Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi

Avdelingen driver høyspesialisert kirurgisk aktivitet, forskning og utdanning som er spesielt rettet mot medfødte avvik og rekonstruksjon etter fjerning av kreft. Videre tilbyr avdelingen rekonstruktiv kirurgi etter kreftkirurgi, medfødt misdannelse, infeksjon eller skade. Avdelingen utfører også kirurgisk behandling av hud-/føflekkreft og spredning av disse og behandler brannskader og andre bløtdelsskader etter traume eller infeksjon.

Les mer om Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi

Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi

Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi tilhører klinikk for Hode, hals og rekonstruktiv kirurgi i Oslo universitetssykehus, og er i hovedsak lokalisert på Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Avdelingen yter også service til pasienter som ligger ved Ullevål sykehus og har noe dagkirurgisk aktivitet ved Aker sykehus.

Avdelingen er den eneste i Norge som dekker alle aspekter innen plastikkirurgi (med unntak av håndkirurgi).

Flere av pasientgruppene trenger tverrfaglig behandling og virksomheten er forankret i sykehusets faglige kjerneområder. Avdelingen har tre landsfunksjoner og er nasjonal referanseavdeling for plastikkirurgi.

Aktiviteten ved Avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv kirurgisk omfatter rekonstruksjoner hos barn med leppe,- kjeve,- ganespalte (flerregionsfunksjon), misdannelse av øre og nese, andre medfødte avvik i ansikt/kraniet (craniofacialt team, landsfunksjon) og rekonstruksjoner hos barn og voksne med medfødt eller ervervet manglende funksjon av ansiktsmuskulatur. I samarbeid med ØNH-avdelingen utfører avdelingen rekonstruksjon i hode/hals området etter kreftkirurgi. Det utføres alle former for avansert brystrekonstruksjon etter brystkreft eller medfødte avvik i brystregionen. Avdelingen utfører rekonstruksjoner av medfødte misdannelser i urinveiene og kjønnsorgan, samt kjønnskorrigerende kirurgi ved transseksualisme og intersex (landsfunksjon). Pasienter med avvik i blodkar behandles i nært samarbeid med radiologisk avdeling (landsfunksjon). I tillegg tar avdelingen hånd om pasienter som har behov for kirurgi i forbindelse med store medfødte hudsvulster og alvorlige hudsykdommer.
Generell plastikkirurgi utgjør en liten del av virksomheten.

Avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv har en odontologisk seksjon som har ansvaret for rehabilitering i kjeve og tenner hos barn med leppe-kjeve-ganespalter. Denne seksjon utfører også det analytiske forarbeid og etterarbeid på pasienter som trenger kjeve- og ansiktskirurgi. Videre har avdelingen et nært samarbeid med flere internasjonale kompetansesentre i forhold til avansert behandling og forskning/fagutvikling.

Nasjonal behandlingstjeneste

Avdelingen har nasjonalt ansvaret for behandling av store hemangiomer og vaskulære malformasjoner.

Nasjonal behandlingstjeneste for store hemangiomer og vaskulære malformasjoner

Flerregional behandlingstjeneste

Avdelingen har ansvar for flerregional behandlingstjeneste for leppe-, kjeve-, ganespalter.  Leppe-, kjeve-, ganespalter behandles også ved Haukeland universitetssykehus i Helse Vest.

Kontakt

Oppmøtested


Rikshospitalet
   - Ekspedisjon: 23 07 42 93/94
   - Pasientkoordinator: 23 07 42 75 (ringetid 09.00-11.00)
   - Sengepost, voksen: C5, 3. etg
        - Sekretær/sykepleier: 23070606
   - Sengepost, barn: E1, 4. etg
   - Dagkirurgisk enhet: D5, 2. etg
   - Poliklinikk: D3b, 1. etg
        - Sekretær: 23072206 (tlf. tid: 09-11 og 13-14)
        - Sykepleier: 23071541 (tlf. tid: 09-11 og 13-14)
        - Operasjonsplanlegging: 23074291 (tlf. tid: 09-11 og 13-14)
   - Odontologisk seksjon: D3b, 1. etg 
   - Kirurgisk dagavdeling for barn: D3b, 1. etg

Radiumhospitalet 
   - Ekspedisjon: 22935751
   - Sengepost, voksen: 5. etasje
   - Dagkirurgisk enhet: 4. etasje
   - Poliklinikk: 1. etasje

Aker sykehus
   - Dagkirurgisk enhet: Bygg 11, 2. etg

Ullevål sykehus
   - Kirurgisk avdeling for barn: Barnesenteret, Bygg 9, 2. etg

E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Blodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodaremisdannelser-vaskulere-malformasjoner-og-hemangiomer-behandlingBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingBBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingVaskulære malformasjoner og hemangiomer - operasjonBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingEMPTY
Brystrekonstruksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonBBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjon[{"Title":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi","Department":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi|b7bbca5f-bb29-490d-9b0d-1f75ab9b1793","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":", avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi","LocationQueryString":"?sted=avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi","FNSPOrganizationNumber":"874716782"},{"Title":"Aker sykehus","Department":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi|b7bbca5f-bb29-490d-9b0d-1f75ab9b1793","Locations":"Aker sykehus - Bygg 11|175842e4-0f6f-4cad-89ea-44dfcf717d0d","TitleExtension":" ved Aker sykehus","LocationQueryString":"?sted=aker-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974588951"},{"Title":"Radiumhospitalet","Department":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi|b7bbca5f-bb29-490d-9b0d-1f75ab9b1793","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","TitleExtension":" ved Radiumhospitalet","LocationQueryString":"?sted=radiumhospitalet","FNSPOrganizationNumber":"974707152"},{"Title":"Rikshospitalet","Department":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi|b7bbca5f-bb29-490d-9b0d-1f75ab9b1793","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" ved Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":"874716782"}]
Brystvorterekonstruksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjon[{"Title":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, Rikshospitalet","TitleExtension":" på Rikshospitalet","Department":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi|b7bbca5f-bb29-490d-9b0d-1f75ab9b1793","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","LocationQueryString":"?sted=avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi-rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":"874716782"},{"Title":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, Aker sykehus","TitleExtension":" på Aker sykehus","Department":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi|b7bbca5f-bb29-490d-9b0d-1f75ab9b1793","Locations":"Aker sykehus - Bygg 11|175842e4-0f6f-4cad-89ea-44dfcf717d0d","LocationQueryString":"?sted=avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi-aker-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974588951"},{"Title":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, Radiumhospitalet","TitleExtension":" på Radiumhospitalet","Department":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi|b7bbca5f-bb29-490d-9b0d-1f75ab9b1793","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","LocationQueryString":"?sted=avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi-radiumhospitalet","FNSPOrganizationNumber":"974707152"}]
Fjerning av føflekkhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fjerning-av-foflekkFjerning av føflekkFFjerning av føflekkFjerning av føflekkFjerning av føflekkFjerning av føflekk[{"Title":"Aker sykehus ved Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi","TitleExtension":" ved Plastikk- og rekonstruktiv på Aker sykehus","Department":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi|b7bbca5f-bb29-490d-9b0d-1f75ab9b1793","Locations":"Aker sykehus - Bygg 11|175842e4-0f6f-4cad-89ea-44dfcf717d0d","LocationQueryString":"?sted=aker-sykehus-ved-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi","FNSPOrganizationNumber":"974588951"},{"Title":"Radiumhospitalet","TitleExtension":" på Radiumhospitalet","Department":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi|b7bbca5f-bb29-490d-9b0d-1f75ab9b1793","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","LocationQueryString":"?sted=radiumhospitalet","FNSPOrganizationNumber":"974707152"},{"Title":"Rikshospitalet","TitleExtension":" på Rikshospitalet","Department":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi|b7bbca5f-bb29-490d-9b0d-1f75ab9b1793","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":"874716782"},{"Title":"Aker sykehus ved Dagkirurgisk avdeling","TitleExtension":" ved Dagkirurgisk på Aker","Department":"Dagkirurgi Aker|3c9167a0-c235-41d2-898e-b36bbf13aac5","Locations":"Aker sykehus|c4ede842-6459-4252-afaf-52cadba27328","LocationQueryString":"?sted=aker-sykehus-ved-dagkirurgisk-avdeling","FNSPOrganizationNumber":"974588951"}]
Føflekkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/foflekkreftFøflekkreftFEamidielkoborasdávdaFøflekkreftFøflekkreftFøflekkreftEMPTY
Hudtransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hudtransplantasjonHudtransplantasjonHHudtransplatasjonHudtransplatasjonHudtransplatasjonHudtransplatasjon[{"Title":"Aker sykehus","TitleExtension":" på Aker sykehus","Department":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi|b7bbca5f-bb29-490d-9b0d-1f75ab9b1793","Locations":"Aker sykehus - Bygg 11|175842e4-0f6f-4cad-89ea-44dfcf717d0d","LocationQueryString":"?sted=aker-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974588951"},{"Title":"Radiumhospitalet","TitleExtension":" på Radiumhospitalet","Department":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi|b7bbca5f-bb29-490d-9b0d-1f75ab9b1793","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","LocationQueryString":"?sted=radiumhospitalet","FNSPOrganizationNumber":"974707152"},{"Title":"Rikshospitalet","TitleExtension":" på Rikshospitalet","Department":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi|b7bbca5f-bb29-490d-9b0d-1f75ab9b1793","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":"874716782"}]
Kjønnskorrigerende operasjon ved transseksualismehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kjonnskorrigerende-operasjon-ved-transseksualismeKjønnskorrigerende operasjon ved transseksualismeKTransseksualisme - operasjonTransseksualisme - kjønnskorrigerende operasjonTransseksualisme - operasjonTransseksualisme - operasjon[{"Title":"Rikshospitalet","Department":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi|b7bbca5f-bb29-490d-9b0d-1f75ab9b1793","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" på Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":"874716782"},{"Title":"Ullevål sykehus","Department":"Gynekologisk avdeling|90e9592a-e093-4419-a53b-ef6518b3a63a","Locations":"Ullevål sykehus - kvinneklinikken (bygg 8)|78fc6b55-2804-4e3e-b5fa-aa657e28050e","TitleExtension":" på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974589095"}]
Lapplastikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lapplastikkLapplastikkLLapp-plastikkLapp-plastikkLapp-plastikkLapp-plastikk[{"Title":"Aker sykehus","TitleExtension":" på Aker sykehus","Department":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi|b7bbca5f-bb29-490d-9b0d-1f75ab9b1793","Locations":"Aker sykehus - Bygg 11|175842e4-0f6f-4cad-89ea-44dfcf717d0d","LocationQueryString":"?sted=aker-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974588951"},{"Title":"Radiumhospitalet","TitleExtension":" på Radiumhospitalet","Department":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi|b7bbca5f-bb29-490d-9b0d-1f75ab9b1793","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","LocationQueryString":"?sted=radiumhospitalet","FNSPOrganizationNumber":"974707152"},{"Title":"Rikshospitalet","TitleExtension":" på Rikshospitalet","Department":"Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi|b7bbca5f-bb29-490d-9b0d-1f75ab9b1793","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":"874716782"}]
Leppe-, kjeve-, ganespaltehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/leppe-kjeve-ganespalteLeppe-, kjeve-, ganespalteLLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalteEMPTY
Trykksårhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trykksarTrykksårTTrykksårTrykksårTrykksårTrykksårEMPTY

Odontologisk seksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi/odontologisk-seksjonOdontologisk seksjon
Poliklinikken (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi/poliklinikken-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgiPoliklinikken (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)
Sengepost voksen (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi/sengepost-voksen-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgiSengepost voksen (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.