Seksjon for arvelig kreft

Ved seksjonen tilbys genetisk utredning til familier der det er mistanke om en arvelig forhøyet risiko for kreft. Det gis genetisk veiledning med blant annet informasjon om arvelig kreft, arvemønster, genetisk testing og oppfølging for risikopersoner. Seksjonen er lokalisert i Forskningsveien 2B.

Les mer om Seksjon for arvelig kreft

Seksjon for arvelig kreft

Seksjonen ledes av Lovise Olaug Mæhle.

Pasienter kan henvises fra fastlege, øvrige avdelinger ved OUS eller andre sykehus. Pasienter som tilhører familier hvor det er en kjent genfeil påvist hos slektninger, kan ta kontakt direkte med oss (familienummer eller navn på slektning må oppgis).

Henvisninger sendes skriftlig til:

Seksjon for arvelig kreft
Rikshospitalet
PB 4956 Nydalen
0424 Oslo

Skjema for slektsopplysninger

Vennligst fyll ut dette skjema hvis du har fått time til veiledning eller vi har bedt deg om ytterligere opplysninger:

Skjema for slektsopplysninger (PDF)Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Forskningsveien 2B, bygg D, U1. etg.
0373 Oslo
Henvend deg i resepsjonen.

Telefon
23 07 55 25 / 23 07 55 23
mandag - fredag 08.30 - 15.00
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Rikshospitalet
Postboks 4650 Nydalen

Forskningsveien 2B

Praktisk informasjon

Røyking, alkohol og andre rusmidler

​Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking på Spesialsykehuset for epilepsi skal kun skje på anviste plasser. Dette gjelder også e-sigaretter. Det er ikke tillatt med alkohol eller andre rusmidler under oppholdet. Rusbruk medfører utskriving fra sykehuset.

Fant du det du lette etter?