HELSENORGE

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning IEMF

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF) er en forskningsenhet ved Hjerte-, lunge- og karklinikken.

 

Instituttet driver forskning og undervisning. Forskningsområdet er først og fremst hjertesykdom, særlig hjertesvikt. Det er et utstrakt samarbeid med andre laboratorier og kliniske avdelinger ved Oslo universitetssykehus, og med kolleger nasjonalt og internasjonalt.

 

Til daglig arbeider cirka 60 personer ved IEMF knyttet til forskjellige forskningsgrupper.

 

Instituttet ledes av  Mathis Korseberg Stokke.  

Tre av gruppene er partnere i K.G. Jebsen Center for Cardiac Research.

 

Instituttet er vertskap for tre regionale kjernefasiliteter:

 

Kjernefasilitet for preklinisk MR Kjernefasilitet for avansert lysmikroskopiKjernefasilitet for Stordyrforskning 
Fant du det du lette etter?