Sengepost voksen (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)

Sengeposten ligger på Rikshospitalet og betjener voksne pasienter som skal innlegges i Avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi. Sengeposten har 22 senger og behandler pasienter fra 18-års alder og oppover. 

Les mer om Sengepost voksen (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)

Sengepost voksen (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)

Ekspedisjonen er på mange måter sengepostens hjerte. Her utføres mange av personalets administrative oppgaver, sykepleierapporter, møter mellom sykepleiere og leger og annet helsepersonell og lunsjavvikling. Pasienter som kommer til innleggelse bes møte i ekspedisjonen og inneliggende pasienter er alltid velkomne til å henvende seg der med spørsmål, beskjeder eller for å gjøre avtaler. Ekspedisjonen er bemannet fra kl 07.30 til kl 15.00.

Sengeposten er døgnbemannet. Sykepleierne går i 3-delte vakter og vaktskift finner sted 07.00-08.00, 14.30-15.00 og 22.00-22.30. Her overføres viktig informasjon til neste skift. At sykepleierne går 3-delte vakter innebærer at en sykepleier du har møtt på dagvakt en dag, kan komme på kveldsvakt den neste dagen og kanskje ha nattevakter også i løpet av oppholdet ditt hos oss. Dette fører selvfølgelig til at det blir mange nye ansikter de første dagene.

Legene har 24 timersvakter og legevisitten finner som regel sted mellom kl 09.00 og 11.00 alle hverdager. 

Innleggelse i sengepost

Du må være forberedt på at det blir mye ventetid innleggelsesdagen. De fleste kan ikke regne med å være ferdige før mellom kl 14.30. og 15.30. Enkelte ganger oppstår det dessverre også uforutsette forsinkelser, ta derfor med deg lesestoff eller lignende. Du må også gjerne ha med deg pårørende.

I løpet av dagen vil mottagende lege, sykepleier og eventuelt anestesilege ha en samtale med deg for å kartlegge din helsestatus og svare på spørsmål du måtte ha, avhengig av hva slag operasjon du skal ha kan det også være at kirurgen som skal operere deg kommer for å undersøke og/eller snakke med deg.

Innleggelsesdagen tas det blodprøver og eventuelt andre undersøkelser avhengig av din alder, diagnose og planlagt operasjon.

Dersom du bor i Osloområdet kan du ofte reise hjem i permisjon på ettermiddagen innleggelsesdagen og komme tilbake til sykehuset enten på kvelden eller tidlig neste morgen. Dersom du kommer utenbys fra bor du enten på sengeposten eller på pasienthotellet denne natten. Avtale om permisjon gjøres med personalet ved avdelingen innleggelsesdagen og avhenger av din helsestatus forøvrig.

Det anbefales å ta med tøfler og morgenkåpe samt løse og behagelige klær som er enkle å få av og på. Ta også med toalettsaker. Du kan ikke ha på deg smykker under operasjonen og siden avdelingen har svært begrensede oppbevaringsmuligheter anbefales det å la disse ligge igjen hjemme. Ta ikke med store pengebeløp, det er minibank på sykehuset.

Du skal ha fått tilsendt et skjema sammen med innkalling til operasjon som du skal fylle ut før du kommer til avdelingen. Dette er for å sikre at vi får med oss all relevant informasjon, og at du får mulighet til å gi alle de opplysningene du ønsker. Et godt råd er å skrive ned eventuelle spørsmål eller kommentarer på skjemaet slik at du ikke glemmer dem under innkomstsamtalen.

Dersom du får feber eller brygger på en forkjølelse før du skal innlegges

Det kan være at operasjonen må utsettes dersom du får symptomer på forkjølelse eller annen form for infeksjon før innleggelse. Det er viktig at du tar kontakt med pasientkoordinator så fort som mulig, og i hvert fall før du kommer til sykehuset, slik at dette kan avklares.

Dersom du bruker blodfortynnende medikamenter

Dersom du bruker Albyl-E skal du slutte med dette 5 dager før innleggelse.
Dersom du bruker Marevan skal du slutte med dette 3 dager før innleggelse, med mindre du har mekanisk hjerteventil.
Dersom du bruker andre medikamenter som har en blodfortynnende effekt bør du slutte med disse, eventuelt i samråd med din fastlege.
Vær i tillegg oppmerksom på at endel helsekostprodukter og kosttilskudd kan ha en blodfortynnende effekt, vi anbefaler deg å slutte å ta disse en uke før innleggelse.

Røyking / Røykestopp

Røyking medfører alltid økt risiko for komplikasjoner og forverrer sårtilhelingen fordi nikotin gjør at blodsirkulasjonen i vevet blir dårligere. Ved operasjoner kan dette få alvorlige følger for tilhelingsprosessen. Dersom du røyker bør du slutter å røyke fire uker før innleggelse og holde opp i hvert fall til etter at stingene er fjernet. For enkelte operasjoner kan røykestopp være et absolutt krav for å gjennomføre operasjonen – dette blir du i så fall informert om av legen som har vurdert deg.

Visittider / Kontakt med pårørende

Vi har i utgangspunktet ingen faste visittider. Det er imidlertid viktig at alt besøk avtales med sykepleier på forhånd, spesielt hos sengeliggende pasienter. Dette handler både om å skåne medpasienter for urolighet og at planlagt behandling må gjennomføres.

Dagligstuen er åpen hele dagen og oppegående pasienter som har besøk får gjerne oppholde seg der.

Det er ikke telefon på rommene, ta derfor med mobiltelefon dersom du har dette. Det er lov å bruke mobiltelefon overalt på sengeposten men det er viktig at du tar hensyn til dine medpasienter ved samtaler og bruker lydløs-funksjonen. 

Blomster

Av hygieniske hensyn er det dessverre ikke tillatt med blomster på pasientrommene.

Verdisaker

Ta med så få verdisaker som mulig. Du får et skap som kan låses (ta med en 10-krone til låsen) der du kan oppbevare tingene dine. Vi deponerer ikke verdisaker, men vi passer på nøkkelen til skapet for deg under operasjonen. 

Sykehuset er ikke erstatningspliktig ved tap eller tyveri av eiendeler under oppholdet og enkeltpersoner må selv politianmelde tap/tyverier dersom dette er nødvendig eller ønskelig. 

Utskrivelse

Utskrivelse eller overflytting til sykehjem, lokalsykehus eller lignende planlegges oftest 1-2 dager i forveien, men det hender at noen ikke får sikker beskjed før den dagen de skal reise. Blant annet hos pasienter med sår og der man venter på oppfølging fra bydelen/kommunen kan dette være lite forutsigbart.
Noen pasienter flytter til pasienthotellet og bor der en eller flere dager før de reiser hjem. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom du bor langt unna men har medisinsk utstyr eller et behandlingsopplegg som gjør at du må være i nærheten av sykehuset. 

Det er vanlig å reise fra avdelingen på formiddagen etter legevisitten, mellom kl 10 og 14. Dersom det passer best for deg å reise på ettermiddagen kan du avtale dette med en sykepleier. Vi ber om forståelse for at vi muligens må rydde bort sengen din før du har reist fra avdelingen for å få plass til nye pasienter. Du er velkommen til å bruke dagligstuen.
Ved utreiser får du etter behov sykemelding, resepter og eventuelle attester eller bekreftelse på oppholdet.

Dersom vi organiserer transport for deg i form av ambulanse eller taxi med rekvisisjon/samkjøring må du være forberedt på at det kan bli en del ventetid i forbindelse med dette. Dersom du har med deg eiendeler som rullestol og mye bagasje kan ofte ikke ambulansen/taxien få med seg alt. Du må da selv organisere transport av dette.

Taxirekvisisjon skrives kun der det foreligger en helsemessig årsak til at offentlig kommunikasjon ikke kan benyttes. Se pasienttransport.no for utfyllende informasjon.

Dersom du skal følges opp ved poliklinikken vår får du time ved utskrivelse eller denne blir sendt deg i posten i god tid. Legeepikrise sendes henvisende lege eller fastlege innen 7 dager. 

Dersom du skal følges opp av helsetjenesten i bydelen/kommunen eller overflyttes til lokalsykehus sendes både sykepleierapport og legeepikrise til den aktuelle instans. Sykepleierapporten sendes sammen med deg mens legeepikrisen ettersendes.

Dersom du skal følges opp av fastlege eller henvisende lege sendes legeepikrise til denne innen 7 dager.

For noen kan det være aktuelt å søke om rehabilitering eller rekreasjonsopphold i etterkant av oppholdet hos oss. Det er ofte lang ventetid ved opptreningsinstitusjonene i Oslo-området og omegn og det er derfor viktig å søke i god tid. Dersom det ikke søkes om opphold i tilstrekkelig tid hender det dessverre at man må reise hjem i påvente av plass. Finn aktuelle opptreningsinstitusjoner og søknadsrutiner på rehabinfo.no.

Glemte eiendeler

Dersom du har glemt igjen eiendeler hos oss er det viktig at du tar kontakt med en gang du oppdager forglemmelsen og avtaler henting. Det hender dessverre at ting blir borte og det er begrenset plass til oppbevaring av gjenglemte ting. Dersom vi ikke hører noe vil ting som ligger igjen etter hvert bli kassert.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

C5, 3 etg.

Vennligst henvend deg i skranken

Telefon
23 07 06 06
Rikshospitalet
Besøksadresse
Sognsvannsveien 20(Kart)
0372 Oslo
Telefon
Sentralbord 915 02 770 , 23 07 00 00

Internbuss mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet

​Internbussen frakter deg raskt og trygt mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet på dagtid hverdager.

Se tidtabellen her

Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se www.trafikanten.no eller ring 177.

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Rikshospitalet

Du finner sykehusapoteket  i vestibylen like ved hovedinngangen

Åpningstidene for publikumsavdelingen er
mandag-fredag kl 08.00-17.00.

Det kan forekomme avvik i åpningstider i forbindelse med høytider.
Konferer med apotekets egne nettsider:
https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-rikshospitalet

Tlf: 23 07 34 00

Fax: 23 07 34 10

Barne- og ungdomsaktiviteter

​Barne- og ungdomsaktiviteter på Rikshospitalet

Dette er noe av aktivitetene som foregår på Rikshospitalet:

 • Natursti
 • Lekeplass og ballnett
 • Spill
 • Ungdomsrom
  Ungdomsrommet ligger i 1.etasje på Barneklinikken (E2.1001).
 • Monday ungdomssklubb
 • Onsdagsklubben
 • Pasientbibliotek
  Biblioteket ligger i 1.etasje mellom hovedinngangen og Barneklinikken.
 • Trimrom
  Under personalkantina i B-avsnittet ligger trimrommet.
 • Lekerom
  Alle de store barnepostene har egne flotte lekerom og førskolelærer som jobber på posten. I Barneklinikkens vestibyle er det en lekekrok med klatrevegg og myke puter til å bygge med. Denne kan brukes av alle.
 • TV/dvd-utlån
  Det er TV på alle rom. Mange barneposter har Playstation og dvd-maskiner som lånes ut. Dette kan også lånes på Pasientbiblioteket.
 • Musikkterapi
  Sykehuset har to musikkterapeuter. De har felles musikkstunder i D-avsnittet av Glassgaten på mandager fra kl. 13.30 - 14.00, og på Barneklinikken i 3. etasje hver tirsdag fra kl. 11.15 -12.00. Det er også musikk i Barneklinikkens vestibyle hver torsdag fra kl. 14.30 - 15.30.
 • Sykehusklovner
  Sykehuset har egne sykehusklovner. Hver tirsdag og onsdag får vi besøk av sykehusklovnene.

Klovnene går rundt på huset og er innom faste barneposter. De kan også komme på besøk til deg hvis du vil det. Kanskje er du redd eller gruer deg veldig? Da kan kanskje sykehusklovnene gjøre at du føler deg litt bedre.

Vil du vite mer om klovnene, kan du be en av oss som jobber her om å ta kontakt med Barneprogrammet ved ragnhild.hals@rikshospitalet.no

Besøk og permisjon

​Besøk og permisjon

 • Unngå besøk fra 08.00 - 15.30, da utredning og behandling
  foregår.
 • Besøkstider finner du på en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
 • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

Bibliotek

​Pasientbibliotek på Rikshospitalet

Deichmanske bibliotek har ansvaret for driften av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet.

Du finner biblioteket i Rikshospitalets 1. etasje, mellom Barneklinikken og Glassgata - like ved kafèen.

Hvem kan låne?

Pasientbiblioteket kan benyttes av pasienter (også dagpasienter), pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS). Vi leverer bøkene på rommet til pasienter som selv ikke kan besøke biblioteket.

Hva kan du låne?

Bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter, film (DVD), musikk, CD- og DVD-spillere og spillmaskiner med tilhørende spill.
I biblioteket er det også en PC med tilgang til internett, som pasienter og pårørende kan benytte seg av.

Åpningstider

Mandag: 10 - 18
Tirsdag:  10 - 16
Onsdag: 10 - 18
Torsdag: 10 - 18
Fredag:  10 - 16
Lørdag:  10 – 15   (NB! Stengt lørdager i juni, juli og august)

Kontakt
Telefon: 23 07 46 40
Epost:    deichman.rikshospitalet@deb.oslo.kommune.no

Følg pasientbiblioteket på Facebook

Blomster og gaver

Blomster og gaver på Rikshospitalet

Ved Rikshospitalet er det mulig å kjøpe blomster og gaver i Narvesenkiosken i hovedinngangen, bygg B1

 

 

Butikk i nærheten

​Dagligvarebutikk nært Rikshospitalet

Det ligger ikke dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til sykehusområdet.

Nærmeste Kiwi finnes på John Colletts Plass, 3 trikkestopp unna Rikshospitalet/Gaustad. Dette er det beste alternativet for besøkende som ikke har bil, eller som ikke ønsker å gå et stykke for å komme til butikken.

Ved Ullevål stadion, i gangavstand fra sykehuset, ligger det flere dagligvarebutikker - blant annet Kiwi og Coop. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Vinderen er det også gode handlemuligheter og cafeer. Elleve minutter gåavstand, eller du kan ta T-banen et stopp fra Gaustad (sju minutter). Forøvrig gode parkeringsmuligheter om du kjører (ut av bomringen).

Inne i Sogn studentby ligger det en Rema1000. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Frisør

​Frisør på Rikshospitalet

Rikshospitalet har dame- og herrefrisør i korridoren mellom Kvinne- og barneklinikken og hovedinngangen. Frisørbesøk på avdelingen kan ordnes.

Salong Aqua åpningstider: 9-17
Tlf. 23 07 46 90

Det formidles også bestilling av parykk.

Hotell

​Hotell på Rikshospitalet

Gaustad hotell er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.  

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

Om hotellet
Hotellet på Gaustad har 124 rom , enkelt og dobbelt, samt connectingrom og handicaprom. Alle rommene har bad med dusj, WC og hårføner, kjøleskap, telefon for utgående samtaler, internettilgang og TV. Det er heis, døgnåpen resepsjon, bagasjerom, møterom  og restaurant med alle rettigheter. Parkeringshus i tilknytning til Rikshospitalet.

Kontakt resepsjon
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadresse: gaustad.hotell@medirest.no

Booking/reservasjon
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadressen til resepsjonen er: gaustad.booking@medirest.no

Pasientreiser
Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Pasientreiser

Internett

​Internett på Rikshospitalet

For å bruke internett på Rikshospitalet må du ha med egen PC. Området ved automatkantinen bak Hovedresepsjonen i 1. etg. (Glassgata) er trådløst og er tilgjengelig for pasienter. Du får kode ved å henvende deg i hovedresepsjonen.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende. Du har også tilgang til Internett hos Lærings- og mestringssenteret, samt i vestibylen på Kvinne- og barneklinikken.

Kafe, kantine og kiosk

​Kafè, kantine og kiosk på Rikshospitalet

På Rikshospitalet kan pasienter, pårørende og andre besøkende få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider):

Kiosken i Hovedinngangen
Mandag-fredag 06:30-22:00
Lørdag-søndag 09:00-20:00

Kaféen i Hovedinngangen
Mandag-fredag 06:30-22:00
Lørdag-søndag 09:00-20:00

Automatkantina (bak resepsjonen)
Myntautomater med diverse mat, drikke og snacks. Åpent hele døgnet.

Personalkantina (bak resepsjonen)
Mandag-fredag 07:00-17:30 (kun ansatte og pasienter/pårørende med rekvisisjon)
Lørdag-søndag 10:00-17:00 (åpent for alle)

Restauranten på Gaustad hotell
Frokost 07:00-09:30
Lunsj 11:45-13:30
Middag 16:30-18:30
Kveldsmat 19:00-20:00
Tlf 23 25 24 00

Restauranten er åpen også mellom hovedmåltidene, og da er det mulig å få kjøpt drikke og diverse småretter.

Kart over Rikshospitalet

​Kart over Rikshospitalet

Se kart i pdf

Se kart i Google Maps

Minibank

​Minibank på Rikshospitalet

Minibank finnes ved poliklinikk for prøvetaking ved hovedresepsjonen, i bygg B1.

Parkering

Parkering på Rikshospitalet 

På Rikshospitalet er det gode muligheter for å parkere i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger rundt 250 meters gange fra hovedinngangen – ned mot Esso-stasjonen.

Adkomsttorget

På torget foran hovedinngangen er det forbudt å parkere, men kortest mulig stans for av- og påstigning er tillatt. Ikke kjør inn på torget hvis du ikke har spesielt behov for det, da det kan være dårlig fremkommelighet. Plassen benyttes hovedsakelig til utrykningskjøretøy, til varelevering og som holdeplass for Helsebussekspressen samt av/påstigning.

Korttidsgarasje

Under adkomsttorget er det en garasje med parkeringsplasser beregnet for kortest mulig parkering. Maksimal tillatt parkeringstid er to timer, til en høyere takst enn ellers i sykehuset.
I denne garasjen finnes det også 15 plasser for forflytningshemmede, med maksimalt tillatt parkeringstid fire timer. Forflytningshemmede kan parkere uten avgift, så lenge den maksimalt tillatt parkeringstiden overholdes.

Ved eiendomsseksjonen

På nordsiden av Rikshospitalet, ved Eiendomsseksjonen, finnes korttidsparkeringsplasser og en billettautomat. EasyPark-kode: 3006

Pasienthotellet

Det finnes reserverte plasser for forflytningshemmede utenfor Pasienthotellet. Andre gjester ved hotellet henvises om å bruke parkeringshuset.

Foreldreparkering

Ledsagere til inneliggende pasienter som er under 18 år gamle, parkerer uten avgift på ansattparkeringen (P1-P3). Behandlende klinikk gir rekvisisjon som kan leveres i resepsjonen. Du blir tildelt en parkeringstillatelse via parkeringssystemet og har dermed ikke behov for å vise frem tillatelse i bilens frontrute.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller Easypark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du et betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.

Slik gjør du: 
1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
2. Reserver et beløp.
3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
4. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Betaling ved mobiltelefon

Parkeringen startes og stoppes ved hjelp av SMS eller EasyPark-appen. Du betaler derfor bare for den tiden du trenger. Dette gjør det enkelt å overholde betalingsplikten dersom besøket varer lenger enn du forventet. Følg anvisningene på skilter ved automatene slik at du får riktig takstgruppe. Easypark-kode: 3012

Priser for parkering fra 1.januar 2019

Parkeringstid kan kjøpes for 40 kroner per time (maksimal kostnad 260 koner per døgn) på alle automater og alle p-hus med langtidsparkering. Ukeskort selges for 890 kroner på automatene i p-husene. Alle priser vil være skiltet ved automatene.

Korttidsgarasjen: 66 kroner per time, maks to timer. Avgiftstid: Alle dager og hele døgnet. EasyPark-kode: 3000

Kontakt

Generelle henvendelser:
parkering@oslo-universitetssykehus.no
Tlf: 23027000

Henvendelser om kontrollavgifter:
kontrollavgift@oslo-universitetssykehus.no

Fra 1.1.2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260
Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen

Se kart over  Rikshospitalet

Postkasse

​Postkasse på Rikshospitalet

Postkasse finnes ved hovedinngangen, bygg B1.

Rom til bruk for tros- og livssynsritualer

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Røyking

Røyking på Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking må kun skje i røykeskuret ved nedgangen til korttidsparkeringen.  

Sykehusskole

​Sykehusskolen på Rikshospitalet

Sykehusskolen på Rikshospitalet finner du på Barneklinikken E1.

Sykehusskolen har egne lærere og egne rom på sykehuset. Det kan være godt å komme ut av sykehusavdelingen og tenke på noe av det du vanligvis gjør. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.  

Sykehusskolen er annerledes enn skolen din hjemme. Her er det ikke klasser. På Rikshospitalet betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

På sykehusskolen får du en egen kontaktlærer som har ansvaret for å følge deg opp. Hun/han tar kontakt med skolen din for å finne ut hva de andre jobber med, og hva som kan være gode læringsmål for deg mens du er pasient.

Åpningstider:
Mandag: 09.30 - 12.30
Tirsdag - torsdag: 09.30 - 12.30 og 13.30 - 15.30
Fredag: 9.30 - 12.30 og 13.30-15.00

Skolen holder åpent høst- og vinterferie.

Sykehusvert

​I 2015 gikk startskuddet for tjenesten Sykehusvert ved Oslo universitetssykehus. Pensjonister med røde vester er tilstede ved hovedinngangen på Ullevål, Aker (bygg 2) sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Deres oppgave er å hjelpe pasienter, pårørende og besøkende å finne fram på sykehuset.


Sykehusvertens oppgaver:
•Være synlige i miljøet og yte service til pasienter, pårørende og besøkende.
•Følge og vise vei til poliklinikker, sengeposter, radiologisk undersøkelse, blodgivning osv.
•Informere om andre tilbud ved sykehuset


Sykehusvertene stiller opp frivillig. De er pensjonister og de fleste er tidligere ansatte ved OUS. Alle har fått opplæring, slik at de har kunnskap om hvor enheter holder til i byggene.

Sykehusvertene kan selv avgjøre hvor ofte de vil bidra. De får gratis lunsj, parkering og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

 
Ønsker du å bli sykehuservert på Radiumhospitalet og Aker?

Vi ønsker først og fremst å rekuttere de som er pensjonister med ledig tid på dagtid og ønsker å gjøre noe for andre.
Det kan være en fordel å ha jobbet ved OUS, men det er ingen nødvendighet.

For øyeblikket er det ikke behov for flere sykehusverter på Ullevål og Rikshospitalet.


Kontaktinformasjon

Ta kontakt med May Hemstad på tlfnr 480 27 736 eller e-post: sykehusvert@ous-hf.no

Tolk

Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.  

For mer informasjon om tolk:  Tolkesentralen

Verdisaker

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.