HELSENORGE

Avdeling for samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester

Stabens virksomhet spenner over feltene samhandling med primærhelsetjeneste og pasient- og pårørendeopplæring.

Fant du det du lette etter?