Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi

Ved Avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ivaretar vi pasienter som har behov for plastikkirurgisk behandling. Det kan være pasienter som har medfødte tilstander og pasienter som har vært utsatt for ulike skader og infeksjoner. Videre utfører vi kirurgi etter kreft, for eksempel brystkreft og hudkreft. Pasienter med ulike tilstander i blodkar får behandling her samt pasienter som gjennomgår kjønnskorrigerende kirurgi. Avdelingen er den eneste i Norge som dekker alle aspekter innen plastikkirurgi (med unntak av håndkirurgi). Pasienter som får behandling i vår avdeling er henvist fra fastlege eller andre helseinstitusjoner.

Les mer om avdelingen her

Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi

Avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi tilhører HHA-klinikken, som er Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi. Avdelingen er lokalisert på flere steder i Oslo Universitetssykehus, og den består av tre underliggende enheter. De tre enhetene er:

Plastikkirurgisk sengepostPlastikkirurgisk poliklinikk Odontologisk seksjon

På Rikshospitalet foregår den største aktiviteten. Det foregår også aktivitet på Radiumhospitalet, Ullevål og Aker sykehus. På Ullevål foregår det hovedsakelig øyeblikkelig hjelp- og traumekirurgi, mens det på Aker forgår kun dagkirurgisk behandling. Avdelingen samarbeider med flere andre avdelinger, blant annet Øre-, nese-, halsavdelingen, Ortopedisk avdeling og Nevrokirurgisk avdeling.  Avdelingen behandler også pasienter på Kirurgisk dagavdeling. I tillegg til å behandle voksne pasienter behandler vi også barn. De ivaretas på Kirurgisk avdeling for barn eller på Kirurgisk dagbehandling barn. I tillegg til samarbeid med andre avdelinger, samarbeider vi også med fysioterapeuter, sosionomer, psykosomatisk avdeling, prestetjenesten og ernæringsfysiologer.

Kirurgisk dagavdelingKirurgisk avdeling for barnKirurgisk dagbehandling barn

Avdelingen har 3 landsfunksjoner:

Nasjonal behandlingstjeneste for store hemangiomer og vaskulære malformasjoner, i samarbeid med Radiologisk avdelingKjønnsbekreftende kirurgi i samarbeid med Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualismeNasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser

I tillegg har avdelingen flerregionsfunksjon som omfatter rekonstruksjoner hos barn med leppe,- kjeve,- ganespalte.

Flerregional behandlingstjeneste for leppe-kjeve-ganespalte

Forskning og undervisning

Avdelingen driver høyspesialisert kirurgisk aktivitet, forskning og utdanning. Avdelingen er nasjonal referanseavdeling for plastikkirurgi. Som universitetssykehus må alle våre pasienter og pårørende regne med å møte studenter under oppholdet. Vi har til enhver tid sykepleiestudenter og leger som er under spesialisering. Å møte pasienter og pårørende er en viktig del av utdanningen til våre fremtidige medarbeidere innenfor spesialisthelsetjenesten.

Kontaktinformasjon

Har du timeavtale hos oss på poliklinisk konsultasjon og må endre eller avlyse denne kan du sende forespørsel ved å logge deg på  www.minjournal.no


Rikshospitalet

- Pasientkoordinator vedørende innleggelse tlf 23 07 42 75 (mand- fred k. 09.00-11.00)

- Pasientkoordinator vedørende dagkirurgi tlf 23 07 33 16 (mand-fred kl. 09.00 -11.00)

- Sengepost ekspedisjon tlf 23 07 06 06 (mand-fred kl. 08.00-15.00)

- Poliklinikk sekretær for bestilling/endring av time/generelle henvendelser tlf 23 07 22 06

(mand - fred kl. 09.00-11.00 og 13.00-14.00) 

- Poliklinikk sykepleier tlf 97 14 92 05 (mand - fred kl. 09.30-10.30 og 13.00-14.00)

- Poliklinikk operasjonsplanlegging og tatovering tlf 23 07 42 91 (mand - fred kl. 09.00-11.00)


Radiumhospitalet

- Poliklinikken tlf 22 93 40 20

- Sengepost tlf 22 93 46 64 / 22 93 46 65

- Dagkirurgisk enhet tlf 22 93 33 88 / 22 93 44 87

- Pasientkoordinator tlf 22 93 48 92

Henvisning

Oslo universitetssykehus har ett felles sentralt henvisningsmottak, lokalisert i Forskningsveien 2 i Oslo. Sentralt henvisningsmottak tar imot alle henvisninger til Oslo universitetssykehus, enten henvisningen sendes elektronisk eller med vanlig post.

Henvisningsmottak

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Rikshospitalet

- Sengepost, voksen: Oppgang C5, 3. etg

- Sengepost, barn: Oppgang C6, 4. etg

- Dagkirurgisk enhet: Oppgang D5, 2. etg

- Poliklinikk: Inngang D3b, 1. etg

- Odontologisk seksjon: Inngang D3b, 1. etg 

- Kirurgisk dagavdeling for barn: Inngang D3b, 1. etg

Radiumhospitalet 

- Sengepost A5, voksen: 5. etasje

- Dagkirurgisk enhet: 6. etasje bygg B

- Poliklinikk: 4. etasje

Aker sykehus

- Dagkirurgisk enhet: Bygg 11, 2. etg

Ullevål sykehus

- Kirurgisk avdeling for barn: Barnesenteret, Bygg 9, 2. etg

E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Blodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodaremisdannelser-vaskulere-malformasjoner-og-hemangiomer-behandlingBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingBBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandling
Brannskade - kontaktskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brannskade-kontaktskadeBrannskade - kontaktskadeBBrannskade - KontaktskadeBrannskade - KontaktskadeBrannskade - KontaktskadeBrannskade - Kontaktskade
Brannskade - rehabilitering og etterbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brannskade-rehabilitering-og-etterbehandlingBrannskade - rehabilitering og etterbehandlingBBrannskade - rehabilitering og etterbehandlingBrannskade - rehabilitering og etterbehandlingBrannskade - rehabilitering og etterbehandlingBrannskade - rehabilitering og etterbehandling
Brannskaderhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brannskaderBrannskaderBBrannskaderBrannskaderBrannskaderBrannskader
Brystreduserende operasjon, mannhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystreduserende-operasjon-mannBrystreduserende operasjon, mannBBrystreduserende operasjon, mannBrystreduserende operasjon, mannBrystreduserende operasjon, mannBrystreduserende operasjon, mann
Brystrekonstruksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonBBrystrekonstruksjon etter brystkreftBrystrekonstruksjon etter brystkreftBrystrekonstruksjon etter brystkreftBrystrekonstruksjon etter brystkreft
Brystvorterekonstruksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjon
Elektrisk brannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/elektrisk-brannskadeElektrisk brannskadeEBrannskade - Elektrisk brannskadeBrannskade - Elektrisk brannskadeBrannskade - Elektrisk brannskadeBrannskade - Elektrisk brannskade
Fettransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fettransplantasjonFettransplantasjonFFettransplantasjonFettransplantasjonFettransplantasjonFettransplantasjon
Fjerning av føflekkhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fjerning-av-foflekkFjerning av føflekkFFøflekkfjerningFøflekkfjerningFøflekkfjerningFøflekkfjerning
Flammebrannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/flammebrannskadeFlammebrannskadeFBrannskade - FlammebrannskadeBrannskade - FlammebrannskadeBrannskade - FlammebrannskadeBrannskade - Flammebrannskade
Flowmetrihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/flowmetriFlowmetriFFlowmetriFlowmetriFlowmetriFlowmetri
Fysioterapi etter brannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fysioterapi-etter-brannskadeFysioterapi etter brannskadeFBrannskade - fysioterapiBrannskade - fysioterapiBrannskade - fysioterapiBrannskade - fysioterapi
Føflekkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/foflekkreftFøflekkreftFEamidielkoborasdávdaFøflekkreftFøflekkreftFøflekkreft
Hudtransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hudtransplantasjonHudtransplantasjonHHudtransplatasjonHudtransplatasjonHudtransplatasjonHudtransplatasjon
Hudtransplantasjon ved brannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hudtransplantasjon-ved-brannskadeHudtransplantasjon ved brannskadeHBrannskade - hudtransplantasjonBrannskade - hudtransplantasjonBrannskade - hudtransplantasjonBrannskade - hudtransplantasjon
Kjemisk brannskade / etseskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kjemisk-brannskade-etseskadeKjemisk brannskade / etseskadeKBrannskade - Kjemisk brannskade / etseskadeBrannskade - Kjemisk brannskade / etseskadeBrannskade - Kjemisk brannskade / etseskadeBrannskade - Kjemisk brannskade / etseskade
Lapplastikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lapplastikkLapplastikkLLapp-plastikkLapp-plastikkLapp-plastikkLapp-plastikk
Leppe-, kjeve-, ganespaltehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/leppe-kjeve-ganespalteLeppe-, kjeve-, ganespalteLLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalte
Mottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskaderhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mottak-og-akuttbehandling-ved-alvorlige-brannskaderMottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskaderMBrannskade - mottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskaderBrannskade - mottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskaderBrannskade - mottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskaderBrannskade - mottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskader
Operasjon av brannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/operasjon-av-brannskadeOperasjon av brannskadeOBrannskade - operasjonBrannskade - operasjonBrannskade - operasjonBrannskade - operasjon
Overflødig øyelokkshud - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/overflodig-oyelokkshud-operasjonOverflødig øyelokkshud - operasjonOOverflødig øyelokkshud (dermatochalase) - operasjonOverflødig øyelokkshud (dermatochalase) - operasjonOverflødig øyelokkshud (dermatochalase) - operasjonOverflødig øyelokkshud (dermatochalase) - operasjon
Skåldingsskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skaldingsskadeSkåldingsskadeSBrannskade - SkåldingsskadeBrannskade - SkåldingsskadeBrannskade - SkåldingsskadeBrannskade - Skåldingsskade
Sårstell etter brannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sarstell-etter-brannskadeSårstell etter brannskadeSBrannskade - sårstellBrannskade - sårstellBrannskade - sårstellBrannskade - sårstell
Trykksårhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trykksarTrykksårTTrykksårTrykksårTrykksårTrykksår

Odontologisk seksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi/odontologisk-seksjonOdontologisk seksjon
Poliklinikken (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi/poliklinikken-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgiPoliklinikken (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)
Sengepost voksen (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi/sengepost-voksen-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgiSengepost voksen (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)

Fant du det du lette etter?