Sengepost voksen (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)

Sengeposten ligger på Rikshospitalet og ivaretar voksne pasienter som skal innlegges i Avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv kirurgi. Sengeposten har 22 senger og behandler pasienter fra 18-års alder og oppover. 

Les mer om Sengepost voksen (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)

Sengepost voksen (plastikk og rekonstruktiv kirurgi)

Ekspedisjonen er på mange måter sengepostens hjerte. Her utføres mange av personalets administrative oppgaver, sykepleierapporter, møter mellom sykepleiere og leger, og annet helsepersonell, og lunsjavvikling. Pasienter som kommer til innleggelse bes møte i ekspedisjonen og inneliggende pasienter er alltid velkomne til å henvende seg der med spørsmål, beskjeder eller for å gjøre avtaler. Ekspedisjonen er bemannet fra kl 07.30 til kl 15.00.

Sengeposten er døgnbemannet. Sykepleierne går i 3-delte vakter og vaktskift finner sted kl 07.00-08.00, kl 14.30-15.00 og kl 22.00-22.30. Her overføres viktig informasjon til neste skift. At sykepleierne går 3-delte vakter innebærer at en sykepleier du har møtt på dagvakt en dag, kan komme på kveldsvakt den neste dagen og kanskje ha nattevakter også i løpet av oppholdet ditt hos oss. Dette fører selvfølgelig til at det blir mange nye ansikter de første dagene.

Legene har 24 timers vakter og legevisitten finner som regel sted mellom kl 09.00 og 11.00 alle hverdager. 

Les mer om ulike behandlinger

Medisiner

Bruker du noen av følgende medikamenter ber vi deg stoppe med disse som anvist. Dersom du bruker noen av disse medisinene fordi du har kunstig hjerteklaff, medfødt hjertefeil eller gjennomgått blokking og stenting av hjertets kransårer, må du ikke slutte med medisinene uten å ha snakket med fastlege eller hjertelege.

 • Albyl-E                             -Stoppes 5 dager før operasjon
 • Brilique                           -Stoppes 5 dager før operasjon
 • Diprasorin                      -Stoppes 5 dager før operasjon
 • Effient                             -Stoppes 5 dager før operasjon
 • Novid                              -Stoppes 5 dager før operasjon
 • Persantin                        -Stoppes 5 dager før operasjon
 • Plavix                               -Stoppes 5 dager før operasjon
 • Marevan                         -Stoppes 3 dager før operasjonen

  OBS, UNNTAK: - dersom du har mekanisk hjerteventil eller   
  gjennomgått hjerteinfarkt skal du IKKE avslutte uten etter
  samråd med fastlege, da det kan være farlig!

  Marevandosering senkes da kun i samråd med fastlege/
  hjertelege slik at man oppnår INR 2,0 eller mindre ved
  operasjonstidspunktet.

 • Eliquis                                 -Stoppes 24 timer før operasjonen
 • Lixiana                                -Stoppes 24 timer før operasjonen
 • Pradaxa                              -Stoppes 24 timer før operasjonen
 • Xarelto                                -Stoppes 24 timer før operasjonen
 • Betennelsesdempende medisiner (f.eks. Voltarol, Diclofenac, Ibuprofen, Naproxen) må avsluttes 5 dager før innleggelsen.

Listen er veiledende, men vi gjør oppmerksom på at kirurg kan gjøre individuelle endringer. Dersom medisinen du bruker ikke er nevnt i listen, ta kontakt med egen lege. Andre medikamenter tar du som vanlig.

Husk å ta med oppdatert liste over legemidlene du bruker. Denne kan du få av din fastlege.

Ta med egne medisiner til sykehuset, det kan ta tid å få medikamenter fra apoteket.

Hjelp oss å hindre smitte

1. Har du selv eller noen du bor sammen med fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL) de siste 12 måneder?

Eller

2. Har du de siste 12 måneder:

 • Ligget på sykehus eller fått annen helsehjelp eller tannbehandling i utlandet?
 • Opphold deg som pårørende på sykehus i utlandet?
 • Arbeidet i helsevesenet i utlandet?
 • Bodd eller arbeidet i flyktningleir eller barnehjem i utlandet?
 • Bodd eller arbeidet i asylmottak i utlandet eller i Norge?
 • Bodd i utlandet i mer enn 6 uker?
 • Fått tatovering eller piercing i utlandet?

Hvis ja til noe av dette, må du:

 1. Gi oss beskjed snarest
 2. Kontakte fastlegen for å bli testet for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (MRSA, VRE, ESBL) Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet

Dersom du får feber eller brygger på en forkjølelse før du skal innlegges

Det kan være at operasjonen må utsettes dersom du får symptomer på forkjølelse eller annen form for infeksjon før innleggelse. Det er viktig at du tar kontakt med pasientkoordinator så fort som mulig, og i hvert fall før du kommer til sykehuset, slik at dette kan avklares.

Dersom du bruker hormoner

For deg som skal gjøre kjønnsbekreftende kirurgi mann til kvinne:

- Østradiol (plaster Estradot) eller tabletter (Progynova) skal du ikke ta 14 dager før operasjon,  du starter opp igjen når du skrives ut fra sykehuset

- Antiandrogener (Androcur, Spirix, Procren) kan du ta som du pleier, men etter fjerning at testiklene skal du ikke ta de lengre

For deg som skal gjøre kjønnsbekreftende kirurgi kvinne til mann:

- Testosteron injeksjoner (Nebido) eller gel (Testogel, Tostran) kan du ta som du pleier

Røyking / Røykestopp

Rikshospitalet er et røykfritt sykehus.

Røyking medfører alltid økt risiko for komplikasjoner og forverrer sårtilhelingen fordi nikotin gjør at blodsirkulasjonen i vevet blir dårligere. Ved operasjoner kan dette få alvorlige følger for tilhelingsprosessen. Dersom du røyker bør du slutte å røyke 4 uker før innleggelse og holde opp i hvert fall til etter at stingene er fjernet. Ved enkelte operasjoner anbefales det 6 uker røykestopp før operasjon og 6 uker etter operasjonen. For enkelte operasjoner kan røykestopp være et absolutt krav for å gjennomføre operasjonen – dette blir du i så fall informert om av legen som har vurdert deg.

Transport til og fra sykehuset

I Norge er vi så heldige at sykehusbehandling er gratis. Vi har gode ordninger for transport til og fra behandling. Hovedregelen er at pasientene selv skal besørge sin transport og søke om refusjon i etterkant. De som av medisinske årsaker ikke kan reise kollektivt eller kjøre egen bil til behandling har rett til tilrettelagt transport. Det er kun unntaksvis at pasientene skal få en rekvisisjon på tilrettelagt transport. Får man en rekvisisjon på tilrettelagt transport er det ikke noen automatikk i at det er en drosje, men det kan også være helseekspress eller helsebil.

For utfyllende informasjon se våre nettsider: Pasientreiser

Innleggelse i sengepost

De fleste som legges inn ved sengeposten har innleggelsestid formiddagen. Du må være forberedt på at det blir mye ventetid innleggelsesdagen. De fleste kan ikke regne med å være ferdige før rund kl 15:00, noen ganger senere. Enkelte ganger oppstår det dessverre også uforutsette forsinkelser, ta derfor med deg lesestoff eller lignende. Du kan gjerne ha med deg pårørende.

I løpet av dagen vil mottagende lege, sykepleier og eventuelt anestesilege ha en samtale med deg for å kartlegge din helsestatus og svare på spørsmål du måtte ha. Kirurgen som skal operere deg vil også snakke med deg og eventuelt gjøre undersøkelser. Det avhenger av type inngrep og tidligere avtaler. Det kan hende at kirurgen ikke er tilgjengelig denne dagen, men da får du snakke med vedkommende operasjonsdagen. Ofte kommer det fotograf og tar bilder denne dagen.

Innleggelsesdagen tas det blodprøver og eventuelt andre nødvendige undersøkelser avhengig av din alder, diagnose og planlagt operasjon.

Dersom du bor i Osloområdet kan du ofte reise hjem i permisjon på ettermiddagen innleggelsesdagen og komme tilbake til sykehuset enten på kvelden eller tidlig neste morgen. Dersom du kommer utenbys fra bor du enten på sengeposten eller på pasienthotellet denne natten. Avtale om permisjon gjøres med personalet ved avdelingen innleggelsesdagen og avhenger av din helsestatus forøvrig. Dersom du legges inn på fredag, med planlagt operasjon mandag, må du beregne deg på permisjon i helgen. Reiseutgifter til permisjon refunderes ikke.

Du vil få utlevert et skjema når du møter opp denne dagen. På skjemaet skal du fylle ut relevant informasjon og du får mulighet til å gi alle de opplysningene du ønsker. Et godt råd er å skrive ned eventuelle spørsmål eller kommentarer på skjemaet slik at du ikke glemmer dem under innkomstsamtalen.

Dette bør tas med til sykehuset

- tøfler og morgenkåpe

- løse behagelige klær som er enkle å få av og på

- toalettsaker

- faste medisiner for et par dager

- utstyr som du er avhengig av, feks c-pap, stomiutstyr ol.

- spesialkost

- kompresjonsplagg dersom du har fått beskjed om å kjøpe det

Ta ikke med smykker og verdisaker da vi har begrensede oppbevaringsmuligheter.

Forberedelse til operasjon

De fleste skal faste fra midnatt før operasjonsdagen. Det vil si at du ikke kan spise, drikke, røyke, tygge tyggegummi eller lignende. Du kan drikke litt vann frem til kl 06 og pusse tennene.

Du skal dusje kvelden før operasjon og operasjonsdagen. Dette for å redusere antall bakterier på huden og dermed fare for at en infeksjon skal oppstå. Vær spesielt oppmerksom på områder der det lett samler seg bakterier, som navlen og operasjonsområdet.

Du kan ikke ha på deg smykker eller private klær når du skal til operasjon. Du skal heller ikke ha på hudkrem, sminke eller neglelakk (dette gjelder også shellac og støpte negler) operasjonsdagen. Dette er viktig i forhold til overvåkningen under og etter operasjon.

Visittider / Kontakt med pårørende

Vi har i utgangspunktet ingen faste visittider. Rent praktisk sett kan vi si at beste besøkstid er i tiden kl 14 - 16 og kl 18 - 20. Mange pasientene trenger ro og hvile og vi ber derfor om at det tas hensyn, og at det ikke er for mange besøkende på rommet. Dagligstuen er åpen hele dagen og oppegående pasienter som har besøk får gjerne oppholde seg der.

Det er ikke telefon på rommene, ta derfor med mobiltelefon dersom du har dette. Det er lov å bruke mobiltelefon overalt på sengeposten, men det er viktig at du tar hensyn til dine medpasienter ved samtaler og bruker lydløs-funksjonen. 

Måltider

Vi har buffetkjøkken der oppegående pasienter spiser sine måltider. Sengeliggende pasienter får maten servert på rommet. Oppslag om meny henger på tavle på kjøkkenet. Det er anledning til å bestille spesialkost i forhold til allergier og spesialkost. Vi har dessverre ikke anledning til å oppbevare personlig mat i kjøleskap. Maten er kun til pasientene, men pårørende kan selvfølgelig ta en kopp kaffe eller te.

Frokost serveres fra kl 08:30

Lunsj serveres mellom 12:00 og 13:00

Middag serveres mellom 16:00 og 17:00

Blomster

Av hygieniske hensyn er det dessverre ikke tillatt med blomster på pasientrommene.

Verdisaker

Ta med så få verdisaker som mulig. Du får et skap som kan låses (ta med en 10-krone til låsen) der du kan oppbevare tingene dine. Vi deponerer ikke verdisaker, men vi passer på nøkkelen til skapet for deg under operasjonen. 

Sykehuset er ikke erstatningspliktig ved tap eller tyveri av eiendeler under oppholdet og enkeltpersoner må selv politianmelde tap/tyverier dersom dette er nødvendig eller ønskelig. 

Utskrivelse

Utskrivelse eller overflytting til sykehjem, lokalsykehus eller lignende planlegges oftest 1-2 dager i forveien, men det hender at noen ikke får sikker beskjed før den dagen de skal reise. Blant annet hos pasienter med sår og der man venter på oppfølging fra bydelen/kommunen kan dette være lite forutsigbart.
Noen pasienter flytter til pasienthotellet og bor der en eller flere dager før de reiser hjem. Dette kan for eksempel være aktuelt dersom du bor langt unna, men har medisinsk utstyr eller et behandlingsopplegg som gjør at du må være i nærheten av sykehuset. 

Det er vanlig å reise fra avdelingen på formiddagen etter legevisitten, mellom kl 10 og 14. Dersom det passer best for deg å reise på ettermiddagen kan du avtale dette med en sykepleier. Vi ber om forståelse for at vi muligens må rydde bort sengen din før du har reist fra avdelingen for å få plass til nye pasienter. Du er velkommen til å bruke dagligstuen.
Ved utreise får du etter behov sykemelding, resepter og eventuelle attester eller bekreftelse på oppholdet.

Dersom vi organiserer transport for deg i form av ambulanse eller taxi med rekvisisjon/samkjøring må du være forberedt på at det kan bli en del ventetid i forbindelse med dette. Dersom du har med deg eiendeler som rullestol og mye bagasje kan ofte ikke ambulansen/taxien få med seg alt. Du må da selv organisere transport av dette.

Taxirekvisisjon skrives kun der det foreligger en helsemessig årsak til at offentlig kommunikasjon ikke kan benyttes. Se pasienttransport.no for utfyllende informasjon.

Dersom du skal følges opp ved poliklinikken vår får du time ved utskrivelse eller denne blir sendt deg i posten i god tid. Legeepikrise sendes henvisende lege eller fastlege innen 7 dager. 

Dersom du skal følges opp av helsetjenesten i bydelen/kommunen eller overflyttes til lokalsykehus sendes både sykepleierapport og legeepikrise til den aktuelle instans. Sykepleierapporten sendes sammen med deg mens legeepikrisen ettersendes.

Dersom du skal følges opp av fastlege eller henvisende lege sendes legeepikrise til denne innen 7 dager.

For noen kan det være aktuelt å søke om rehabilitering eller rekreasjonsopphold i etterkant av oppholdet hos oss. Det er ofte lang ventetid ved opptreningsinstitusjonene i Oslo-området og omegn og det er derfor viktig å søke i god tid. Dersom det ikke søkes om opphold i tilstrekkelig tid hender det dessverre at man må reise hjem i påvente av plass. Finn aktuelle opptreningsinstitusjoner og søknadsrutiner på rehabinfo.no.

Glemte eiendeler

Dersom du har glemt igjen eiendeler hos oss er det viktig at du tar kontakt med en gang du oppdager forglemmelsen og avtaler henting. Det hender dessverre at ting blir borte og det er begrenset plass til oppbevaring av gjenglemte ting. Dersom vi ikke hører noe vil ting som ligger igjen etter hvert bli kassert.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

C5, 3 etg, via oppgang D4

Vennligst henvend deg i skranken


Pasientkoordinator vedørende innleggelse tlf 23 07 42 75 (telefontid hverdager kl. 09.00 - 11.00)

Ekspedisjon tlf 23 07 06 06 (telefontid hverdager kl. 08.00 - 15.00)

Rikshospitalet
Besøksadresse
Sognsvannsveien 20(Kart)
0372 Oslo
Telefon
Sentralbord 91 50 27 70 , 23 07 00 00

Internbuss mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet

​Internbussen frakter deg raskt og trygt mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet på dagtid hverdager.

Se tidtabellen her

Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se www.trafikanten.no eller ring 177.

Praktisk informasjon

Aktuelt om koronavirus til pasienter og pårørende

Apotek

​Apotek på Rikshospitalet

Du finner sykehusapoteket  i vestibylen like ved hovedinngangen

Åpningstidene for publikumsavdelingen er
mandag-fredag kl 08.00-17.00.

Det kan forekomme avvik i åpningstider i forbindelse med høytider.
Konferer med apotekets egne nettsider:
https://sykehusapotekene.no/steder/oslo-rikshospitalet

Tlf: 23 07 34 00

Fax: 23 07 34 10

Barne- og ungdomsaktiviteter

​Barne- og ungdomsaktiviteter på Rikshospitalet

Dette er noe av aktivitetene som foregår på Rikshospitalet:

 • Natursti
 • Lekeplass og ballnett
 • Spill
 • Ungdomsrom
  Ungdomsrommet ligger i 1.etasje på Barneklinikken (E2.1001).
 • Monday ungdomssklubb
 • Onsdagsklubben
 • Pasientbibliotek
  Biblioteket ligger i 1.etasje mellom hovedinngangen og Barneklinikken.
 • Trimrom
  Under personalkantina i B-avsnittet ligger trimrommet.
 • Lekerom
  Alle de store barnepostene har egne flotte lekerom og førskolelærer som jobber på posten. I Barneklinikkens vestibyle er det en lekekrok med klatrevegg og myke puter til å bygge med. Denne kan brukes av alle.
 • TV/dvd-utlån
  Det er TV på alle rom. Mange barneposter har Playstation og dvd-maskiner som lånes ut. Dette kan også lånes på Pasientbiblioteket.
 • Musikkterapi
  Sykehuset har to musikkterapeuter. De har felles musikkstunder i D-avsnittet av Glassgaten på mandager fra kl. 13.30 - 14.00, og på Barneklinikken i 3. etasje hver tirsdag fra kl. 11.15 -12.00. Det er også musikk i Barneklinikkens vestibyle hver torsdag fra kl. 14.30 - 15.30.
 • Sykehusklovner
  Sykehuset har egne sykehusklovner. Hver tirsdag og onsdag får vi besøk av sykehusklovnene.

Klovnene går rundt på huset og er innom faste barneposter. De kan også komme på besøk til deg hvis du vil det. Kanskje er du redd eller gruer deg veldig? Da kan kanskje sykehusklovnene gjøre at du føler deg litt bedre.

Vil du vite mer om klovnene, kan du be en av oss som jobber her om å ta kontakt med Barneprogrammet ved ragnhild.hals@rikshospitalet.no

Besøk og permisjon

​Besøk og permisjon

Les mer om besøksregulering og smitteforebygging

 • Unngå besøk fra 08.00 - 15.30, da utredning og behandling
  foregår.
 • Besøkstider finner du på en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
 • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

Bibliotek

​Pasientbibliotek på Rikshospitalet

Deichmanske bibliotek har ansvaret for driften av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet.

Du finner biblioteket i Rikshospitalets 1. etasje, mellom Barneklinikken og Glassgata - like ved kafèen.

Hvem kan låne?

Pasientbiblioteket kan benyttes av pasienter (også dagpasienter), pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS). Vi leverer bøkene på rommet til pasienter som selv ikke kan besøke biblioteket.

Hva kan du låne?

Bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter, film (DVD), musikk, CD- og DVD-spillere og spillmaskiner med tilhørende spill.
I biblioteket er det også en PC med tilgang til internett, som pasienter og pårørende kan benytte seg av.

Åpningstider

Mandag: 10 - 18
Tirsdag:  10 - 16
Onsdag: 10 - 18
Torsdag: 10 - 18
Fredag:  10 - 16
Lørdag:  10 – 15   (NB! Stengt lørdager i juni, juli og august)

Kontakt
Telefon: 23 07 46 40
Epost:    deichman.rikshospitalet@deb.oslo.kommune.no

Følg pasientbiblioteket på Facebook

Blomster og gaver

Blomster og gaver på Rikshospitalet

Ved Rikshospitalet er det mulig å kjøpe blomster og gaver i kiosken ved hovedinngangen.

Noen sengeposter tillater ikke blomster på rommene. Sjekk med den avdlingen du skal til, om de tillater blomster på rommet.

 

 

Butikk i nærheten

​Dagligvarebutikk nært Rikshospitalet

Det ligger ikke dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til sykehusområdet.

Nærmeste Kiwi finnes på John Colletts Plass, 3 trikkestopp unna Rikshospitalet/Gaustad. Dette er det beste alternativet for besøkende som ikke har bil, eller som ikke ønsker å gå et stykke for å komme til butikken.

Ved Ullevål stadion, i gangavstand fra sykehuset, ligger det flere dagligvarebutikker - blant annet Kiwi og Coop. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Vinderen er det også gode handlemuligheter og cafeer. Elleve minutter gåavstand, eller du kan ta T-banen et stopp fra Gaustad (sju minutter). Forøvrig gode parkeringsmuligheter om du kjører (ut av bomringen).

Inne i Sogn studentby ligger det en Rema1000. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Frisør

​Frisør på Rikshospitalet

Rikshospitalet har dame- og herrefrisør i korridoren mellom Kvinne- og barneklinikken og hovedinngangen. Frisørbesøk på avdelingen kan ordnes.

Salong Aqua åpningstider: 9-17
Tlf. 23 07 46 90

Det formidles også bestilling av parykk.

Hotell

​Hotell på Rikshospitalet

Gaustad hotell er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.  

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

Om hotellet
Hotellet på Gaustad har 124 rom , enkelt og dobbelt, samt connectingrom og handicaprom. Alle rommene har bad med dusj, WC og hårføner, kjøleskap, telefon for utgående samtaler, internettilgang og TV. Det er heis, døgnåpen resepsjon, bagasjerom, møterom  og restaurant med alle rettigheter. Parkeringshus i tilknytning til Rikshospitalet.

Kontakt resepsjon
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadresse: gaustad.hotell@medirest.no

Booking/reservasjon
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadressen til resepsjonen er: gaustad.booking@medirest.no

Pasientreiser
Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Internett

​Internett på Rikshospitalet

Det er fri, kodeløs internettilgang på sykehuset.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende.

Kafe, kantine og kiosk

​Kafè, kantine og kiosk på Rikshospitalet

På Rikshospitalet kan pasienter, pårørende og andre besøkende få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider):

Kiosken i Hovedinngangen
Mandag-fredag 06:30-22:00
Lørdag-søndag 09:00-20:00

Kaféen i Hovedinngangen
Mandag-fredag 06:30-22:00
Lørdag-søndag 09:00-20:00

Automatkantina (bak resepsjonen)
Myntautomater med diverse mat, drikke og snacks. Åpent hele døgnet.

Personalkantina (bak resepsjonen)
Mandag-fredag 07:00-17:30 (kun ansatte og pasienter/pårørende med rekvisisjon)
Lørdag-søndag 10:00-17:00 (åpent for alle)

Restauranten på Gaustad hotell
Frokost 07:00-09:30
Lunsj 11:45-13:30
Middag 16:30-18:30
Kveldsmat 19:00-20:00
Tlf 23 25 24 00

Restauranten er åpen også mellom hovedmåltidene, og da er det mulig å få kjøpt drikke og diverse småretter.

Kart over Rikshospitalet

​Kart over Rikshospitalet

Se kart i pdf

Se kart i Google Maps

Medisinliste

Pasienter bør ha med oppdatert medisinliste ved innleggelse.

Minibank

​Minibank på Rikshospitalet

Minibank finnes ved poliklinikk for prøvetaking ved hovedresepsjonen, i bygg B1.

Nyttige ting pasienten bør ha med seg ved innleggelse

Ta med gode sko, behagelige klær,  toalettmappe og hjelpemidler

Parfyme og allergier

​Det frarådes å anvende parfyme på sykehus. Sterke lukter medfører alvorlig ubehag hos mange og allergiske reaksjoner hos noen. Ikke bruk parfyme når du skal på sykehus, hverken som pasient eller besøkende.

Parkering

Parkering på Rikshospitalet 

På Rikshospitalet er det gode muligheter for å parkere i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger rundt 250 meters gange fra hovedinngangen – ned mot Esso-stasjonen.

Adkomsttorget

På torget foran hovedinngangen er det forbudt å parkere, men kortest mulig stans for av- og påstigning er tillatt. Ikke kjør inn på torget hvis du ikke har spesielt behov for det, da det kan være dårlig fremkommelighet. Plassen benyttes hovedsakelig til utrykningskjøretøy, til varelevering og som holdeplass for Helsebussekspressen samt av/påstigning.

Korttidsgarasje

Under adkomsttorget er det en garasje med parkeringsplasser beregnet for kortest mulig parkering. Maksimal tillatt parkeringstid er to timer, til en høyere takst enn ellers i sykehuset.
I denne garasjen finnes det også 15 plasser for forflytningshemmede, med maksimalt tillatt parkeringstid fire timer. Forflytningshemmede kan parkere uten avgift, så lenge den maksimalt tillatt parkeringstiden overholdes.

Ved eiendomsseksjonen

På nordsiden av Rikshospitalet, ved Eiendomsseksjonen, finnes korttidsparkeringsplasser og en billettautomat. EasyPark-kode: 3006

Pasienthotellet

Det finnes reserverte plasser for forflytningshemmede utenfor Pasienthotellet. Andre gjester ved hotellet henvises om å bruke parkeringshuset.

Foreldreparkering

Rikshospitalet har et begrenset antall parkeringsplasser til disposisjon for foreldre/foresatte eller ledsagere. De kan parkere uten avgift på ansattparkeringen (P1-P3), dersom barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset.

 • Vis bekreftelse på foreldreparkering i hovedresepsjonen. Bekreftelsen finner du i innkallingsbrevet.
 • Resepsjonen er betjent mellom kl. 07.00 – 22.00 mandag til fredag og 08.00 – 22.00 lørdag og søndag.
 • Resepsjonen fyller ut elektronisk parkeringstillatelse for perioden (periode a maks 14 dager) pasienten er innlagt på sykehuset
 • Du trenger ikke parkeringstillatelse i frontruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt mobiltelefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

For barn som er til poliklinisk eller dagbehandling, må man legge ut for parkering og få pengene tilbake fra pasientreiser.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller Easypark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du et betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.

Slik gjør du: 
1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
2. Reserver et beløp.
3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
4. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Betaling ved mobiltelefon

Parkeringen startes og stoppes med EasyPark-appen. Du betaler derfor bare for den tiden du trenger. Dette gjør det enkelt å overholde betalingsplikten dersom besøket varer lenger enn du forventet. Følg anvisningene på skilter ved automatene slik at du får riktig takstgruppe.

Benytter du EasyPark-appen, kan det påløpe betalingsgebyr (avhengig av hvilken avtale du inngått).

Priser for parkering fra 1.januar 2020

Parkeringstid kan kjøpes for 42 kroner per time (maksimal kostnad 268 kroner per døgn) på alle automater og alle p-hus med langtidsparkering. Ukeskort selges for 910 kroner på automatene i p-husene. Alle priser vil være skiltet ved automatene. Hovedparkeringen har Easypark-kode: 3012

Korttidsgarasjen: 68 kroner per time, maks to timer. EasyPark-kode: 3000

Avgiftstid: Alle dager og hele døgnet.

 

Kontakt

Generelle henvendelser:
parkering@oslo-universitetssykehus.no
Tlf: 23027000

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via følgende web-adresse: https://ous.parkerings.info/ eller per brev til:


Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Mrk Kontrollsanksjon - Parkering

 

 

 

Fra 1.1.2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260
Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen

Se kart over  Rikshospitalet

 

 

 

 

 

Postkasse

​Postkasse på Rikshospitalet

Postkasse finnes ved hovedinngangen, bygg B1.

Røyking

Røyking på Rikshospitalet

Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking må kun skje i røykeskuret ved nedgangen til korttidsparkeringen.  

Sykehusskole

​Sykehusskolen på Rikshospitalet

Sykehusskolen på Rikshospitalet finner du på Barneklinikken E1.

Sykehusskolen har egne lærere og egne rom på sykehuset. Det kan være godt å komme ut av sykehusavdelingen og tenke på noe av det du vanligvis gjør. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.  

Sykehusskolen er annerledes enn skolen din hjemme. Her er det ikke klasser. På Rikshospitalet betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

På sykehusskolen får du en egen kontaktlærer som har ansvaret for å følge deg opp. Hun/han tar kontakt med skolen din for å finne ut hva de andre jobber med, og hva som kan være gode læringsmål for deg mens du er pasient.

Åpningstider:
Mandag: 09.30 - 12.30
Tirsdag - torsdag: 09.30 - 12.30 og 13.30 - 15.30
Fredag: 9.30 - 12.30 og 13.30-15.00

Skolen holder åpent høst- og vinterferie.

Sykehusvert

​I 2015 gikk startskuddet for tjenesten Sykehusvert ved Oslo universitetssykehus. Pensjonister med røde vester er tilstede ved hovedinngangen på Ullevål, Aker (bygg 2) sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Deres oppgave er å hjelpe pasienter, pårørende og besøkende å finne fram på sykehuset.


Sykehusvertens oppgaver:
•Være synlige i miljøet og yte service til pasienter, pårørende og besøkende.
•Følge og vise vei til poliklinikker, sengeposter, radiologisk undersøkelse, blodgivning osv.
•Informere om andre tilbud ved sykehuset


Sykehusvertene stiller opp frivillig. De er pensjonister og de fleste er tidligere ansatte ved OUS. Alle har fått opplæring, slik at de har kunnskap om hvor enheter holder til i byggene.

Sykehusvertene kan selv avgjøre hvor ofte de vil bidra. De får gratis lunsj, parkering og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

 
Ønsker du å bli sykehuservert på Radiumhospitalet og Aker?

Vi ønsker først og fremst å rekuttere de som er pensjonister med ledig tid på dagtid og ønsker å gjøre noe for andre.
Det kan være en fordel å ha jobbet ved OUS, men det er ingen nødvendighet.

For øyeblikket er det ikke behov for flere sykehusverter på Ullevål og Rikshospitalet.


Kontaktinformasjon

Ta kontakt med May Hemstad på tlfnr 480 27 736 eller e-post: sykehusvert@ous-hf.no

Tolk

Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.  

For mer informasjon om tolk:  Tolkesentralen

Tro og livssyn

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn

Verdisaker

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?