Sorggrupper for barn og unge i sorg

Vi samarbeider med fagpersoner, brukere og brukerorganisasjoner om å utvikle og tilrettelegge læringstilbud.

Minoritetsspråklige

Oslo Universitetssykehus, Ullevål har i dag brukere fra 120-130 ulike språkgrupper og ca. hver 5. pasient har innvandrerbakgrunn. Når det gjelder Barne - og ungdomsklinikken, viser det seg at mer enn halvparten av pasientene har minoritetsspråklig bakgrunn.

LMS-barn arrangerer læringstilbud / temadager som er spesielt tilrettelagt for minoritetsspråklige foreldre, ikke bare på Ullevål sykehus, men også ute i bydeler hvor innvandrerkonsentrasjonen er høy. Vi bestiller tolk ved behov.

Det å ha et funksjonshemmet barn viser seg å være svært tabubelagt for mange - og det betyr i praksis at foreldre sjelden eller aldri har snakket ordentlig med andre foreldre som er i samme situasjon som dem selv. Mye tyder på at dette er en uventet og positiv opplevelse for de som kommer. På treffene har dessuten alle foreldre god anledning til å få snakket med helsepersonell på en uformell måte.

På foreldretreffene tar vi opp diverse temaer som foreldrene ønsker seg, alt fra info om astma og allergi, psykisk lidelse blant barn og unge, kosthold, trygder og rettigheter, avlastning, genetisk veiledning, hjelpemidler osv.

Sorggrupper

Sorgstøttetilbudet er et tilbud til barn og ungdom og deres pårørende etter dødsfall av nær familiemedlem/ venn - forårsaket av sykdom og brått dødsfall.

Brosjyre om sorggrupper.pdf

Rapporter

Les rapport om å forebygge skader og ulykker.pdf

Kontakt

Oppmøtested
Bygg 95 finner du i paviljongen/ brakkene bak Barnesenteret. Inngang fra parkeringsplassen.
Telefon
Ullevål: 23015757 Rikshospitalet: 23070233
E-post
Rikshospitalet
Besøksadresse
Sognsvannsveien 20(Google maps)
0372 Oslo
Telefon
Sentralbord 91502770 , 23070000

Arrangementer

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.