HELSENORGE

Akuttpsykiatrisk mottaksenhet

Mottaksenheten er en av fem enheter i Akuttpsykiatrisk avdeling. Alle innleggelser i avdelingen skjer via Mottaksenheten hvor det gjøres en somatisk og psykiatrisk utredning og vurdering, og det legges plan for videre behandling.  Mottaksenheten har 7 sengeplasser og gjennomsnittlig oppholdstid for pasienten er litt under to døgn. Beslutningen om hvor pasienten skal få videre behandling gjøres ved Mottaksenheten. Rundt halvdelen av pasientene overflyttes til en av de andre akuttpsykiatriske enhetene i avdelingen, mens de øvrige pasientene ferdigbehandles i mottak, eller skrives ut til poliklinisk behandling eller annen oppfølging.

 

Fant du det du lette etter?