HELSENORGE

Karavdelingen - Ullevål

Karavdelingen har nasjonale funksjoner, regionsfunksjon for Helse Sør-Øst og områdefunksjon for Oslo. Karavdelingen har i dag døgnaktivitet på Ullevål i et tett samarbeid med intervensjonsradiologer og flere andre kliniske avdelinger inkludert traume, gastro- og ortopedi. I tillegg har Karavdelingen poliklinisk, endovenøs varice, dagkirurgisk og sirkulasjonsfysiologisk aktivitet på Aker.

 

Karkirurgisk sengepost tlf. 22 11 81 30 kl.  09:00 - 15:00 

Ligger lokalisert i bygg 11, 3. etg. (Kreftsenteret)

 

Pasientkoordinator tlf. 23 02 77 32  kl. 09:00 - 15:00

 

 

Fant du det du lette etter?