Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT)

RKT yter kompetansetjenester til det tverrfaglige ordinære hjelpeapparatet, og har et nært samarbeid med Autismeforeningen i Norge, ADHD Norge, Norsk Tourette Forening, Foreningen for Søvnsykdommer, Nasjonal kompetanseenhet for Autisme (Autismeenheten), Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes syndrom og narkolepsi (NevSom), regionale fagmiljøer i de andre helseregionene og regionens helseforetak.

Les mer om Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT)

Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst (RKT)

Virksomheten skal favne tjenester og fagområder som omfatter barn, unge og voksne med de fire diagnosene. Det er nedsatt en referansegruppe med representanter fra helseforetakene innen habilitering, psykiatri og nevrologi for barn, unge og voksne, Universitetet i Oslo, NAV, Allmennlegeforeningen, Statped Sør – Øst og brukerforeningene. Gruppen ledes av assisterende klinikkleder.

RKTs virksomhet er forankret i retningslinjen fra Helse Sør-Øst.

Les mer om oss på kompetansetjenestens nettsider

Kontaktinformasjon

Arrangementer

Fant du det du lette etter?