HELSENORGE

Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, Radiumhospitalet

De viktigste undersøkelsene:

 

Radiologisk avdeling
- CT, MR, røntgen, intervensjon og ultralydundersøkelser


Nukleærmedisinsk avdeling
- Scintigrafi og PET/CT

Fant du det du lette etter?