Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi

Ved Avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ivaretar vi pasienter som har behov for plastikkirurgisk behandling. Det kan være pasienter som har medfødte tilstander og pasienter som har vært utsatt for ulike skader og infeksjoner. Videre utfører vi kirurgi etter kreft, for eksempel brystkreft og hudkreft. Pasienter med ulike tilstander i blodkar får behandling her samt pasienter som gjennomgår kjønnskorrigerende kirurgi. Avdelingen er den eneste i Norge som dekker alle aspekter innen plastikkirurgi (med unntak av håndkirurgi). Pasienter som får behandling i vår avdeling er henvist fra fastlege eller andre helseinstitusjoner.

Les mer om avdelingen her

Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi

Avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi tilhører HHA-klinikken, som er Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi. Avdelingen er lokalisert på flere steder i Oslo Universitetssykehus, og den består av tre underliggende enheter. De tre enhetene er:

Plastikkirurgisk sengepostPlastikkirurgisk poliklinikk Odontologisk seksjon

På Rikshospitalet foregår den største aktiviteten. Det foregår også aktivitet på Radiumhospitalet, Ullevål og Aker sykehus. På Ullevål foregår det hovedsakelig øyeblikkelig hjelp- og traumekirurgi, mens det på Aker forgår kun dagkirurgisk behandling. Avdelingen samarbeider med flere andre avdelinger, blant annet Øre-, nese-, halsavdelingen, Ortopedisk avdeling og Nevrokirurgisk avdeling.  Avdelingen behandler også pasienter på Kirurgisk dagavdeling. I tillegg til å behandle voksne pasienter behandler vi også barn. De ivaretas på Kirurgisk avdeling for barn 1 eller på Kirurgisk dagbehandling barn. I tillegg til samarbeid med andre avdelinger, samarbeider vi også med fysioterapeuter, sosionomer, psykosomatisk avdeling, prestetjenesten og ernæringsfysiologer.

Seksjon for dagkirurgiKirurgisk avdeling for barn 1Barnekirurgisk sengepost Ullevål

Kirurgisk dagbehandling barn

Avdelingen har 3 landsfunksjoner:

Nasjonal behandlingstjeneste for store hemangiomer og vaskulære malformasjoner, i samarbeid med Radiologisk avdelingNasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser

I tillegg har avdelingen flerregionsfunksjon som omfatter rekonstruksjoner hos barn med leppe,- kjeve,- ganespalte.

Flerregional behandlingstjeneste for leppe-kjeve-ganespalte

Forskning og undervisning

Avdelingen driver høyspesialisert kirurgisk aktivitet, forskning og utdanning. Avdelingen er nasjonal referanseavdeling for plastikkirurgi. Som universitetssykehus må alle våre pasienter og pårørende regne med å møte studenter under oppholdet. Vi har til enhver tid sykepleiestudenter og leger som er under spesialisering. Å møte pasienter og pårørende er en viktig del av utdanningen til våre fremtidige medarbeidere innenfor spesialisthelsetjenesten.

Informasjon til deg som skal til behandling på Radiumhospitalet

På Radiumhospitalet blir pasienter med bekreftet melanom behandlet. I tillegg utføres det kirurgi etter bryskreft.

Oppmøtested er Sengepost A5, 5 etasje, Dagkirurgisk enhet 6 etasje, bygg B eller Poliklinikk 4 etasje. Nettsidene til Radiumhospitalet er under utarbeidelse.

RadiumhospitaletPoliklinikk 4. etasje

Informasjon til deg som skal til behandling av blodåremisdannelse med skleroterapi

Du har fått påvist en blodåremisdannelse (vaskulær malformasjon) og du og din lege er blitt enige om at vi skal behandle den med en metode som heter skleroterapi.

Forberedelser og forsiktighetsregler før behandlingen

  • Dersom du har astma eller allergi MÅ du gi beskjed til oss. Dette gjelder særlig hvis du har reagert på røntgenkontrastmiddel tidligere. Du må også melde fra hvis du vet at du har redusert nyrefunksjon
  • Dersom du har diabetes (sukkersyke) og bruker (tabletter) medisiner mot dette, skal du ikke ta tablettene eller medisinene de siste 3 dagene før skleroseringsbehandlingen. Du kan ellers bruke dine vanlige medisiner

Selve behandlingen (skleroterapi)

  • Behandlingen foregår ved at en tynn nål blir ført inn i blodåremisdannelsen og at et middel blir injisert. Middelet skal føre til at åreveggene blir irriterte og deretter lukker seg. I forkant av injiseringen benyttes kontrastmiddel, ultralyd og/eller et røntgenbilde for å sørge for at innstikkstedet er riktig plassert
  • Pasientene får ofte avslappende og smertestillende medisin i forkant av behandlingen
  • Noen ganger settes også lokalbedøvelse i huden eller direkte i blodåremisdannelsen
  • Barn får ofte narkose, men det er sjelden påkrevd hos voksne pasienter

Behandlingen foregår på Radiologisk avdeling på Rikshospitalet av leger med spesialkompetanse på denne type behandling. Varigheten av behandlingen er oftest 30 – 60 minutter. Du må regne med noe ventetid i forkant av behandlingen, samt å ligge og hvile noe i etterkant.

Etter behandlingen
Etter behandlingen er det vanlig med noe svie og hevelse i det området som er behandlet. Det anbefales derfor avlasting, for eksempel med krykker hvis blodåremisdannelsen sitter i et ben. Smertestillende som for eksempel Ibux eller Paracet, eventuelt Tramadol, hjelper som regel godt.

Behandling med skleroterapi må vanligvis gjentas flere ganger for å få best mulig resultat. Vi planlegger derfor en serie på 3-6 seanser med ca. 5-6 ukers intervaller. Du bør ikke starte med behandling dersom du ikke kan møte opp regelmessig til de oppsatte tidene gjennom ca. 4-6 måneder.

Det er viktig å ha realistiske forventinger til behandlingseffekten
Blodåremisdannelse er ikke farlig, og for mange pasienter er det en tilstand man må leve med. Imidlertid kan behandlingen lindre smerteplager, samt eventuelt redusere en synlig kul. Ikke alle som behandles blir bedre, ca. 20 % av pasientene har uendrede plager mens noen få kan oppleve forverring.

Komplikasjoner ved skleroterapi
Som ved alle medisinske behandlinger forekommer det også komplikasjoner ved skleroterapi, selv om de er sjeldne. Det dreier seg da vanligvis om hudsår eller mindre nerveskader. Noen pasienter kan også få forverring. Vanligvis vil slike komplikasjoner lege seg selv, men dette kan ta noe tid.

Fare for tilbakefall

Selv om du opplever bedring av tilstanden etter behandlingen, kan plagene komme tilbake etter en tid. Ofte kan da behandlingen gjentas.

Sikker prevensjon
Det er viktig med sikker prevensjon i den tidsperioden du behandles hos oss, og de påfølgende 3-6 månedene. Grunnen til dette er at vi som nevnt ovenfor bruker røntgenstråler til å gjennomlyse blodåremisdannelsene, og røntgenstråler kan skade foster og kjønnsceller. Det er derfor viktig at kvinner ikke er gravide eller blir gravide under behandlingstiden og at menn som skal behandles ikke gjør noen gravide de første månedene etter behandling

Forskning

Oslo Universitetssykehus har ansvar for å fremskaffe ny kunnskap om sykdom og behandling. Det pågår derfor forskning også innenfor den sykdomsgruppen din tilstand hører til. Det kan derfor hende at du får forespørsel om å delta i et forskningsprosjekt. Det er helt frivillig å delta og det vil ikke få konsekvenser for din behandling om du ikke ønsker å delta.

Kontaktinformasjon

Har du timeavtale hos oss på poliklinisk konsultasjon og må endre eller avlyse denne kan du sende forespørsel ved å logge deg på  www.minjournal.no

Rikshospitalet

- Pasientkoordinator vedørende innleggelse tlf 23 07 42 75 (mand- fred kl. 09.00-11.00)

- Pasientkoordinator vedørende dagkirurgi tlf 23 07 33 16 (mand-fred kl. 09.00 -11.00)

- Sengepost ekspedisjon tlf 23 07 06 06 (mand-fred kl. 08.00-15.00)

- Poliklinikk sekretær for bestilling/endring av time/generelle henvendelser tlf 23 07 22 06

(mand - fred kl. 09.00-11.00 og 13.00-14.00) 

- Poliklinikk sykepleier tlf 97 14 92 05 (mand - fred kl. 09.30-10.30 og 13.00-14.00)

- Poliklinikk operasjonsplanlegging og tatovering tlf 23 07 42 91 (mand - fred kl. 09.00-11.00)

Radiumhospitalet

- Pasientkoordinator/forløpskoordinator tlf 22 93 48 92 (mand-fred kl. 09.00-11.00 og 12.00-14.00)

- Dagkirurgisk enhet kooridnator tlf 22 93 44 88 (mand-fred kl. 09.00-11.00 og 12.00-14.00)

- Dagkirurgisk enhet sekretær tlf 22 93 44 87 (mand-fred kl. 07.30-11.00 og 11.30-14.45)

- Sengepost tlf 22 93 46 64 / 22 93 46 65 (mand-fred kl. 07.30-14.45)

- Poliklinikken tlf 22 93 40 20 (mand-fred kl. 08.00-11.00 og 13.00-15.30)

Henvisning

Oslo universitetssykehus har ett felles sentralt henvisningsmottak, lokalisert i Forskningsveien 2 i Oslo. Sentralt henvisningsmottak tar imot alle henvisninger til Oslo universitetssykehus, enten henvisningen sendes elektronisk eller med vanlig post.

HenvisningsmottakSe henvisningsveileder Helsedirektoratet

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Avdelingens virksomhet på Rikshospitalet har ulike oppmøtesteder:

Poliklinikk: D3b, 1. etasje
Dagkirurgi: Oppgang D5, 2. etasje
Sengepost: C5, 3. etasje, via oppgang D4

 

Telefonnummer:
- Pasientkoordinator vedørende innleggelse tlf 23 07 42 75
  (mand- fred kl. 09.00-11.00)
- Pasientkoordinator vedørende dagkirurgi tlf 23 07 33 16
  (mand-fred kl. 09.00 -11.00)
- Sengepost ekspedisjon tlf 23 07 06 06
  (mand-fred kl. 08.00-15.00)
- Poliklinikk sekretær for bestilling/endring av time/
  generelle henvendelser tlf 23 07 22 06
  (mand - fred kl. 09.00-11.00 og 13.00-14.00)
- Poliklinikk sykepleier tlf 97 14 92 05
  (mand - fred kl. 09.30-10.30 og 13.00-14.00)
- Poliklinikk operasjonsplanlegging og tatovering tlf 23 07 42 91
  (mand - fred kl. 09.00-11.00)

E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Blodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodaremisdannelser-vaskulere-malformasjoner-og-hemangiomer-behandlingBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingBBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandlingBlodåremisdannelser (vaskulære malformasjoner og hemangiomer) - behandling
Brannskade - kontaktskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brannskade-kontaktskadeBrannskade - kontaktskadeBBrannskade - KontaktskadeBrannskade - KontaktskadeBrannskade - KontaktskadeBrannskade - Kontaktskade
Brannskade - rehabilitering og etterbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brannskade-rehabilitering-og-etterbehandlingBrannskade - rehabilitering og etterbehandlingBBrannskade - rehabilitering og etterbehandlingBrannskade - rehabilitering og etterbehandlingBrannskade - rehabilitering og etterbehandlingBrannskade - rehabilitering og etterbehandling
Brannskaderhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brannskaderBrannskaderBBrannskaderBrannskaderBrannskaderBrannskader
Brystreduserende operasjon, kvinnehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystreduserende-operasjon-kvinneBrystreduserende operasjon, kvinneBBrystreduserende operasjon, kvinneBrystreduserende operasjon, kvinneBrystreduserende operasjon, kvinneBrystreduserende operasjon, kvinne
Brystreduserende operasjon, mannhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystreduserende-operasjon-mannBrystreduserende operasjon, mannBBrystreduserende operasjon, mannBrystreduserende operasjon, mannBrystreduserende operasjon, mannBrystreduserende operasjon, mann
Brystrekonstruksjon etter brystkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystrekonstruksjon-etter-brystkreftBrystrekonstruksjon etter brystkreftBBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjonBrystrekonstruksjon
Brystrekonstruksjon med brystprotesehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystrekonstruksjon-med-brystproteseBrystrekonstruksjon med brystproteseBBrystrekonstruksjon med brystprotese, sekundærBrystrekonstruksjon med brystprotese, sekundærBrystrekonstruksjon med brystprotese, sekundærBrystrekonstruksjon med brystprotese, sekundær
Brystrekonstruksjon med eget vevhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystrekonstruksjon-med-eget-vevBrystrekonstruksjon med eget vevBBrystrekonstruksjon med eget vev, sekundærBrystrekonstruksjon med eget vev, sekundærBrystrekonstruksjon med eget vev, sekundærBrystrekonstruksjon med eget vev, sekundær
Brystrekonstruksjon ved brystkreft - direkte rekonstruksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystrekonstruksjon-ved-brystkreft-direkte-rekonstruksjonBrystrekonstruksjon ved brystkreft - direkte rekonstruksjonBBrystrekonstruksjon ved brystkreft, direkte rekonstruksjonBrystrekonstruksjon ved brystkreft, direkte rekonstruksjonBrystrekonstruksjon ved brystkreft, direkte rekonstruksjonBrystrekonstruksjon ved brystkreft, direkte rekonstruksjon
Brystvorterekonstruksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjonBrystvorterekonstruksjon
Bukplastikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/bukplastikkBukplastikkBBukplastikkBukplastikkBukplastikkBukplastikk
Elektrisk brannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/elektrisk-brannskadeElektrisk brannskadeEBrannskade - Elektrisk brannskadeBrannskade - Elektrisk brannskadeBrannskade - Elektrisk brannskadeBrannskade - Elektrisk brannskade
Fettransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fettransplantasjonFettransplantasjonFFettransplantasjonFettransplantasjonFettransplantasjonFettransplantasjon
Fjerning av føflekkhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fjerning-av-foflekkFjerning av føflekkFFøflekkfjerningFøflekkfjerningFøflekkfjerningFøflekkfjerning
Flammebrannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/flammebrannskadeFlammebrannskadeFBrannskade - FlammebrannskadeBrannskade - FlammebrannskadeBrannskade - FlammebrannskadeBrannskade - Flammebrannskade
Flowmetrihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/flowmetriFlowmetriFFlowmetriFlowmetriFlowmetriFlowmetri
Forebyggende fjerning av brysthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/forebyggende-fjerning-av-brystForebyggende fjerning av brystFFjerning av bryst - forebyggendeFjerning av bryst - forebyggendeFjerning av bryst - forebyggendeFjerning av bryst - forebyggende
Fysioterapi etter brannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fysioterapi-etter-brannskadeFysioterapi etter brannskadeFBrannskade - fysioterapiBrannskade - fysioterapiBrannskade - fysioterapiBrannskade - fysioterapi
Føflekkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/foflekkreftFøflekkreftFEamidielkoborasdávdaFøflekkreftFøflekkreftFøflekkreft
Hudtransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hudtransplantasjonHudtransplantasjonHHudtransplatasjonHudtransplatasjonHudtransplatasjonHudtransplatasjon
Hudtransplantasjon ved brannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hudtransplantasjon-ved-brannskadeHudtransplantasjon ved brannskadeHBrannskade - hudtransplantasjonBrannskade - hudtransplantasjonBrannskade - hudtransplantasjonBrannskade - hudtransplantasjon
Kjemisk brannskade / etseskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kjemisk-brannskade-etseskadeKjemisk brannskade / etseskadeKBrannskade - Kjemisk brannskade / etseskadeBrannskade - Kjemisk brannskade / etseskadeBrannskade - Kjemisk brannskade / etseskadeBrannskade - Kjemisk brannskade / etseskade
Kjønnskorrigerende operasjon ved kjønnsinkongruens https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kjonnskorrigerende-operasjon-ved-kjonnsinkongruens-Kjønnskorrigerende operasjon ved kjønnsinkongruens KTransseksualisme - kjønnskorrigerende operasjonTransseksualisme - kjønnskorrigerende operasjonTransseksualisme - kjønnskorrigerende operasjonTransseksualisme - kjønnskorrigerende operasjon
Lapplastikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lapplastikkLapplastikkLLapp-plastikkLapp-plastikkLapp-plastikkLapp-plastikk
Leppe-, kjeve-, ganespaltehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/leppe-kjeve-ganespalteLeppe-, kjeve-, ganespalteLLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalteLeppe, kjeve- og ganespalte
Mikroti - rekonstruksjon av ytre ørehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mikroti-rekonstruksjon-av-ytre-oreMikroti - rekonstruksjon av ytre øreMMikroti - rekonstruksjon av ytre øretMikroti - rekonstruksjon av ytre øretMikroti - rekonstruksjon av ytre øretMikroti - rekonstruksjon av ytre øret
Mottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskaderhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mottak-og-akuttbehandling-ved-alvorlige-brannskaderMottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskaderMBrannskade - mottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskaderBrannskade - mottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskaderBrannskade - mottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskaderBrannskade - mottak og akuttbehandling ved alvorlige brannskader
Operasjon av brannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/operasjon-av-brannskadeOperasjon av brannskadeOBrannskade - operasjonBrannskade - operasjonBrannskade - operasjonBrannskade - operasjon
Overflødig øyelokkshud - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/overflodig-oyelokkshud-operasjonOverflødig øyelokkshud - operasjonOOverflødig øyelokkshud (dermatochalase) - operasjonOverflødig øyelokkshud (dermatochalase) - operasjonOverflødig øyelokkshud (dermatochalase) - operasjonOverflødig øyelokkshud (dermatochalase) - operasjon
Skåldingsskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skaldingsskadeSkåldingsskadeSBrannskade - SkåldingsskadeBrannskade - SkåldingsskadeBrannskade - SkåldingsskadeBrannskade - Skåldingsskade
Sårstell etter brannskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sarstell-etter-brannskadeSårstell etter brannskadeSBrannskade - sårstellBrannskade - sårstellBrannskade - sårstellBrannskade - sårstell
Trykksårhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trykksarTrykksårTTrykksårTrykksårTrykksårTrykksår
Utstående ører, operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utstaende-orer-operasjonUtstående ører, operasjonUUtstående ører - operasjonUtstående ører - operasjonUtstående ører - operasjonUtstående ører - operasjon

Odontologisk seksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi/odontologisk-seksjonOdontologisk seksjon
Poliklinikken (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi/poliklinikken-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgiPoliklinikken (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)
Sengepost voksen (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-for-hode-hals-og-rekonstruktiv-kirurgi/avdeling-for-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgi/sengepost-voksen-plastikk-og-rekonstruktiv-kirurgiSengepost voksen (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)

Fant du det du lette etter?