HELSENORGE

Seksjon for klinisk genetikk

Ved seksjonen utreder vi pasienter med arvelige sykdommer og gir genetisk veiledning til pasienter og deres slektninger. Ved genetisk veiledning får pasienter individuelle samtaler med informasjon, forklaring og risikovurdering med tanke på genetisk bestemte tilstander. Er det aktuelt med genetiske tester, vil prøver sendes til laboratoriet. Seksjonen driver også forskning og undervisning innen faget medisinsk genetikk. Virksomheten omfatter også veiledning av kvinner som ønsker eller vurderer prenatal diagnostikk.

NYHETER FRA seksjonen

ARTIKLER FRA seksjonen

Fant du det du lette etter?