Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi

Avdelingen driver høyspesialisert kirurgisk aktivitet, forskning og utdanning som er spesielt rettet mot medfødte avvik og rekonstruksjon etter fjerning av kreft. Videre tilbyr avdelingen rekonstruktiv kirurgi etter kreftkirurgi, medfødt misdannelse, infeksjon eller skade. Avdelingen utfører også kirurgisk behandling av hud-/føflekkreft og spredning av disse og behandler brannskader og andre bløtdelsskader etter traume eller infeksjon.

Les mer om Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi

Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi

Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi tilhører klinikk for Hode, hals og rekonstruktiv kirurgi i Oslo universitetssykehus, og er i hovedsak lokalisert på Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdelingen yter også service til pasienter som ligger ved Ullevål sykehus og har noe dagkirurgisk aktivitet ved Aker sykehus.

Avdelingen er den eneste i Norge som dekker alle aspekter innen plastikkirurgi (med unntak av håndkirurgi).

Flere av pasientgruppene trenger tverrfaglig behandling og virksomheten er forankret i sykehusets faglige kjerneområder. Avdelingen har tre landsfunksjoner og er nasjonal referanseavdeling for plastikkirurgi.

Aktiviteten ved Avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv kirurgisk omfatter rekonstruksjoner hos barn med leppe,- kjeve,- ganespalte (flerregionsfunksjon), misdannelse av øre og nese, andre medfødte avvik i ansikt/kraniet (craniofacialt team, landsfunksjon) og rekonstruksjoner hos barn og voksne med medfødt eller ervervet manglende funksjon av ansiktsmuskulatur. I samarbeid med ØNH-avdelingen utfører avdelingen rekonstruksjon i hode/hals området etter kreftkirurgi. Det utføres alle former for avansert brystrekonstruksjon etter brystkreft eller medfødte avvik i brystregionen. Avdelingen utfører rekonstruksjoner av medfødte misdannelser i urinveiene og kjønnsorgan, samt kjønnskorrigerende kirurgi ved transseksualisme og intersex (landsfunksjon). Pasienter med avvik i blodkar behandles i nært samarbeid med radiologisk avdeling (landsfunksjon). I tillegg tar avdelingen hånd om pasienter som har behov for kirurgi i forbindelse med store medfødte hudsvulster og alvorlige hudsykdommer.
Generell plastikkirurgi utgjør en liten del av virksomheten.

Avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv har en odontologisk seksjon som har ansvaret for rehabilitering i kjeve og tenner hos barn med leppe-kjeve-ganespalter. Denne seksjon utfører også det analytiske forarbeid og etterarbeid på pasienter som trenger kjeve- og ansiktskirurgi. Videre har avdelingen et nært samarbeid med flere internasjonale kompetansesentre i forhold til avansert behandling og forskning/fagutvikling.

Nasjonal behandlingstjeneste

Avdelingen har nasjonalt ansvaret for behandling av store hemangiomer og vaskulære malformasjoner.

Nasjonal behandlingstjeneste for store hemangiomer og vaskulære malformasjoner

Flerregional behandlingstjeneste

Avdelingen har ansvar for flerregional behandlingstjeneste for leppe-, kjeve-, ganespalter.  Leppe-, kjeve-, ganespalter behandles også ved Haukeland universitetssykehus i Helse Vest.

Kontakt

Oppmøtested


Rikshospitalet
   - Ekspedisjon: 23 07 42 93/94
   - Pasientkoordinator: 23 07 42 75 (ringetid 09.00-11.00)
   - Sengepost, voksen: C5, 3. etg
        - Sekretær/sykepleier: 23070606
   - Sengepost, barn: E1, 4. etg
   - Dagkirurgisk enhet: D5, 2. etg
   - Poliklinikk: D3b, 1. etg
        - Sekretær: 23072206 (tlf. tid: 09-11 og 13-14)
        - Sykepleier: 23071541 (tlf. tid: 09-11 og 13-14)
        - Operasjonsplanlegging: 23074291 (tlf. tid: 09-11 og 13-14)
   - Odontologisk seksjon: D3b, 1. etg 
   - Kirurgisk dagavdeling for barn: D3b, 1. etg

Radiumhospitalet 
   - Ekspedisjon: 22935751
   - Sengepost, voksen: 5. etasje
   - Dagkirurgisk enhet: 4. etasje
   - Poliklinikk: 1. etasje

Aker sykehus
   - Dagkirurgisk enhet: Bygg 11, 2. etg

Ullevål sykehus
   - Kirurgisk avdeling for barn: Barnesenteret, Bygg 9, 2. etg

E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Behandling av vaskulære malformasjoner og hemangiomerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/behandling-av-vaskulere-malformasjoner-og-hemangiomerBehandling av vaskulære malformasjoner og hemangiomerBBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingVaskulære malformasjoner og hemangiomer - operasjonBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandling
Brystrekonstruksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonBBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjon
Brystrekonstruksjon på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystrekonstruksjon-pa-aker-sykehusBrystrekonstruksjon på Aker sykehusBBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjon
Brystrekonstruksjon på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystrekonstruksjon-pa-radiumhospitaletBrystrekonstruksjon på RadiumhospitaletBBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjon
Brystrekonstruksjon på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystrekonstruksjon-pa-rikshospitaletBrystrekonstruksjon på RikshospitaletBBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjon
Brystvorterekonstruksjon på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystvorterekonstruksjon-pa-aker-sykehusBrystvorterekonstruksjon på Aker sykehusBBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjon
Brystvorterekonstruksjon på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystvorterekonstruksjon-pa-radiumhospitaletBrystvorterekonstruksjon på RadiumhospitaletBBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjon
Brystvorterekonstruksjon på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystvorterekonstruksjon-pa-rikshospitaletBrystvorterekonstruksjon på RikshospitaletBBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjon
Fjerning av føflekk på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fjerning-av-foflekk-pa-radiumhospitaletFjerning av føflekk på RadiumhospitaletFFjerning av føflekkFjerning av føflekkFjerning av føflekkFjerning av føflekk
Fjerning av føflekk på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fjerning-av-foflekk-pa-rikshospitaletFjerning av føflekk på RikshospitaletFFjerning av føflekkFjerning av føflekkFjerning av føflekkFjerning av føflekk
Fjerning av føflekk ved Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi på Aker sykehus https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fjerning-av-foflekk-ved-avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi-pa-aker-sykehus-Fjerning av føflekk ved Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi på Aker sykehus FFjerning av føflekkFjerning av føflekkFjerning av føflekkFjerning av føflekk
Føflekkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/foflekkreftFøflekkreftFEamidielkoborasdávdaFøflekkreftFøflekkreftFøflekkreft
Hudtransplantasjon på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hudtransplantasjon-pa-aker-sykehusHudtransplantasjon på Aker sykehusHHudtransplatasjonHudtransplatasjonHudtransplatasjonHudtransplatasjon
Hudtransplantasjon på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hudtransplantasjon-pa-radiumhospitaletHudtransplantasjon på RadiumhospitaletHHudtransplatasjonHudtransplatasjonHudtransplatasjonHudtransplatasjon
Hudtransplantasjon på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hudtransplantasjon-pa-rikshospitaletHudtransplantasjon på RikshospitaletHHudtransplatasjonHudtransplatasjonHudtransplatasjonHudtransplatasjon
Kjønnskorrigerende operasjon ved transseksualisme på Rikshospitalet https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kjonnskorrigerende-operasjon-ved-transseksualisme-pa-rikshospitalet-Kjønnskorrigerende operasjon ved transseksualisme på Rikshospitalet KTransseksualisme - operasjonTransseksualisme - kjønnskorrigerende operasjonTransseksualisme - operasjonTransseksualisme - operasjon
Lapplastikk på Aker sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lapplastikk-pa-aker-sykehusLapplastikk på Aker sykehusLLapp-plastikkLapp-plastikkLapp-plastikkLapp-plastikk
Lapplastikk på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lapplastikk-pa-radiumhospitaletLapplastikk på RadiumhospitaletLLapp-plastikkLapp-plastikkLapp-plastikkLapp-plastikk
Lapplastikk på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lapplastikk-pa-rikshospitaletLapplastikk på RikshospitaletLLapp-plastikkLapp-plastikkLapp-plastikkLapp-plastikk
Leppe-, kjeve-, ganespaltehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/leppe-kjeve-ganespalteLeppe-, kjeve-, ganespalteLLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalte
Trykksårhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trykksarTrykksårTTrykksårTrykksårTrykksårTrykksår

Odontologisk seksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi/odontologisk-seksjonOdontologisk seksjon
Poliklinikken (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi/poliklinikken-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgiPoliklinikken (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)
Sengepost voksen (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi/sengepost-voksen-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgiSengepost voksen (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.